Seznam vyřazených projektů - nesplnění formálních náležitostí žádosti (projektu)

Kód projektu Název organizace Název projektu Důvod vyřazení
C0040/001 Monastýr svaté kněžny české Ludmily Dům sv. Barbory - služby seniorům předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
F0049/001 MUDr. Alexandra Beránková Specializovaná následná péče v psychiatrii předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
F0050/001 Světlana Smolíková Domácí péče - zdravotní a sociální (pečovatelské služby) předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
P0017/001 AKADEMIE PRÁCE A ZDRAVÍ ČR, O.P.S. Poradny pro občany v sociální nouzi žádost nebyla podána v termínu pro podání žádostí, tj. do 10. října 2003
P0051/007 DOMOV SUE RYDER, O.P.S. Dokončení komplexního Centra Sue Ryder pro seniory s Alzheimerovou chorobou či jinou z forem demencí (dokončení fasády a podlahy) žádost je podána pouze na krytí investičních výdajů
P0094/001 Centrum sociálních asistentů, obecně prospěšná společnost CSA-04 předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0032/001 ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU Rekondice účastníků II. odboje za národní osvobození předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S0115/001 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Sociální práce s dialyzovanými a transplantovanými pacienty žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004
S0203/001 Český tenisový svaz vozíčkářů (ČTSV) Resocializační a rekondiční pobytové a víkendové akce předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S0214/002 RODINA SV. ZDISLAVY Organizace víkendových pobytových setkání pěstounských rodin a psycholog. pomoc pěstounským rodinám během nich předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti; žádost nebyla podána v předepsaném počtu písemných vyhotovení; žádost nebyla podepsána statutátním zástupcem organizace
S0461/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RES VITAE Krizové centrum s Linkou důvěry - samostatný projekt Středisko sociálních služeb a pomoci žádost nebyla podána v termínu pro podání žádostí, tj. do 10. října 2003
S0546/001 SPOLEČNOST PRO STUDIUM SEKT A NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ PORADNA A PORADENSKÁ LINKA SPOLEČNOSTI PROSTUDIUM SEKT předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0640/001 SDRUŽENÍ ROMSKÝCH PODNIKATELŮ ČR Občansko právní poradna předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti; žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004
S0673/001 O.S. VIA COMMODA Centrum pro mládež KAM předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0739/001 Proutek Tři týdny žádost nebyla podána v termínu pro podání žádostí, tj. do 10. října 2003
S0739/002 Proutek Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením PROUTEK - Plasná žádost nebyla podána v termínu pro podání žádostí, tj. do 10. října 2003
S0763/002 Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE Naše Světla předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0799/001 PORTA VIVA Koordinační centrum krizové asistence předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0802/001 www.neslysici.cz Portál práce pro sluchově postižené předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0803/001 Občanské sdružení "Pomoc bližnímu" Senior klub, občanská poradna žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004
S0812/001 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích Prevence prostředím žádost byla předložena subjektem, který je registrován na MŠMT a nejedná se tedy o subjekt splňující definici NNO pro účely dotačního řízení na MPSV; předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S0814/001 ROS - klub Zřízení klubovny pro volnočasové aktivity předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0815/001 Sdružení křesťanských maminek - SLUNÍČKO Provoz MC Sluníčko v Karviné předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0825/001 Mateřské centrum Valašské Meziříčí - Emcéčko Mateřské centrum předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti, žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004 (v žádosti zcela chybí specifická část); žádost byla podána na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S0835/001 SPOLEČNÝ ŽIVOT Terénní sociální práce a poradenství v sociálně vyloučené romské komunitě žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004
S0835/002 SPOLEČNÝ ŽIVOT Žijeme společně žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004
S0864/001 SHELTER Provoz nízkoprahového zařízení předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0871/001 Moravská brána KRME - BERUŠKY, KOMUNITNÍ STŘEDISKO předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0872/001 1. Kiwajunior Klub Tábor Fília - pomoc dětem předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0885/001 NEVODROM Terénní sociální pracovníci ve Zlínském kraji předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti, žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro dotační řízení na rok 2004 (v žádosti zcela chybí tabulky obsahující rozpočty)
S0892/001 Cíl Chomutov AD a DPC Nikolas předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti; nedostatečný počet písemných vyhotovení žádosti
bez kodu HOSPIC DUO, s.r.o. Výstavba a provoz HOSPICE DUO ve Středočeském kraji žadatelem je s.r.o.