Seznam vyřazených projektů - nesplnění formálních náležitostí žádosti (projektu)

Kód projektu Název organizace Název projektu Komentář k výsledkům formálního hodnocení žádosti
Bez kodu PREV-CENTRUM CHEB - sdružení primární prevence patologických jevů PREV-CENTRUM CHEB žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2005 (pozn. použit formulář RVKPP)
Bez kodu Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského Podpora resocializace dětí užícajících drogy žádost nebyla podána NNS ale nestátním zdravotnickým zařízením
Bez kodu Mgr. Otakar Sova Sociálně právní kancelář regionu Prahy Středočeského kraje žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2005 (formulář je neúplný, chybí některé jeho části), nebyla dodána kopie potvrzující vnik subjektu nebo oprávnění k činnosti
Bez kodu Sdružení nezávislých Rybitevských Romů Začít společně kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
Bez kodu Křesťanský klub Kolín "Chceme hezky žít" kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena; chybí rozpočet projektu - díl 5 až 8; nejedná se o poskytování sociální služby (obsahem projektu je prodej a propagace uměleckých děl)
bez kodu "Záblesk" - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí Zpracování studie projektu chráněnného bydlení pro dospělé osoby s hluchoslepotou Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
C0001/001 Starokatolická církev v ČR COMMUNIO - sociálně pastorační a informační středisko Praha Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
C0003/108 Sdružení Česká katolická charita Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami žádost byla podána po termínu, a to 16. listopadu 2004
C0023/001 Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne Dům s pečovatelskou službou "Efata" Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
F0017/501 VĚRA TAWILOVÁ Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ověření kopie potvrzující vznik subjektu (stanov) z 9.10.2002
F0021/001 ELIŠKA VOTAVOVÁ - SOUKROMÝ PENZION Senior centrum - komplex aktivního stáří Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
F0041/001 Agentura Doma Sociální služby Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0000/000 REDITUS o.p.s. Osobní asistence Slezské humanity Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0004/001 Azylový dům Kladno o. p. s. Azylový dům pro matky s dětmi žádost nebyla předložena na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2005
P0030/001 MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. "CESTA K RADOSTI" Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0030/002 MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Osobní asistence pro chráněnou počítačovou dílnu Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0030/003 MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Doplňková bezbariérová doprava kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
P0037/001 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Poradna technicky náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově i jinak zdravotně postižené Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0079/001 TyfloVysočina Jihlava, o.p.s. Středisko zajišťující integraci zdravotně postiženým Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0086/005 DUHA o.p.s. Práce s romskou komunitou 2005 subjekt nesplňuje rok existence, vznik 10.10.2003
P0096/001 Obecně prospěšná společnost Hospic v Mostě Hospic v Mostě Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
P0097/001 Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Azylový dům - ubytování v azylovém domě pro bezdomovce a propuštěné trestance subjekt nesplňuje rok existence, vznik 14.7.2004
P0097/002 Psychocentrum Domeček Hodonín o. p. s. Chráněné bydlení - pro dlouhodobě duševně nemocné subjekt nesplňuje rok existence, vznik 14.7.2004
P0097/004 Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Psychologická poradna subjekt nesplňuje rok existence, vznik 14.7.2004
P0097/005 Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Dům na půl cesty pro mladé lidi subjekt nesplňuje rok existence, vznik 14.7.2004
P0098/001 Společenství Romů na Moravě o. p. s. Romští senioři v české společnosti kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
P0098/002 Společenství Romů na Moravě o. p. s. TSP v romských komunitách kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
P0099/001 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Sociální a psychologické poradenství po internetu subjekt nesplňuje rok existence, vznik 11.3.2004
S0000/000 Sdružení pro pomoc mentlálně postiženým - okresní výbor Komplexní program péče - Bariéry Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0000/000 OS TRIANON Senior internet euroklub Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0002/001 Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení Alvalída Zajištění provozu stacionáře pro rok 2005 Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0006/008 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Domov pro seniory, Holvekova 38, Ostrava-Kunčičky Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0006/015 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Ciolkovského 8,P6 Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0007/001 Asociace manželských a rodinných poradců Rozvoj a přímé poskytování sociálních služeb staré ověření ověření kopie potvrzující vznik subjektu (stanov)
S0010/004 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0010/005 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Tlumočnické služby pro neslyšící ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0019/000 Centrum integrace dětí a mládeže Komplexní sociální služby pro integraci dětí se specifickými potřebami Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0025/001 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Středisko pro rozvoj svépomoc. socioterapie psych.pacientů v ČR (příspěvek na provoz sídla celostátní organizace) Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0025/002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Svépomocné služby ČSDZ pro duševně nemocné Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0025/004 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc osobám s duševním onemocněním v rámci svépomocného hnutí Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0036/001 ČLOVĚK ZPĚT K ČLOVĚKU "Dům komplexní domácí péče" Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0043/001 Emauzy ČR, o. s. Provoz Emauzských domů předloženy dvě různé žádosti na stejný projekt ze strany dvou statutárních zůstupců (předsedů) organizace
