Seznam projektů, které prošly formálním hodnocením, s návrhem výše dotace pro rok 2006

Kód projektu Název organizace Název projektu Podrogram Rozpočet 2006 Požadavek 2006 DOTACE 2006 CELKEM osobní dotace 2006 provozní dotace 2006
C0001/009 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Občanská poradna sociálně pastoračního střediska Communio 2 649 594 454 716 358 500 336 800 21 700
C0001/013 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Role ženy a muže v partnerských vztazích, tradiční stereotypyp rodiny, posílení sebeúcty jejích jednotlivých členů, zdravé rodinné vztahy 5 147 484 103 238 0 0 0
C0001/014 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Výcvik otevřené interakce 1 217 986 152 591 0 0 0
C0004/004 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie ČCE "Milíčův dům" v Jaroměři 2 2 120 755 1 150 000 906 800 768 600 138 200
C0004/005 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie ČCE v Javorníku-Travné 2 1 257 284 628 642 479 900 260 000 219 900
C0004/013 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Středisko Diakonie ČCE v Ostravě 2 1 585 000 500 000 233 100 213 200 19 900
C0004/029 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Kooperační fórum Most - Středisko Diakonie ČCE 2 4 122 928 2 581 447 1 988 400 1 415 100 573 300
C0004/030 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Javorníku-Travné 2 1 809 638 904 819 635 000 402 000 233 000
C0004/032 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech 2 2 280 000 1 100 000 811 400 596 900 214 500
C0004/055 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Sociální prevence ve Středisku Diakonie ČCE v Litoměřicích 2 3 574 164 1 135 000 806 900 679 200 127 700
C0004/057 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze 2 5 063 871 3 543 757 2 614 100 2 488 800 125 300
C0004/064 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Nízkoprahový klub pro romské děti a mládež, ROMAklub 3 1 892 884 1 249 388 760 900 635 900 125 000
C0004/065 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Komunitní centrum pro romské rodiny ve Vsetíně 3 1 130 891 593 000 268 400 226 900 41 500
C0004/066 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Centrum SOS - krizová intervence 2 997 000 120 000 58 300 58 300 0
C0004/067 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Mezinárodní centrum setkávání - Most 5 455 100 297 916 154 400 105 400 49 000
C0004/070 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Náhradní domov pro mládež v krizi 2 1 934 525 1 345 478 0 0 0
C0016/003 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna pro oběti trestných činů a násilí ELPIS 2 2 014 171 1 408 852 815 800 739 500 76 300
C0016/013 SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko pro týrané ženy s dětmi 2 4 383 000 2 941 800 1 635 900 946 800 689 100
C0016/015 SLEZSKÁ DIAKONIE Občanská poradna Karviná 2 1 419 405 925 079 609 000 497 300 111 700
C0016/017 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna ELPIS Ostrava 2 984 797 673 160 453 500 324 000 129 500
C0016/023 SLEZSKÁ DIAKONIE Nízkoprahové zařízení Pohoda Karviná 2 2 202 819 1 388 452 959 700 681 700 278 000
C0016/033 SLEZSKÁ DIAKONIE Občanská poradna Ostrava 2 1 368 010 823 370 567 400 468 300 99 100
C0016/034 SLEZSKÁ DIAKONIE On Line 2 1 594 298 1 041 718 718 300 626 700 91 600
C0016/035 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna Karviná 2 2 569 000 1 719 000 1 113 400 861 100 252 300
C0016/036 SLEZSKÁ DIAKONIE Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 2 1 849 700 1 294 700 892 700 760 300 132 400
C0016/039 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna Elpis Třinec 2 1 050 750 730 890 282 200 192 500 89 700
C0016/046 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna pro muže Frýdek-Místek 2 2 466 700 1 602 700 1 064 000 816 400 247 600
C0016/047 SLEZSKÁ DIAKONIE Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bohumín-Pudlov 3 1 533 097 1 051 689 450 900 330 500 120 400
C0016/048 SLEZSKÁ DIAKONIE Dům na půl cesty 2 1 946 240 1 362 360 906 400 642 300 264 100
C0016/049 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna Třinec 2 1 907 700 1 277 700 880 600 688 300 192 300
C0016/052 SLEZSKÁ DIAKONIE OBČANSKÁ PORADNA HAVÍŘOV 2 1 265 800 886 230 0 0 0
C0019/001 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Terapeutická komunita Vršíček - Středisko křesťanské pomoci Plzeň 1 3 953 000 300 000 0 0 0
C0019/003 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům 2 6 452 000 1 935 600 1 139 900 559 900 580 000
C0019/006 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Azylový dům pro matky s dětmi Jihlava 2 1 510 000 425 000 335 100 274 400 60 700
C0019/008 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Maják-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 1 040 000 591 000 287 000 153 000 134 000
C0019/018 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí 1 2 476 600 300 000 249 200 124 600 124 600
C0019/019 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci - Bydlení na půl cesty 2 877 599 351 039 276 800 173 200 103 600
C0019/020 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci - Centrum denních služeb pro rodiny s dětmi 2 508 904 203 562 0 0 0
C0019/022 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko následné péče - chráněné bydlení 1 1 100 000 200 000 0 0 0
C0021/001 Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrasie 2 1 890 024 650 000 504 600 398 100 106 500
C0024/004 Teen Challenge Projekt resocializačního programu pro drogově závislé v terapeutické komunitě Šluknov. 1 2 492 712 270 760 224 900 224 900 0
C0024/006 Teen Challenge Denní centrum pro znevýhodněnou a ohroženou skupinu romských dětí a mládeže. 2 2 268 940 604 000 476 200 197 100 279 100
C0024/009 TEEN CHALLENGE Centrum pro prevenci a konzultaci závislosti 1 1 134 104 122 860 0 0 0
C0024/010 Teen Challenge Dětské centrum Teen Challenge v Brně 1 515 900 315 900 158 600 158 600 0
C0027/001 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Nízkoprahové kluby a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině 2 2 597 856 800 000 557 400 373 600 183 800
C0033/001 Archa, účelové zařízení Sboru Křesťanské pomoci Prostějov Podpora terénních sociálních pracovníků pro romské komunity - mzdové a provozní náklady 3 1 312 120 842 120 0 0 0
C0044/002 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice Zdravá prevence 2 104 308 72 900 0 0 0
C0045/001 Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu Communio Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve 2 442 232 261 000 0 0 0
