Seznam vyřazených projektů - nesplnění formálních náležitostí žádosti (projektu)

Kód projektu Název organizace Název projektu
C0050/016 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Multikulturní centrum České Budějovice
C0055/040 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Chráněné pracoviště pro diskriminované skupiny obyvatel a znevýhodněné osoby
C0058/001 Farní obec starokatolické církve v Jablonci nad Nisou VIDA - Volnočasová integrovaná dílna arteterapie
C0058/002 Farní obec starokatolické církve v Jablonci nad Nisou Communio Jablonec - Sociálně pastorační a informační středisko
F0054/001 PhDr.Jarmila Karpašová Včas
S0040/001 Drug out club o. s. Kontaktní centrum pro drogově závislé
S0065/003 NADĚJE Program pro třetí věk - Dům pokojného stáří Vysoké Mýto
S0074/005 PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením Šance pro všechny
S0102/015 Sdružení zdravotně postižených v ČR Seznamka zdravotně postižených
S0116/003 Společnost "E" Podpora aktivit ve stacionáři pro lidi s těžší formou epilepsie
S0262/001 Občanské sdružení Hospic Štrasburk Terminální onkologický hospic
S0286/005 HELIANNA Specifická primární prevence
S0416/001 Občanské sdružení Naděje 2000 Rozvoj stacionáře
S0480/002 Lotos o. s. na pomoc v péči o postižené Alzheimerovou chorobou Komplexní řešení sociální problematiky seniorů postižených Alzheimerovou chorobou
S0513/000 Hvězda - občanské sdružení Hospic Hvězda
S0513/000 Hvězda - občanské sdružení Komplex sociálních služeb
S0652/001 KLUB MLADÝCH FILADELFIA Klub Filadelfia
S0685/001 Občanské sdružení Háječek Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost
S0809/001 ELVA - HELP o.s. Aplikace canisterapie zejména v podpoře integrace osob se zdravotním postižením a seniorů
S1022/001 Český rybářský svaz Trvalá pomoc hendikepovaným rybářům, vyžadující osobní asistenci
S1025/001 Rada seniorů České republiky Konzultační a poradenská střediska Rady seniorů České republiky pro seniory
S1026/001 Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje Jekhetano Drom
S1030/001 Cikne Čhave Poradenské centrum CČ
S1032/001 Květná Zahrada Dům na půli cesty v obci Květná
S1040/001 META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Podpora vzdělávání mladých migrantů jako nástroj úspěšné integrace a prostředek prevence sociálního vyloučení
S1049/001 Humanitární sdružení Život 90, pobočka Zruč n.Sáz Areíon - tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany
S1052/001 Občanské sdružení Svět dokořán Integrační a informační centrum pro cizince v Teplicích
S1059/001 Společnost C-M-T Správa služeb, sociální poradenství a akce se zaměřením na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
S1060/001 Sportovní taneční klub Praha Podpora handicapovaných tanečníků v rámci MČR v tanečním sportu