S0060/003 Liga za práva vozíčkářů Pro váš úsměv - prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0067/002 Občanské sdružení Akord Asistent pro osobní službu handicapovaných osob Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0074/001 PROSAZ - SPOLEČNOST PRO SOCIÁLNÍ REHABILITACI OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Integrací k domovu Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0086/001 Sdružení Filia Denní stacionář kamenka žádost byla podána po termínu, a to 9.12.2004, žádost nebyla předložena na standardizovaném formuláři pro rok 2005; obsah projektu neodpovádá zaměření dotačních programů pro rok 2005 - patří na reginální úroveň
S0096/009 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Sluneční domov Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0096/010 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0096/012 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Sluníčko - speciální domov SPMP Zdíkov Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0099/002 SDRUŽENÍ PRO UCELENOU REHABILITACI POSTIŽENÝCH (SPURP) Poradna pro pracovní a sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/000 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Osobní asistence Slezské humanity Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/000 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Pečovatelská služba Slezské humanity Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/001 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Konzultační středisko zprostředkování sociální služby pro ZP občany Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/002 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Domov Slezské humanity s nepřetržitým provozem Karviná - Nové Město Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/003 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Domov Slezské humanity s nepřetržitým provozem Orlová - Lazy Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0107/004 Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc Domov seniorů a osob s postižením s celoročním provozem Český Těšín Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0115/001 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků Sociální práce s dialyzovanými a transplantovanými pacienty a její koordinace žádost nebyla podána ve čtyřech písemných vyhotoveních (1 originál a tři kopie)
S0127/001 Svaz důchodců Moravy a Slezska - Moravský Krumlov Pezplatná poradenská služba seniorům, náhle osamělým a zdravotně postiženým Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0128/013 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Denní centrum pro sluchově postižené - zdravotně postižené (Stacionář SNN v ČR) Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0138/002 ŽIVOT 90 AREÍON - TÍSŇOVÁ PÉČE pro seniory a zdravotně postižené občany záchranný systém Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0146/001 Sdružení Chvaly Provoz geriatrického centra LRS Chvaly Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0175/001 Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených Rváček - rehabilitační pracovní dílny, chráněné bydlení, obchůdek lidí s postižením, Divadelní společnost Malého prince Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0190/001 Společnost pro mukopolysacharidosu o. s. Pomozte jim žít a zemřít doma žádost nebyla podána ve čtyřech písemných vyhotoveních (1 originál a tři kopie)
S0203/001 Český tenisový svaz vozíčkářů Resocializační a rekondiční pobytové a víkendové akce Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0262/001 Občanské sdružení Hospic Štrasburk Terminálně onkologický hospic žádost byla podána po termínu, a to 15.10.2004
S0274/001 MAGDALENIUM Helena 2005 ověření kopie potvrzující vznik subjektu (stanov) z 31.3.2003
S0327/005 Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením Komplexní pomoc rodinám Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0351/001 Kapka 97, sdružení onkologických pacientů a přátel Činnost informačního centra pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0359/001 Letní dům, o. s. Socio-terapeutické programy pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou ověření kopie potvrzující vznik subjektu (stanov) z 24.11.2003
S0409/002 POPSI, o.s. - Programy občanské pomoci a sociální intervence Krizová poradna ověření kopie potvrzující vznik subjektu (stanov) z roku 2003
S0417/002 KAPPA-HELP Zajištění provozu Centra krizové intervence -Linky důvěry a ambul. krizově intervenčního pracoviště v Přerově chybí prohlášení o bezdlužnosti, ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána, ádost nebyla předložena na standardizovaném formuláři pro rok 2005
S0435/001 "NÁŠ DOMOV" KOCLÍŘOV Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi ověření kopie potvrzující vznik subjektu z 7.10.2003
S0444/001 Solečnost COLUMBA - centrum komplexní péče pro zdravotně postižené a staré občany Osobní asistence Slezské humanity Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0454/001 CENAP - Centrum naděje a pomoci o. s. Poradna pro ženy a dívky kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0462/001 Nový Prostor o. s. Projekt "Street - papers" ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0515/001 INSTITUT PRO SYSTEMICKOU ZKUŠENOST PORADNA RATOLEST žádost nebyla předložena na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2005