C0049/001 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA AD a domov pro matky s dětmi Roudnice nad Labem 2 1 617 069 1 118 863 882 300 686 900 195 400
C0049/002 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomoc v nouzi - vězeňská péče 2 1 779 346 1 024 000 807 400 638 700 168 700
C0049/003 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Občanská poradna 2 574 099 195 000 153 700 138 000 15 700
C0049/004 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Kontaktní zařízení K-centrum Příbram 1 1 993 000 572 831 475 800 426 800 49 000
C0049/005 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Resocializační program pro oběti obchodu se ženami 2 1 053 500 703 300 554 600 451 300 103 300
C0049/006 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Stacionář a klub pro romské děti Roudnice nad Labem 3 1 587 052 1 090 934 715 400 578 400 137 000
C0049/008 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Komplex služeb AD pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem 2 2 011 280 1 182 400 908 700 781 000 127 700
C0049/009 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Zdravý životní styl (nízkoprahové zařírení pro děti a mládež) 2 579 574 136 000 0 0 0
C0049/010 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Dům na půl cesty Kralupy nad Vltavou 2 1 581 610 1 033 000 637 600 493 100 144 500
C0049/011 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Poradenské a konzultační centrum pro ženy 2 642 852 239 300 0 0 0
C0049/012 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Charita proti násilí páchaném na ženách 2 3 307 640 959 900 0 0 0
C0049/013 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomoc migrantům a uprchlíkům 5 1 149 000 800 900 393 100 244 100 149 000
C0049/014 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Centrum na podporu sociálně slabých rodin 2 727 577 491 245 0 0 0
C0049/015 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Romský klub Rep Sun 3 632 255 152 500 0 0 0
C0049/016 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Preventivní program pro osoby ohrožené obchodováním s lidmi 2 394 920 276 400 0 0 0
C0049/017 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Azylový dům pro matky s dětmi 2 2 350 200 1 538 000 0 0 0
C0050/002 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Domov sv. Alžběty pro matku a dítě 2 1 760 000 1 220 800 962 700 834 400 128 300
C0050/003 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Charitní domov sv. Dominika Savia rozšířený o terénní sociální program 2 2 007 238 1 338 500 901 400 787 000 114 400
C0050/004 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou 1 2 599 000 350 000 265 700 176 900 88 800
C0050/005 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Občanská poradna Pelhřimov 2 524 020 340 613 268 600 268 600 0
C0050/006 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Občanská poradna Jindřichův Hradec 2 240 180 168 000 116 100 116 100 0
C0050/007 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Poradna pro ženy a dívky v nouzi Eva 2 723 828 448 751 353 800 318 600 35 200
C0050/008 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Komunitní centrum spirála 2 916 000 621 000 489 600 418 700 70 900
C0050/009 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Charitní poradna 2 483 079 332 880 230 100 195 000 35 100
C0050/010 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Občanská poradna 2 494 256 345 977 272 700 257 600 15 100
C0050/011 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Poradna pro uprchlíky a migranty České Budějovice 5 658 166 415 699 270 100 232 800 37 300
C0050/012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Středisko sociální služeb v Týně nad Vltavou 2 874 014 610 000 421 800 245 100 176 700
C0050/014 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Komunitní centrum pro sociálně ohrožené děti a mládež 2 535 092 353 611 230 600 194 700 35 900
C0050/015 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE CHRPA - Charitní služby pro osoby v krizi 2 720 000 500 000 394 200 324 500 69 700
C0050/022 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předškolní klub pro romské děti - Rybička 3 462 310 318 900 0 0 0
C0051/001 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov sv. Františka Plzeň - nocležna 2 2 083 270 750 000 591 400 447 100 144 300
C0051/002 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Noclehárna pro muže bez přístřeší a krizové zařízení pro ženy - Rokycany (dříve Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené a noclehárna pro muže - Rokycany) 2 1 390 678 700 000 484 000 420 100 63 900
C0051/003 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň 2 3 980 000 1 300 000 1 025 100 828 200 196 900
C0051/004 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary 2 2 186 540 1 399 480 1 024 700 793 600 231 100
C0051/005 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov pro matky s dětmi v tísni Aš 2 1 579 009 955 306 660 600 449 500 211 100
C0051/006 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice 2 1 718 750 1 199 430 829 400 662 800 166 600
C0051/007 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Dům na půl cesty Plzeň 2 836 100 355 000 279 800 180 900 98 900
C0051/008 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy 2 1 636 500 1 112 820 731 600 580 400 151 200
C0051/009 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Dům na půl cesty Karlovy Vary - Farní charita Karlovy Vary (DCH Plzeň ) 2 1 645 600 1 053 200 830 500 633 900 196 600
C0051/011 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 5 1 132 396 783 420 509 100 394 100 115 000
C0051/012 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Krizové a sociální centrum Vochov 2 1 142 080 200 000 157 700 138 400 19 300
C0051/014 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Terénní krizová služba 2 928 452 633 799 438 300 362 600 75 700
C0051/015 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Noclehárna pro muže Cheb 2 1 442 555 793 295 625 500 526 000 99 500
C0051/017 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Terénní sociální služba - Domažlický region (v roce 2005 Poradna pro občany - Domažlice) 2 737 415 516 165 343 100 294 900 48 200
C0051/018 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním vyloučením (původní název: Terénní sociální práce v rodinách ohrožených sociálním vyloučením - Plzeň) 2 1 027 395 719 130 567 100 533 000 34 100
C0052/003 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov pro matky s dětmi v tísni - Liberec 2 2 213 550 1 527 000 1 144 900 941 900 203 000
