Seznam průvodců dobrou praxí v problematice práce s klientem s rizikem v chování

Témata: Prevence situací, které by mohly vést nebo vedou k užití omezovacích prostředků pro uživatele, analýza situací, omezování pohybu uživatele v souladu s lidskými právy, evidence a kontrola) provázení a pomoc pracovníkům v individualizované podpoře klienta s rizikem v chování.

Absolventi kurzu se prokazují osvědčením vydaným odborem sociálních služeb MPSV.

Jméno a příjmení el. adresa telefon
Balická Kateřina katka.balicka@seznam.cz 739 414 418
Bartošková Marie usp.krizanov@volny.cz 774 369 100
Bechyňová Věra strep@centrum.cz 724 262 403
Beránková Jitka jitka.berankova@unet.cz 606 618 955
Ditrychová Lucie lucie.ditrychova@seznam.cz 732 812 902
Dortová Radmila dortovaradmila@seznam.cz 603 730 955
Drexler Pavel drexler.pavel@o2active.cz 606 119 679
Haška Petr petr@domovmysliborice.cz 605 172 833
Chludilová Alena alena.chludilova@seznam.cz 731 464 042
Jún Hynek jun@apla.cz 777 288 476
Júzová Jaroslava sanatorium@alzheimercentrum.cz 777 555 551
Kasperová Světla svetlakasperova@seznam.cz 731 440 706
545 558 124
Kaucký Daniel kaucky@fokus-praha.cz 777 800 385
233 551 953
Konvičková Marta strep@centrum.cz 724 262 402
Kocourková Vladimíra vladimiral@seznam.cz 608 073 177
Machová Eva eva.machova@mmol.cz 585 229 961
Matula Pavel matulapavel@seznam.cz 606 694 244
Matuška Václav vaclav.matuska@seznam.cz 603 431 009
Milichovský Luboš usp.lidman@worldonline.cz 565 400 720
602 55 445
Mužík Jan jmuzik@centrum.cz 604 595 447
Němec Antonín reditel@uspskalicka.cz 732 718 425
Olchawski Petr petr.olchawski@seznam.cz 603 101 072
Pogodová Eva pogodova@seznam.cz 724 335 109
Polenský Martin polen@sky.cz 606 501 983
Ryplová Alena alena.ryplova@centrum.cz 608 856 859
Řeháková Dana danare@seznam.cz 721 815 155
Slivoňová Jaroslava ing.slivonova@atlas.cz 604 284 190
Smutná Marie smutnamarie@seznam.cz 603 760 671
Straka Jan jan.straka@seznam.cz 728 758 964
Svoboda David amalthea@volny.cz 776 752 805
Šimková Lenka lenka_simkova@quick.cz 739 001 584
Šmahlík Jiří jirik.smahlik@centrum.cz 731 570 815
Šnebergerová Dana snebergerova@dhmirosov.cz 605 768 183
Šoupalová Květuše dpdfoltynova@volny.cz 732 930 818
Štěrba Karel sterba@chello.cz 603 497 157
Šústková Iveta siveta@volny.cz 777 614 181
577 112 995
Tománková Milena charita@unart.cz 604 177 856
Tošnerová Tamara tosner@fnkv.cz 267 163 154
Vávrová Soňa vavrova@fhs.utb.cz 728 665 202