Školení, workshopy a semináře

Konference Kompetence pro budoucnost - výstupy projektu Kompetence 4.0

Pondělí 21. 11. 2022, Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF), Václavské náměstí č. 833/31, 110 00 Praha 1 

Prezentace

Spolupráce firem a středních škol při odborném vzdělávání, praktické postupy a metody (798,74 kB)

Partnerství firem a škol ve Středočeském kraji (639,38 kB)

Partnerství firem a škol ve Středočeském kraji, příklad z dobré praxe - kreativní průmysl (5,06 MB)

Partnerství firem a škol v Moravskoslezském kraji, příklad z dobré praxe - moderní průmyslová a strojírenská výroba (566,41 kB)

Partnerství firem a škol v Ústeckém kraji, příklad z dobré praxe - energetika (1,93 MB)

Partnerství firem a škol ve Zlínském kraji, příklad z dobré praxe - moderní průmyslová a strojírenská výroba (2,21 MB)

Zhodnocení partnerství z pohledu firem, škol, žáků a instruktorů (2,03 MB)

 

Nástroje New Skills Monitor, Kompetenční pyramidy, k čemu slouží a jak fungují (924,35 kB)

Inovační pracovní skupiny (IPS), kdo je tvoří a jak fungují (1,45 MB)

Ukázka výstupů sektorů kybernetická bezpečnost a herní průmysl (1,16 MB)

Využitelnost výsledků projektu při modernizaci odborného vzdělávání (773,54 kB)

Evaluace projektových aktivit zaměřených na partnerství firem a škol (1,58 MB)

 

Přehled prezentovaných výstupů projektu

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktické postupy a metody, Metodika a průvodce metodikou  (491 kB)

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktický kontrolní list, Standard praxe  (894,16 kB)

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb příklady dobré praxe (4,4 MB)

Video medailonky zapojených firem a škol

Kompetenční pyramidy a karty širokých povolání

 

Témata představí zástupci:
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu.
Spolupracujících dodavatelů Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářské komory České republiky,
společnosti TREXIMA, spol. s r.o., Inboox CZ, s.r.o.
Regionálních partnerů projektu Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú., Institutu rozvoje
Krajské hospodářské komory StČ, z.s., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. a Ústeckého kraje.
Příklady zapojených firem a škol přestaví zástupci VÍTKOVICE STEEL, a.s., ČEZ, a.s., Česká zbrojovka a.s., SOŠ informatiky
a spojů a SOU Kolín, Střední odborná škola energetická a stavební Chomutov, Střední škola - Centrum odborné
přípravy technické Uherský Brod.

--------------------------------------------------------

Workshopy a kulaté stoly – prezentace výstupů projektu Kompetence 4.0

Regionální workshopy

Spolupráce firem a škol, představení konkrétních partnerství firem a škol a jejich přínosů, sdílení příkladů dobré praxe

 

16. 09. 2022 Praha (SP ČR, Praha 9) (221,39 kB)

27. 09. 2022 Pardubice (Dům techniky Pardubice) (221,54 kB)

06. 10. 2022 Ústí nad Labem (Inovační centrum Ústeckého kraje) (223,33 kB)

07. 10. 2022 Karlovy Vary (KÚ Karlovarského kraj) (221,89 kB)

11. 10. 2022 Liberec (OHK Liberec) (221,19 kB)

19. 10. 2022 Ostrava (Business centrum VŠB-TUO) (223,01 kB)

20. 10. 2022 Plzeň (VTP Plzeň) (219,58 kB)

25.10.2022 České Budějovice (JHK České Budějovice) (221,91 kB)

01.11.2022 Brno (Hotel Vista) (222,12 kB)

02.11.2022 Zlín (Kongresové centrum Zlín) (223,72 kB)

04.11.2022 Praha (SP ČR, Praha 9) (227,04 kB)

08.11.2022 Olomouc (BEA centrum Olomouc) (222,85 kB)

15.11.2022 Jihlava (on-line) (243,32 kB)

22.11.2022 Hradec Králové (KHK Hradec Králové) (223,82 kB)

 