C0052/004 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Poradna pro ohroženou mládež-Žijeme spolu 3 1 050 000 450 000 300 900 232 200 68 700
C0052/006 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Dům na půl cesty Krupka, dům Agapé 2 1 926 000 1 057 790 644 300 526 800 117 500
C0052/007 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Noclehárna 2 607 165 419 984 290 400 177 200 113 200
C0052/008 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Komunitní centrum Světluška 3 1 206 475 800 000 501 700 314 700 187 000
C0052/009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Dům Jonáš - dům pro matky s dětmi v tísni 2 1 843 066 921 483 619 000 462 100 156 900
C0052/010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Občanská poradna Teplice 2 814 290 459 250 307 200 251 900 55 300
C0052/011 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Občanská poradna Rumburk 2 464 268 140 000 96 800 77 300 19 500
C0052/012 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Asistenční služba pro rodiny s dětmi 2 520 066 173 240 136 600 116 900 19 700
C0052/013 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Dům na půl cesty 2 755 425 526 996 255 900 185 400 70 500
C0052/014 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Asistenční služba v sociálně slabých rodinách 2 1 122 569 771 540 591 400 511 400 80 000
C0052/015 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Klub Sovička 2 1 255 556 848 855 520 600 359 700 160 900
C0052/017 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou 2 3 147 507 2 202 238 1 511 300 1 382 400 128 900
C0052/019 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Nízkoprahový klub Jonáš 2 282 570 141 285 111 300 88 400 22 900
C0052/021 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Centrum Rodina v tísni 2 1 711 384 1 191 650 734 200 602 200 132 000
C0052/024 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Komunitní centrum Amicus 3 702 042 468 457 231 500 204 200 27 300
C0052/025 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Dům na půli cesty pro rodiny v tísni Agapé II. 2 1 910 400 903 200 0 0 0
C0052/029 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Poradna pro uprchlíky a migranty 5 454 708 318 296 175 000 154 900 20 100
C0052/030 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Středisko mládeže Bohosudov 2 2 020 420 1 015 750 0 0 0
C0053/001 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanska poradna Polička 2 845 870 592 334 467 000 387 000 80 000
C0053/002 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Hospic Anežky České Červený Kostelec - komplexní péče o klienty v terminálním stádiu s poradenstvím a podporou v jejich domácnosti 4 17 241 788 3 000 000 1 915 100 1 915 100 0
C0053/003 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Charitní domov pro matky s dětmi Havl.Brod 2 2 132 160 1 395 500 1 069 600 943 500 126 100
C0053/005 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Komunitní edukační centrum Maják 3 1 567 392 987 337 462 900 389 000 73 900
C0053/006 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Domek - nízkoprahové centrum nespecifické Kutná Hora 2 1 016 515 646 105 509 500 379 500 130 000
C0053/007 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ NOCLEHÁRNA PRO LIDI BEZ DOMOVA V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2 375 750 1 509 224 1 145 700 724 600 421 100
C0053/008 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Domov sv. Josefa - komplexní a profesionální péče o lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou s poradenstvím a podporou domácí péče pro aktivní a důstojný život 4 21 318 810 3 000 000 2 550 000 2 550 000 0
C0053/009 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Havlíčkův Brod 2 897 271 602 600 475 100 467 300 7 800
C0053/010 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ DOMOV PRO MATKY S DĚTMI A DĚTSKÝ KLUB MARIÁNEK V DOMOVĚ PRO MATKY S DĚTMI V HRADCI KRÁLOVÉ 2 6 323 850 3 803 042 2 531 900 1 826 100 705 800
C0053/011 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Dům na půli cesty Náchod 2 1 984 202 1 285 900 998 200 650 600 347 600
C0053/012 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Chrudim 2 321 722 225 000 155 600 131 400 24 200
C0053/013 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Ústí nad Orlicí 2 410 821 287 085 226 300 215 800 10 500
C0053/014 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Nízkoprahové centrum Jakub klub Přelouč 2 592 748 383 500 265 100 194 300 70 800
C0053/015 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové 2 929 140 526 250 373 900 373 900 0
C0053/016 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Přístav Kutná Hora 2 2 280 662 1 354 262 963 600 680 600 283 000
C0053/017 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod 2 3 387 625 2 340 000 1 685 100 995 400 689 700
C0053/019 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem 2 545 629 381 940 301 100 278 200 22 900
C0053/020 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Letohrad 2 488 849 244 424 192 700 169 600 23 100
C0053/028 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Středisko rané péče Havlíčkův Brod 2 1 417 572 977 200 770 600 688 600 82 000
C0053/036 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Charitní středisko pro pomoc uprchlíkům v Hradci Králové 5 695 284 486 774 0 0 0
C0053/037 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou 2 1 177 629 775 200 0 0 0
C0053/038 DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO Hradec Králové 2 1 854 329 989 400 0 0 0
C0054/003 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum pro matku a dítě v Blansku 2 2 974 700 1 690 000 1 302 200 1 200 200 102 000
C0054/004 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matku a dítě Azylový dům Boskovice 2 1 390 200 500 000 391 700 373 800 17 900
C0054/005 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Brno 2 7 207 500 1 708 000 1 289 900 1 202 600 87 300
C0054/006 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matky v tísni Třebíč 2 2 743 300 1 628 980 1 197 400 963 900 233 500
C0054/007 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matky v tísni Znojmo 2 1 915 022 1 055 385 758 300 598 300 160 000
C0054/008 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní dům sociální intervence Okno dokořán Blansko - Charitní poradenství 2 1 064 330 590 000 437 200 408 800 28 400
C0054/010 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum prevence drogových závislostí, Klub Pohoda Hodonín 2 1 228 376 627 958 294 900 256 300 38 600
