Seznam vyřazených projektů - nesplnění formálních náležitostí žádosti

Kód projektu Název organizace Název projektu Důvod vyřazení
F0027/002 Hana Blažková Denní hygienický stacionář pro sociálně potřebné a přestárlé fyzická osoba není na základě živnostenského oprávnění přímo provozovatelem sociální služby
F0053/001 Milada Šanderová MSc. Soukromé poradenské a školící středisko žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů (chybí specifická část), žádost není podepsána
P0007/003 Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Můj domov - řešení problematických oblastí naplňování standardů v DPC žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
P0066/003 REVA, o.p.s. Služby osobní asistence seniorům Liberecka a Jablonecka předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0030/005 Český klub nedoslýchavých HELP Vzdělávací kurzy pro pracovníky poradenských středisek Českého klubu nedoslýchavých HELP předkládající subjekt nepřiložil k žádostio věřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0058/002 Kolpingova rodina Praha 8 Kolpingův dům - azyl pro matky s dětmi předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0081/013 Občanské sdružení SANANIM Vzdělávání-práce s motivací klienta žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
S0134/001 Svaz zdravotně postižených Šumava Poskytování sociálních služeb a poradenství pro zdravotně postižené žádost byla doručena pouze v jedné kopii, předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprvánění k činnosti
S0153/007 Občanské sdružení RYTMUS Vzdělávací program pro zaměstnance o.s. Rytmus předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0153/010 Občanské sdružení RYTMUS osobní asistence dětem se zdravotním postižením v základních školách ve Zlínském kraji předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0243/002 Přátelství, občanské sdružení Zvyšování kvality poskytovaných služeb v A-Centru, denním stacionáři předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0447/005 Sdružení PRÁH Práh - vzdělávání zaměstnanců žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
S0447/006 Sdružení PRÁH Práh - rozvoj poskytovaných služeb žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
S0637/002 Bílý kruh bezpečí Zvyšování odborné kvalifikace dobrovolných poradců v Bílém kruhu bezpečí předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0640/002 Občansko právní poradna Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
S0643/004 Děti života Zavádění standardů kvality a vzdělávání zaměstnanců ekosociální farmy předkládající subjekt nepřiložil k žádosti aktuálně ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0722/002 15. Přední hlídka Royal Rangers Standardy kvality služeb předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0722/003 15. Přední hlídka Royal Rangers Prázdniny pro maminku předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0722/004 15. Přední hlídka Royal Rangers Ve dvou se to lépe táhne předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0722/005 15. Přední hlídka Royal Rangers Raná péče v západních Čechách předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0790/003 Sdružení Slunečnice Pracovní rehabilitace v CDS Slunečnice předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0895/003 Protivínská sedmikráska Asistenční služby poskytované o.s. Protivínská sedmikráska žádost nebyla podána na standardisovaném formuláři pro Program pilotních, inovativních projektů
S0910/001 Občanské sdružení Klubíčko Mateřské centrum Klubíčko Cheb žádost nebyla předložena v požadovaném počtu vyhotoveních žádosti, předložen byl pouze originál
S0912/001 Tělovýchovná jednota Sokol Bečov Výchova mládeže sportem předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0915/001 EDUKO, o.s. Centrum denních služeb žádost nebyla předložena v požadovaném počtu vyhotoveních žádosti
S0917/001 Mateřské centrum Slovany Rozvoj služeb osobní asistence předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S0926/001 Občanské sdružení za důstojné stáří Vzdělávání programů ABC předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S0926/002 Občanské sdružení za důstojné stáří Sami sobě předkládající subjekt nepřiložil k žádosti ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti