Seznam vyřazených projektů - nesplnění formálních náležitostí žádosti (projektu) - Kraj Vysočina

Kód projektu Název organizace Název projektu Rozpočet 2005 Požadavek 2005 Komentář k výsledkům formálního hodnocení žádosti
F0026/001 DAGMAR PROKEŠOVÁ - agentura pro komplexní domácí péči "Fénix" - projekt komplexního systému zdr. a soc. služeb v domácím prostředí 2 971 232 567 176 k žádosti nebyl předložen živnostenský list, pouze přiloženo rozhodnutí o změně registrace nestátního zdravotního zařízení ze dne 30.6.2004
S0659/001 Podané ruce - PROJEKT OsA Frýdek - Místek Poskytování služeb osobní asistence 14 207 780 145 800 k žádosti nebyly přiloženy stanovy občanské sdružení, díl 11 - Prohlášení o bezdlužnosti organizace - chybí podpis statutárního zástupce a razítko organizace
S0765/002 Sdružení Ambra Hiporehabilitační centrum 681 000 300 000 byly předloženy pouze neověřené stanovy občanského sdružení