C0054/011 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Klubovna pro romské děti a mládež 3 2 060 200 950 000 622 100 541 900 80 200
C0054/012 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum prevence - Klub Vrakbar 2 2 286 100 700 000 528 200 319 300 208 900
C0054/013 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Ponorka - centrum prevence Žďár nad Sázavou 2 1 532 500 870 000 625 200 534 600 90 600
C0054/014 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kcentrum Noe, víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Třebíč 1 2 125 400 849 500 675 400 463 400 212 000
C0054/015 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Nízkoprahové preventivní centrum Blansko 2 702 210 223 500 108 500 108 500 0
C0054/016 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kontaktní centrum (Jihlava Centrum u Větrníku) 1 1 786 000 650 000 531 600 448 600 83 000
C0054/017 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO D - stop (Centrum prevence) Bystřice pod Pernštýnem 2 1 249 200 470 000 327 100 279 800 47 300
C0054/018 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Agentura služeb - Kontaktní centrum, terénní program a program prevence Břeclav 1 2 599 854 700 000 402 200 277 800 124 400
C0054/019 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction 1 1 844 021 663 976 483 200 328 500 154 700
C0054/021 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Sociální poradenství Znojmo 2 463 402 237 000 178 900 127 700 51 200
C0054/022 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Linka důvěry Blansko 2 1 726 480 802 000 624 500 573 000 51 500
C0054/023 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov svaté Agáty Břeclav 2 3 206 639 1 736 395 1 120 500 919 900 200 600
C0054/024 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč 3 1 383 500 927 430 585 300 465 700 119 600
C0054/025 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Klub Zámek - centrum prevence Třebíč 2 2 359 100 1 344 300 1 005 600 767 700 237 900
C0054/026 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín 2 1 205 080 612 900 483 200 366 800 116 400
C0054/027 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matky s dětmi v tísni Hodonín, Poradna pro ženy a dívky 2 2 518 655 1 128 830 880 400 841 000 39 400
C0054/028 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní sociálně - právní poradna Bučovice 2 625 124 409 424 193 700 157 500 36 200
C0054/029 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Malá řemesla Jihlava 2 1 551 500 750 000 0 0 0
C0054/030 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Pomoc cizincům a uprchlíkům v nouzi Brno 5 534 854 336 334 184 900 88 400 96 500
C0054/031 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Blansko 2 1 093 540 605 000 468 400 412 400 56 000
C0054/032 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Magdala - pomoc obětem obchodování a nucené prostituce Znojmo 2 1 491 752 430 175 311 600 168 500 143 100
C0054/033 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum sociální prevence Blansko 2 851 060 462 000 364 300 344 300 20 000
C0054/034 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Komunitní centrum Puteren o Vudar Blansko 3 263 660 182 200 121 800 115 200 6 600
C0054/060 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Dobrovolníci v sociálních službách - sociální prevence a nástroj překonávání sociální exkluze klientů 2 1 602 145 593 500 0 0 0
C0054/061 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Poradna pro oběti domácího násilí TEREZA Znojmo 2 595 211 377 275 0 0 0
C0054/062 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Sociační aktivační denní centrum pro cizince 5 499 620 341 700 153 700 140 800 12 900
C0054/063 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Pomoc cizincům v nouzi 5 454 436 317 105 0 0 0
C0055/001 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nocležna Samaritán v Olomouci (Azylový dům Samaritán - pomoc mužům bez domova). 2 415 120 282 702 222 900 158 500 64 400
C0055/003 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín 2 2 690 000 1 176 000 927 300 835 100 92 200
C0055/004 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Rodinné středisko "Spolu" Kroměříž 2 560 670 390 500 270 000 213 600 56 400
C0055/005 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Centrum prevence - Nízkoprahový klub Wu-wej 2 1 116 711 632 224 498 500 392 100 106 400
C0055/006 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba 1 1 990 088 761 389 617 200 527 500 89 700
C0055/007 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Sociálně psychologická poradna Šternberk 2 204 330 143 000 98 800 96 400 2 400
C0055/008 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nízkoprahové centrum pro děti a mládež TULiP 2 836 691 550 000 433 600 369 400 64 200
C0055/009 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Občanská poradna - Charita Veselí nad Moravou 2 265 704 178 525 140 700 120 000 20 700
C0055/010 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nájemní byty pro nouzové ubytování Kroměříž 2 1 679 147 1 026 478 762 100 395 200 366 900
C0055/011 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní stacionář Khamoro-Sluníčko pro romské děti 3 1 755 384 1 213 675 748 000 624 900 123 100
C0055/012 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní centrum "Plus" 1 1 890 598 542 154 450 300 417 500 32 800
C0055/013 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé Uničov 1 1 001 906 593 000 281 500 225 900 55 600
C0055/014 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC AD pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 2 1 998 133 1 350 000 992 800 757 800 235 000
C0055/015 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nový domov Otrokovice 2 1 741 000 919 000 708 800 663 100 45 700
C0055/016 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Jiloro - sociání stacionář pro děti z romských a soc. slabých rodin Šternberk 3 592 700 414 876 205 100 205 100 0
C0055/017 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Komunitní centrum Zeferino 3 1 490 808 1 038 440 694 600 576 900 117 700
C0055/018 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům pro matky s dětmi s centrem krizové pomoci 2 3 093 426 2 156 040 1 604 100 1 057 500 546 600
C0055/019 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni Kroměříž 2 4 038 682 2 772 449 1 795 200 1 075 900 719 300
C0055/020 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní centrum sociální pomoci Zlín 2 778 500 412 100 324 900 250 400 74 500