Sektorové kulaté stoly

Představení procesu identifikace a zpracování nových kompetencí v sektoru

15.09.2022 Praha (Florentinum, Praha 1) - ICT (kyber. bezpečnost) (225,99 kB)

20.09.2022 České Budějovice (JHK, České Budějovice) - Potravinářství (220,61 kB)

21.09.2022 Liberec (on-line) - Logistika (221,22 kB)

22.09.2022 Hradec Králové (KHK Hradec Králové) - E-commerce (222,75 kB)

04.10.2022 Zlín (NWT a.s., Zlín) - Chemie (gumárenství, plastikářství) (223,55 kB)

05.10.2022 Brno - Kreativní průmysl (223,59 kB)

18.10.2022 Olomouc (on - line) - Stavebnictví (223,28 kB)

21.10.2022 Plzeň (VTP Plzeň) - Moderní stroj. výroba a Elektromobilita (223,72 kB)

09.11.2022 Ostrava (on - line) - Moderní stroj. výroba a Elektromobilita (235,73 kB)

11.11.2022 Ústí nad Labem (Inovační centrum Ústeckého kraje) - Energetika (224,69 kB)

 

Přihlášení na akce je možné prostřednictvím e-mailu na adrese: kbendikova@spcr.cz.

 

 

Prezentace Regionální workshopy

1/ Úvod představení projektu (475,97 kB)
2/ Kompetenční pyramidy a New Skills Monitor (2,33 MB)
3/ Představení Metodiky a Standardu praxe (855,86 kB)
4/ Partnerství Středočeský kraj (562,69 kB) 
4/ Partnerství Zlínský kraj (1,56 MB)
4/ Partnerství Ústecký kraj (728,36 kB)
4/ Partnerství Moravskoslezský kraj (1,12 MB)
5/ Evaluace partnerství Zlínský kraj (1,55 MB)
5/ Evaluace partnerství Moravskoslezský kraj (2,89 MB)

 

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktické postupy a metody, Metodika a průvodce metodikou  (491 kB)

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktický kontrolní list, Standard praxe  (894,16 kB)

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb příklady dobré praxe (4,4 MB)

 

Prezentace Sektorové kulaté stoly

1/ Úvod představení projektu (659,46 kB)
2/ Identifikace nových kompetencí Kybernetická bezpečnost (743,75 kB)
3/ Národní pedagogický institut - revize oborové soustavy (969,18 kB)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenční semináře Seznámení zástupců firem a škol s problematikou spolupráce firem a škol v rámci projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“

 

Seznámení zástupců firem a škol s možnostmi partnerství a dosavadními zkušenostmi z realizace již probíhajících partnerství, identifikování přínosů a rizik partnerství, inspirování se a diskuse pro prohloubení spolupráce firem a škol v oblasti praktické výuky a nových kompetencí

 

Přehled akcí:

 

 

Rámcový program seminářů

 • Informace o aktivitách projektu 
 • Představení partnerství firem a škol v regionu
 • Hodnocení spolupráce ze strany firem, škol a žáků
 • Shrnutí dosavadních zkušeností firem (instruktorů), škol (koordinátorů) a žáků
 • Diskuse a sdílení zkušeností
 • Prohlídka střediska pracovního výcviku a pracovišť pro žáky ve firmě
 • Prostor pro osobní konzultace, síťování škol a firem

Bližší informace o seminářích Vám rádi poskytneme prostřednictvím emailové e-mailové adresy: kompetence@mpsv.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------

Seznámení odborné veřejnosti s Metodikou mapování budoucích kompetencí II - online seminář

Cílem seminářů je základní seznámení odborné veřejnosti z řad firem a škol ze zapojených regionů s projektem „Kompetence 4.0“ a navrhovanými principy pro prohloubení spolupráce firem a škol v oblasti praktické výuky a nových dovedností.