S0526/001 Občanská poradna Praha Občanská poradna Praha 1 Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0527/001 ORFEUS Osobní asistence pro TZP občany Prahy a Středočeského kraje Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0533/006 Občanské sdružení Remedium Praha Denní centrum služeb pro seniory Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0538/001 Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým BUCEPHALOS - hipoterapie Hiporehabilitace Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0539/001 SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA v Litoměřicích Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0657/001 OS Náruč Začleňování handicapovaných lidí do společnosti s pečovatelskou službou Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0667/001 Sluneční Zahrada Velké prádlo Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0671/001 Svaz Romů v Břeclavi Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0682/001 Občanské sdružení Přlátelé města Milovic Sociálně právní poradna ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0689/001 Občanské sdružení Za lidská práva romských občanů Jen čtyřlístek ke štěstí nestačí (Práce v sociálně vyloučených romských komunitách na Jesenicku) kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0716/001 HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Výcvik asistenčních psů s následnou péčí o klienta ověření kopie potvrzující vznik subjektu z 3.12.2003
S0717/002 Sdružení romských občanů Lysá nad Labem Podané ruce (sociální poradenství, krizová pomoc) kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0722/002 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Dobrodružstvím proti nudě ověření kopie potvrzující vznik subjektu z 12.8.2002
S0723/001 Unikátní Projekty, občanské sdružení Výtvarné centrum pro postižené děti - Sněženka Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0771/002 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Centrum domácí hospicové péče Cesta domů Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0794/981 Ulice - Agentura terénní sociální práce Terénní sociální práce na území Plzeňského kraje ověření kopie potvrzující vznik subjektu z 11.2003
S0797/001 Borůvka, Borovany Respitní služba pro osoby těžce tělesně postižené Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0798/001 Khamoro - Romské integrační centrum Khamoro - Romské integrační centrum kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena; žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro rok 2005
S0809/001 ELVA - HELP Aplikace canisterapie v zařízeních pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné lidi Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0819/001 Občanské sdružení LOGO Centrum podpory komunikace kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0830/001 D.R.A.K Rozvoj soc.služeb zaměřených na odtsraňování bariér a zlepšení kvality života pro osoby s tělesným postižením a jejich pečující rodiny osoby a pečující Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0834/001 Občanské sdružení R-Mosty Sociální poradenství v Romském komunitním centru R-mosty ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0842/001 ROZVOJ o.s. Postupné, všestranné odstraňování vylučování romských komunit ze života společnosti ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0847/001 Dobrovolnické centrum Motýlek Dobrovolníci v nemocnici Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0848/001 YMCA v Ústí nad Labem Nízkoprahové centrum kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0855/002 Občanské sdružení Rozum a Cit Asistenční služba - pomoc postiženým dětem, žijícím v náhradní rodině Patří do grantových řízení krajů, tj. do Programu podpory soc.služeb poskytovaných NNO na reionální úrovni seniorům a osobám se zdrav. postižením
S0875/001 Street Boskovice, o.s. Street - kontakt Boskovice žádost byla podána po termínu pro podávání žádostí, a to 18. ledna 2005
S0880/001 Občanská poradna Beroun Program postpenitenciární péče žádost nebyla podána ve čtyřech písemných vyhotoveních (1 originál a tři kopie)
S0894/001 Křesťanský spolek Sedlčanska Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi v Sedlčanech k žádosti nebyla předložena ověřená kopie potvrzující vnik subjektu nebo oprávnění k činnosti, žádost byla podána po termínu, a to 9.10.2004
S0900/001 Romské občanské sdružení - Karlovy Vary Občanská poradna - Karlovy Vary kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0924/002 Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha Výjezdy do rodin subjekt nesplňuje rok existence, vznik po termínu 12.8.2004
S0928/003 Kotec o.s. Programy protidrogové prevence na Tachovsku subjekt nesplňuje rok existence
S0928/009 Kotec o.s. Programy protidrogové prevence pro Chebsko, Sokolovsko a M. Lázně subjekt nesplňuje rok existence
S0928/010 Kotec o.s. Nízkoprahový klub PARKLUB ve Stříbře subjekt nesplňuje rok existence
S0928/011 Kotec o.s. Nízkoprahový klub KOTEC v Tachově subjekt nesplňuje rok existence
S0929/001 Amalthea Centrum náhradní rodinné péče Pardubice kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0930/002 TRIALOG - poradeské centrum Občanská poradna - pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci subjekt nesplňuje rok existence, vznik 12/2003
S0930/003 TRIALOG - PORADENSKÉ CENTRUM Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami subjekt nesplňuje rok existence, vznik 12/2003
S0936/001 Lotos Brno o. s. Byty na půl cesty pro osby závislé na alkoholu subjekt nespňuje rok existence, vznik 22.10.2003
S0938/001 www.neslysici.cz, o. s. Portál práce pro sluchově postižené ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána
S0940/001 Jekhetani Luma - Společný svět o. s. Občanská poradna Mladá Boleslav + terénní program žádost nebyla podepsána statutárním zástupcem organizace, žádost nebyla předložena na standardizovaném formuláři žádosti pro rok 2005
S0944/001 Romský sportovní klub Cheb o. s. Založení centra pro etnické a národnostní menšiny kopie potvrzující vznik subjektu nebyla ověřena
S0952/001 Jekethano drom - Společná cesta Jeden Beroun subjekt nespňuje rok existence, vznik 12.11.2003
S0953/001 OÁZA Karlín o.s. Primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů ohrožené mládeže - realizace v komunitním centru OÁZA Karlín ověření kopie potvrzující vznik subjektu z 10.7.2003
S0958/001 Městská romská rada, o. s. Romský poradce, který se zabývá nezaměstnaností ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebyla dodána