C0055/022 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Krizové centrum Uherský Brod 2 710 704 462 000 356 400 308 300 48 100
C0055/023 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Komunitní centrum "Sblížení" Kroměříž 3 462 500 318 037 158 500 110 800 47 700
C0055/024 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Klub romských dětí a žen 3 1 333 686 854 812 547 400 425 500 121 900
C0055/025 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce 3 895 344 539 600 352 200 289 700 62 500
C0055/026 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Krizová pomoc Holešov 2 368 540 255 872 199 500 185 600 13 900
C0055/027 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 2 1 625 896 1 110 848 856 200 602 900 253 300
C0055/028 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Občanská poradna Přerov 2 532 466 307 800 227 700 175 500 52 200
C0055/030 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Občanská poradna Zábřeh 2 210 958 142 125 112 000 69 100 42 900
C0055/031 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Centrum pro romské matky a děti 3 1 224 000 840 000 362 400 314 200 48 200
C0055/042 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Občanská poradna 2 445 220 290 000 228 600 212 900 15 700
C0055/043 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nocležna 2 896 759 625 945 0 0 0
C0056/001 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní dům sv. Františka - noclehárna, dům na půli cesty 2 2 738 471 1 778 618 1 323 700 963 400 360 300
C0056/002 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy 4 5 320 366 2 936 642 0 0 0
C0056/005 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní dům pro matky v tísni Český Těšín 2 1 680 000 1 130 000 851 600 704 800 146 800
C0056/006 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ CHD sv. Zdislavy, AD pro matky v tísni Ostrava 2 2 357 519 1 213 992 839 500 733 200 106 300
C0056/007 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Linka důvěry Opava 2 1 318 198 915 646 722 000 692 200 29 800
C0056/008 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Středisko vzájemné pomoci Opava 2 787 712 537 662 423 900 282 000 141 900
C0056/009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Občanská poradna Opava 2 1 060 215 737 687 510 100 427 200 82 900
C0056/010 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní středisko poradenských a sociálních služeb 2 782 736 437 100 302 200 255 400 46 800
C0056/011 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Resocializační zařízení pro ženy a dívky drogově závislé Koňákov 1 2 051 600 900 000 747 600 596 200 151 400
C0056/012 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Mladí lidé, Středisko dětí a mládeže M. Magone 2 2 365 464 1 054 964 502 700 481 900 20 800
C0056/013 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní středisko pro děti a mládež Karviná 2 914 550 625 000 492 800 480 500 12 300
C0056/014 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Klub Nezbeda 3 795 000 470 000 300 900 280 900 20 000
C0056/015 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ CP pro děti a mládež ohrožené závislostmi všeho druhu Havířov 2 860 000 345 000 234 400 215 400 19 000
C0056/016 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní středisko pro děti a mládež Hodslavice 2 1 117 000 772 100 311 800 183 200 128 600
C0056/017 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Neškola 3 529 948 327 972 153 100 107 200 45 900
C0056/018 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Vesnička soužití v Ostravě - Muglinově 3 5 313 627 3 296 770 2 071 800 1 797 500 274 300
C0056/019 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Středisko humanitární pomoci sv. Alexandra Ostrava 2 706 352 447 222 352 600 279 700 72 900
C0056/020 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Občanská poradna Kopřivnice, Nový Jičín 2 366 500 200 000 0 0 0
C0056/022 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Občanská poradna v Bohumíně 2 325 238 227 400 179 300 179 300 0
C0056/025 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Zvídálek, středisko pro mimoškolní činnost romských dětí 3 388 000 144 000 71 100 62 900 8 200
C0056/028 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Koordinační a informační centrum pro cizince a azylanty 5 547 158 352 124 193 600 154 900 38 700
C0057/001 TRANGO - Dům na půl cesty, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské ALFA - Dům na půl cesty 2 437 834 240 933 117 000 79 400 37 600
C0059/001 Náboženská obec Církve čs. husitské v Říčanech Rodinný dům na půl cesty a nízkoprahové centrum v Říčanech. 2 1 657 120 673 980 0 0 0
F0023/001 RNDR.HELENA GROCHOLOVÁ - ELVA CENTRUM VÝCVIKU PSŮ SE SOCIÁLNÍM POSLÁNÍM 4 570 104 309 500 0 0 0
F0032/001 LINKA DŮVĚRY SOS Mladá Boleslav - Renata Nekolová Prevence krizových stavů a jejich důsledků, prevence drogových závislostí a dalších sociálně nežádoucích jevů 2 457 400 319 400 0 0 0
F0038/001 Mgr. Milan Týmal Psychosociální protidrogová poradna 1 182 002 120 002 0 0 0
F0052/001 Jitka Lebedová - JL Sevis Pes pro tebe Pes pomáhá - výcvik asistenčních psů 4 504 752 251 876 0 0 0
P0001/001 SPONDEA při ČČK Brno o.p.s. Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti 2 2 058 730 490 380 386 600 216 000 170 600
P0001/002 SPONDEA při ČČK Brno o.p.s. Byt na půli cesty 2 205 618 55 555 0 0 0
P0002/001 CHEIRON T, O.P.S. Provoz komunitního centra CHEIRON T v Táboře 2 1 392 000 837 432 582 200 331 000 251 200
P0004/001 Azylový dům Kladno, o.p.s. Azylový dům pro matky s dětmi 2 2 618 340 1 397 730 0 0 0
P0005/001 ČLOVĚK V TÍSNI - SPOLEČNOST PŘI ČESKÉ TELEVIZI, o.p.s. Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách 3 31 304 314 12 086 258 5 946 900 3 968 000 1 978 900
P0005/004 ČLOVĚK V TÍSNI - SPOLEČNOST PŘI ČESKÉ TELEVIZI, o.p.s. Migrace a média 5 1 006 018 702 012 306 300 159 000 147 300
P0007/001 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Můj domov, domy na půli cesty 2 1 924 170 944 170 736 600 547 400 189 200
P0007/002 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Krizové centrum Chrudim 2 1 142 244 742 244 585 200 485 100 100 100
P0007/004 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. JUPITER - pomoc obětem domácího násilí 2 1 164 207 762 107 600 900 413 300 187 600
P0007/005 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Dům na půli cesty Havlíčkův Brod 2 1 005 238 663 438 523 100 385 100 138 000