Termíny online seminářů pro regiony:

 • úterý 2. 11. 2021 se zaměřením na Ústecký kraj
 • středa 3. 11. 2021 se zaměřením Středočeský kraj
 • středa 24. 11. 2021 se zaměřením na Zlínský kraj
 • pondělí 29. 11. 2021 se zaměřením na Moravskoslezský kraj

Body programu:

 • Zahájení setkání, představení projektu a zakázky „Kompetence 4.0“, aktivit a cílů (M. Rathouský / SP ČR)
 • Závěry Analýzy zahraničních studií a trendů na trhu práce a doporučení pro Českou republiku (H. Úlovcová  / HK ČR)
 • Mapování nových kompetencí požadovaných trhem práce a naplňování sektorových kompetenčních pyramid (L. Janošová / TREXIMA)
 • Pravidla partnerství firem a škol pro implementaci nových dovedností do reálného prostředí vzdělávání (M. Rathouský / SP ČR)
 • Informace o pilotovaných partnerstvích firem a škol v krajích
 • Diskuse a dotazy
 • Prostor pro osobní konzultace, síťování škol a firem, předávání a sdílení zkušeností


Bližší informace o seminářích Vám rádi poskytneme prostřednictvím emailové e-mailové adresy: kompetence@mpsv.cz.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář seznámení se s Metodikou mapování budoucích kompetencí trhu práce II a diskuse o spolupráci a koordinaci při řešení společných témat. 

Seminář pořádá konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a společnost TREXIMA v rámci realizace projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0. srdečně pozvala na setkání k seznámení se s Metodikou mapování budoucích kompetencí trhu práce v rámci realizace projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“ a k diskusi ohledně spolupráce a koordinace při řešení společných témat. 
 
Setkání se uskuteční 15. září 2021 od 9:30 hod. do 13:30 hod. v budově Národního pedagogického institutu ČR na adrese Weilova 1271/6, Praha 10 v zelené zasedací místnosti.

Body programu:

 • Zahájení setkání, představení projektu a zakázky „Kompetence 4.0“
 • Pravidla partnerství firem a škol pro implementaci nových dovedností do reálného prostředí vzdělávání 
 • Mapování nových kompetencí požadovaných trhem práce a naplňování sektorových kompetenčních pyramid 
 • Společná diskuse a dotazy


Upozorňujeme, že na setkání je nutné dodržet platná hygienická opatření dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Na seminář se zle přihlásit na kontaktním emailu paní Bendíkové: kbendikova@spcr.cz nebo telefonicky na číslo: 773 273 784.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznámení s Metodikou mapování budoucích kompetencí trhu práce I

Prezentace projektových aktivit, výstupů a Metodiky mapování budoucích kompetencí trhu práce

 

Body programu:

 • Představení projektu a zakázky „Kompetence 4.0“, aktivit a cílů projektu
 • Závěry Analýzy zahraničních studií a trendů na trhu práce a jejich využití v projektu
 • Mapování nových kompetencí požadovaných trhem práce a naplňování sektorových kompetenčních pyramid
 • Pravidla partnerství firem a škol pro implementaci nových dovedností do reálného prostředí vzdělávání
 • Inspirace zahraničními příklady dobré praxe a doporučení na jejich využití v rámci veřejné politiky zaměstnanosti a vzdělávání v ČR

Pozvánka a podrobný program zde. (210,19 kB)

 

Seminář bude opakovaně probíhat v termínech:

pátek 28. 5. 2021 určeno pro zástupce MPSV ČR, Úřadů práce a MŠMT

středa 9. 6. 2021 určeno pro zástupce MPSV ČR a Úřadů práce a MŠMT

úterý 8. 6. 2021 se zaměřením na Zlínský kraj

pátek 11. 6. 2021 se zaměřením na Moravskoslezský kraj

úterý 22. 6. 2021 se zaměřením na Středočeský kraj

pátek 25. 6. 2021 se zaměřením na Ústecký kraj

 

Na semináře se zle přihlásit prostřednictvím emailové adresy: kompetence@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 27. 1. 2023