P0008/001 Pontis Šumperk o.p.s. Azylová zařízení- Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy a Sociální byt 2 2 233 852 1 440 000 1 135 500 672 600 462 900
P0008/005 Pontis Šumperk o.p.s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 2 1 561 608 365 000 177 200 127 900 49 300
P0008/006 Pontis Šumperk o.p.s. K-centrum Krédo, kontaktní nízkoprahové zařízení 1 1 322 118 199 760 100 300 70 200 30 100
P0009/004 Renarkon o. p. s. Romský terénní program 1 718 090 463 890 197 800 150 100 47 700
P0009/009 Renarkon o. p. s. Sociální poradenství v oblasti drogové problematiky 1 699 200 330 800 0 0 0
P0010/001 MOST K ŽIVOTU O.P.S. Cesta ze tmy 2 780 046 263 706 176 100 176 100 0
P0013/001 MAGDALÉNA, O.P.S. Magdaléna - resocializace: chráněné byty a podporované zaměstnání 1 3 100 000 1 420 000 1 179 600 739 300 440 300
P0018/001 CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE OPS Sociální práce v Doléčovacím programu provozovaném Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni 2 411 992 231 000 182 100 109 600 72 500
P0022/001 SALUS o. p. s. SALUS o.p.s. Domov pro rodiče a děti v nouzi, Krizové centrum pro děti a mládež 2 1 627 644 1 023 119 672 700 533 300 139 400
P0025/003 Centrum pro pomoc dětem a mládeži Nízkoprahový klub pro mládež Bouda (NZDM Bouda) v roce 2006 2 580 200 280 000 193 500 152 100 41 400
P0025/004 Centrum pro pomoc dětem a mládeži Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice a protidrogová poradna U BOUDY 1 1 103 579 90 520 0 0 0
P0025/005 Centrum pro pomoc dětem a mládeži Viktorie 2 459 228 220 588 0 0 0
P0027/001 Pobytové rahabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých občanů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o.p.s. 4 8 370 614 5 676 000 4 732 800 4 162 500 570 300
P0028/001 LA STRADA Česká republika SOCIÁLNÍ POMOC OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 2 3 018 934 2 017 657 1 591 000 778 800 812 200
P0043/001 Eurotopia Opava o.p.s. Mozaika - kontaktní místo pro děti a mládež 2 1 122 200 660 200 469 300 338 800 130 500
P0045/001 Linka důvěry České Budějovice o. p. s. Linka důvěry České Budějovice 2 532 484 276 892 0 0 0
P0054/001 Občanské poradenské středisko o.p.s. Občanská a sociální poradna - krajská síť 2 2 151 154 1 492 516 1 177 000 873 200 303 800
P0058/002 Drop in o.p.s. Sociální práce v Drop in o.p.s. 1 191 986 134 390 97 700 62 100 35 600
P0059/001 Pomocné tlapky, o.p.s. Pes asistent VI 4 1 239 772 867 840 737 600 215 500 522 100
P0064/001 HELP -IN,o.p.s. Poradna pro sociální zabezpečení 2 486 500 255 000 201 000 149 800 51 200
P0072/001 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín v roce 2006 2 1 981 600 1 204 700 833 200 694 600 138 600
P0074/003 Drom o. p. s. Terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách v regionu Jižní Morava 3 2 060 171 1 308 420 0 0 0
P0085/001 Sdružení pěstounských rodin Olomouc Dům na půl cesty 2 1 253 550 702 550 0 0 0
P0090/001 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, o.p.s. Klub Vrtule - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 2 983 075 449 000 314 500 202 600 111 900
P0090/002 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, o.p.s. Oratoř - nízkoprahové aktivity 2 776 447 185 000 0 0 0
P0094/001 Centrum sociálních asistentů o.p.s. CSA 2006 2 1 710 000 320 000 252 200 169 100 83 100
P0097/005 Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Dům na půl cesty pro mladé lidi 2 978 291 643 437 292 800 188 400 104 400
P0098/002 Společenství Romů na Moravě o.p.s. TSP v romských komunitách II 3 5 000 000 3 500 000 1 592 000 1 137 000 455 000
S0004/001 Arcus - onko centrum Onko centrum sociálních služeb 4 1 536 957 759 451 645 400 498 000 147 400
S0006/001 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Dům Bohuslava Bureše - Centrum sociálních služeb AS, Tusarova 60, Praha 7 2 9 915 141 4 592 606 3 266 800 1 360 400 1 906 400
S0006/002 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Dům Josefa Korbela - Centrum sociálních služeb AS, Mlýnská 25, Brno 2 7 390 423 3 835 649 2 417 500 1 023 800 1 393 700
S0006/003 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Domov pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov 2 7 935 849 4 942 410 3 197 100 2 109 300 1 087 800
S0006/005 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociálních služeb Armády spásy, Nákladní 7, Karlovy Vary 2 3 080 847 2 034 158 1 229 500 747 200 482 300
S0006/006 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociálních služeb AS, Čsl. armády 837, Krnov 2 4 948 244 3 126 111 2 181 300 1 126 200 1 055 100
S0006/007 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociálních služeb AS, U Nových válcoven 9, Ostrava 2 4 213 606 2 600 420 1 664 200 714 000 950 200
S0006/009 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Noclehárna Armády spásy, Pod Svahem 1/284, Havířov 2 2 720 926 1 795 525 1 297 600 872 600 425 000
S0006/010 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociálních služeb péče Armády spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk - Luže 2 4 202 972 2 492 865 1 780 500 827 700 952 800
S0006/011 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociálních služeb AS - Samaritán, Nákladní 24, Opava 2 4 520 885 2 569 533 1 659 600 829 900 829 700
S0006/012 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Domov pro matky s dětmi, Gen. Píky 25, Ostrava - Fifejdy 2 3 526 544 1 949 801 1 383 800 657 200 726 600
S0006/013 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Biskupcova 36, Praha 3 2 1 822 139 997 358 599 100 340 800 258 300
S0006/014 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Lidická 18, Praha 5 2 2 897 405 1 597 000 931 500 657 000 274 500
S0006/015 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Ciolkovského 8, Praha 6 2 692 200 300 000 0 0 0
S0006/016 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Staňkova 6, Brno 2 3 102 965 1 869 426 912 500 538 200 374 300
S0006/017 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Dživipen, Körnerova 1, Brno 2 1 585 963 1 042 568 0 0 0
S0006/018 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum mládeže - Jonáš, Kubíčkova 23, Brno 2 1 201 363 807 306 425 700 286 200 139 500
S0006/019 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Mládežnická 10, Havířov 2 2 432 499 1 507 761 731 500 456 300 275 200
S0006/020 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Obránců míru 704, Havířov 2 1 259 214 691 400 443 500 358 100 85 400
S0006/021 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Jugoslávská 16, Karlovy Vary 2 1 359 569 779 513 487 500 317 800 169 700
S0006/022 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Opavská 26, Krnov 2 2 859 560 1 749 609 912 600 568 600 344 000
S0006/023 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, M. Majerové 1733, Ostrava - Poruba 2 4 148 777 2 356 609 1 178 900 466 400 712 500
S0006/024 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Božkova 65, Ostrava - Přívoz 2 1 106 356 701 049 526 800 334 000 192 800
S0006/025 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, 9. května 107, Přerov 2 2 913 652 1 797 744 1 259 900 908 600 351 300
S0006/026 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Vězeňská služba Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5 2 1 969 404 1 375 494 812 900 368 200 444 700
S0006/027 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Projekt systémového zajištění výkonu alternativních trestů a opatření ukládaných alternativním řešení trestních věcí, Nákladní 24, Opava 2 1 188 361 687 372 542 000 232 900 309 100
S0006/030 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Gen. Píky 25, Ostrava - Fifejdy 2 675 663 435 644 259 700 159 300 100 400
S0006/031 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Domov pro matky s dětmi, Armáda spásy, Rybářská 86, Opava 2 2 190 523 1 443 392 998 200 839 200 159 000
S0008/001 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Správa služeb, sociální poradenství a akce se zvláštním zaměřením 4 506 813 354 700 0 0 0
S0010/004 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Centrum zprostřekování tlumočníků pro neslyšící 4 497 914 348 539 0 0 0
S0010/005 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Tlumočnické služby pro neslyšící 4 2 491 112 2 117 445 1 220 300 187 100 1 033 200
S0013/003 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Služby sociálně právního poradenství a koordinace péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiny 4 858 367 515 020 437 700 437 700 0
S0023/001 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC Provozní zajištění Domu světla 4 4 217 701 1 219 000 934 100 366 300 567 800
S0024/001 Česká společnost na ochranu dětí Růžová linka 2 345 000 200 000 157 600 126 100 31 500
S0026/001 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH Celorepubliková síť sociálních a tlumočnických služeb pro neslyšící občany 4 3 907 486 2 025 790 1 418 000 1 317 300 100 700
S0027/001 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Výcvik asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby jejich držitelům 4 7 122 992 2 383 000 1 046 000 650 800 395 200
S0027/004 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Prevence nezaměstnanosti a podpora pracovního uplatnění těžce zrakově postižených občanů 4 3 026 000 2 118 000 1 308 900 914 400 394 500
S0027/008 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Sociální práce a sociálně právní poradenství pro těžce zrakově postižené občany 4 7 573 949 5 312 450 3 643 100 2 501 100 1 142 000
S0027/021 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Zavádění průvodcovských a předčitatelských služeb pro zrakově a kombinovaně postižené do regionů ČR 4 4 287 406 3 006 000 2 555 000 2 133 700 421 300
S0028/001 ČESKÉ HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Organizace a řízení integračního programu speciálních olympiád pro mentálně postižené 4 662 000 188 000 0 0 0
S0030/001 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Poradenská střediska Českého klubu nedoslýchavých HELP (centra denních služeb ČKNH) 4 2 224 594 1 560 094 1 326 000 1 326 000 0
S0040/502 Drug out club o. s. Terénní program 1 1 190 000 150 000 109 100 109 100 0
S0046/001 Federace rodičů a přátel sluchově postižených Sociální poradenství pro sluchově postižené 4 332 000 166 000 141 100 141 100 0
S0046/005 Federace rodičů a přátel sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým kombinovaným nebo závažným postižením řeči 4 2 675 000 785 000 667 100 602 600 64 500
S0047/001 FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné Rozvoj komunitního přístupu v péči o duševně nemocné v ČR 4 566 754 351 400 298 600 191 500 107 100
S0048/010 Fond ohrožených dětí Dům FOD na pomoc ohroženým dětem a rodinám v Olomouci 2 1 847 468 1 200 000 829 900 691 600 138 300
S0048/013 Fond ohrožených dětí Provoz domovů Střecha 2 1 469 486 800 000 553 200 276 600 276 600
S0048/025 Fond ohrožených dětí Pobytové a resocializační centrum pro ohrožené děti a jejich rodiče 2 1 864 520 900 000 622 400 622 400 0
S0058/001 Kolpingova rodina Praha 8 Kolpingův dům - azyl pro matky s dětmi 2 1 996 400 880 000 693 800 630 800 63 000
S0059/001 LATA-STUDENTSKÉ SDRUŽENÍ PRO POMOC RIZIKIKOVÉ MLÁDEŽI LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži 2 860 100 231 330 182 300 168 900 13 400
S0060/003 Liga za práva vozíčkářů Pro váš úsměv - prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením 4 682 415 477 415 0 0 0
S0060/006 Liga za práva vozíčkářů Celostátní síť pomoci zdravotně postiženým - Duhový kruh pomoci 4 1 099 832 754 232 414 700 239 100 175 600
S0061/001 SDRUŽENÍ 'LINKY BEZPEČÍ' Linka bezpečí dětí a mládeže 2 17 689 000 2 200 000 1 529 900 1 529 900 0
S0061/002 SDRUŽENÍ 'LINKY BEZPEČÍ' Linka vzkaz domů 2 3 916 000 500 000 369 100 369 100 0
S0063/001 LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Odborná střediska - soc.služby a poradenství prohluchoslepé 4 4 114 000 1 571 184 1 335 400 1 034 800 300 600
S0064/001 Modrá linka o. s. Modrá linka - centrum a linka důvěry pro děti a mládež 2 1 042 763 727 135 502 800 465 900 36 900
S0065/015 NADĚJE Integrační program - Dům Naděje Litomyšl 2 896 300 235 300 162 700 153 400 9 300
S0065/019 NADĚJE Integrační program Praha 2 25 664 620 13 974 700 10 904 600 7 452 500 3 452 100
S0065/020 NADĚJE Integrační program - Domy Naděje Česká Třebová a Vysoké Mýto 3 2 297 100 351 700 173 800 173 200 600
S0065/021 NADĚJE Integrační program - Jablonec nad Nisou 2 756 200 488 200 384 900 327 800 57 100
S0065/022 NADĚJE Integrační program Mladá Boleslav 2 939 000 636 486 501 800 458 500 43 300
S0065/025 NADĚJE Integrační program Plzeň 3 2 061 850 382 000 241 900 213 100 28 800
S0065/028 NADĚJE Integrační program Písek 3 1 151 440 390 000 260 800 226 700 34 100
S0065/044 NADĚJE Potravinová banka Litomyšl 2 780 500 195 500 154 100 133 900 20 200
S0065/046 NADĚJE Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítek Vizovice 2 820 315 466 180 0 0 0
S0068/001 Diakonie Broumov o. s. Nová šance 2 19 480 000 5 300 000 2 932 300 2 932 300 0
S0070/002 ANIMA - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Závislí na závislých 1 729 060 62 200 0 0 0
S0073/001 Pražská organizace vozíčkářů o. s. Centrum samostatného života Pražské organizace vozíčkářů 4 1 441 350 289 830 246 200 176 300 69 900
S0073/003 Pražská organizace vozíčkářů o. s. Dispečink a provozování bezbariérových mikrobusů ČR 4 527 902 235 000 101 300 35 000 66 300
S0081/001 SANANIM Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou dílnou 1 4 792 639 1 076 733 894 400 477 800 416 600
S0081/002 SANANIM Kontaktní centrum SANANIM 1 8 999 405 1 468 396 1 183 400 817 600 365 800
S0081/003 SANANIM Terapeutická komunita Karlov 1 8 753 154 1 890 287 1 570 300 1 176 300 394 000
S0081/004 SANANIM Terapeutická komunita Němčice 1 6 524 452 1 587 714 1 318 900 992 500 326 400
S0081/005 SANANIM Terénní programy Sananim 1 5 888 396 917 185 719 000 420 500 298 500
S0081/006 SANANIM Denní stacionář - psychoterapeutické centrum 1 4 877 140 693 231 575 800 539 100 36 700
S0081/007 SANANIM Drogové informační centrum 1 2 316 537 109 000 0 0 0
S0081/008 SANANIM Romský terénní program SANANIM 1 971 276 376 213 183 600 49 100 134 500
S0081/009 SANANIM Dolečovací centrum pro matky s dětmi 1 1 064 565 290 367 241 200 111 600 129 600
S0081/010 SANANIM Kápo - poradna pro rodiče 1 929 533 209 700 0 0 0
S0081/011 SANANIM Práce s uživateli drog ve vazbách 1 1 127 234 289 371 0 0 0
S0095/001 SDRUŽ ENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ Středisko rané péče pro dětskou mozkovou obrnu 4 196 560 196 560 0 0 0
S0096/029 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Speciální služby 2005 4 323 429 219 929 186 900 186 900 0
S0096/030 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Komunitní centrum - Integrace 4 722 650 320 000 272 000 272 000 0
S0097/002 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Zřizování a provoz klubů a komunitních center CMP 4 402 360 281 652 197 000 167 100 29 900
S0097/003 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Zdravotní a sociální poradenství pro pacienty po CMP 4 432 160 302 512 211 700 128 900 82 800
S0098/001 Dětské krizové centrum o. s. Diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) 2 4 980 000 3 470 000 2 672 500 1 961 300 711 200
S0109/001 SOLIDARITA - občanské sdružení zdravotně postižených Pracovně-právní poradenství, poradenská a věcná pomoc při hledání pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením 4 601 600 403 500 0 0 0
S0112/001 SPIN Videotrénink interakcí v České republice 2 1 234 770 797 739 0 0 0
S0112/002 SPIN Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o seniory 4 588 165 405 661 0 0 0
S0122/003 SKP - CENTRUM Azylový dům pro ženy a matky s dětmi "Paprsek" 2 3 434 924 1 188 080 936 800 720 000 216 800
S0122/004 SKP - CENTRUM Noclehárna pro osoby bez přístřeší 2 1 216 100 789 200 620 700 539 700 81 000
S0124/002 STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM - ROSA Péče o děti etnicky znevýhodněné a sociálně ohrožené 3 646 230 323 115 216 100 120 500 95 600
S0128/002 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Sociálně rehabilitační služby a specifické poradenství pro sluchově postižené 4 1 412 000 988 160 356 700 356 700 0
S0128/003 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno 4 2 688 360 1 300 000 0 0 0
S0128/004 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Rehabilitační centra pro sluchově postižené 4 850 000 500 000 0 0 0
S0128/006 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Stacionář SNN v ČR pro sluchově postižené 4 900 000 500 000 0 0 0
S0129/001 Svaz paraplegiků o. s. Poskytování sociálně-rehabilitačních služeb, informační servis, přímá podpora klientů a jejich rodin v nouzové situaci 4 14 346 500 1 500 000 920 700 750 700 170 000
S0130/001 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Centrum služeb a koordinace péče o postižené civilizačními chorobami 4 1 258 392 717 475 502 200 341 000 161 200
S0130/002 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Komunitní centra a půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 4 1 224 994 795 246 675 900 435 800 240 100
S0130/003 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Poradenská služba pro postižené civilizačními chorobami 4 652 751 402 254 281 400 127 200 154 200
S0132/001 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Centra denních služeb okresních výborů Svazu tělesně postižených v ČR 4 7 284 000 5 098 800 2 072 800 863 300 1 209 500
S0137/001 UNIE ROSKA - Česká MS společnost (Unie Roska v ČR) Řešení sociální problematiky provázející osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 4 671 650 470 155 329 000 138 400 190 600
S0138/002 ŽIVOT 90 Tísňová péče AREÍON 4 7 000 000 1 700 000 1 445 000 1 445 000 0
S0138/005 ŽIVOT 90 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ 2 953 000 440 000 0 0 0
S0138/017 ŽIVOT 90 KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY - SENIOR TELEFON 24 HODIN DENNĚ VČETNĚ DATABÁZE INFORMACÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ 4 3 169 130 1 600 000 1 360 000 1 360 000 0
S0147/004 Český červený kříž o.s. Středisko sociálních služeb Českého červeného kříže v Ústí nad Labem 2 2 567 598 1 359 206 0 0 0
S0147/006 Český červený kříž o.s. Krizové centrum ČČK Praha 2, Hlavní nádraží 2 940 978 356 400 281 000 281 000 0
S0147/013 Český červený kříž o.s. Hygienické a humanitární centrum OS ČČK P 7 a1 2 678 571 475 000 0 0 0
S0147/015 Český červený kříž o.s. Kontaktní centrum Litoměřice s terénním programem 1 1 702 465 425 380 336 600 291 000 45 600
S0147/016 Český červený kříž o.s. Azylový dům pro matky s dětmi, středisko humanitární péče 2 987 000 555 900 383 100 329 800 53 300
S0147/017 Český červený kříž o.s. Dům Berounka 2 1 944 000 1 166 400 910 300 531 800 378 500
S0147/027 Český červený kříž o.s. Dům na půl cesty Jičín 2 564 700 395 290 311 600 182 600 129 000
S0153/001 Rytmus o. s. Podporované zaměstnávání a tranzitní program v rámci České republiky 4 8 234 500 5 764 150 3 920 300 3 783 300 137 000
S0156/005 SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN DŮM JISTOTY 3 1 591 404 498 485 0 0 0
S0156/006 SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Dům na půli cesty - Velký Dvůr 2 2 270 748 744 861 352 100 328 800 23 300
S0157/001 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Walhalla 1 2 842 000 1 103 000 658 000 533 000 125 000
S0157/002 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Drug Azyl 1 2 900 000 330 000 247 000 190 600 56 400
S0157/003 Sdružení Podané ruce Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 1 5 138 000 858 000 658 300 493 200 165 100
S0157/004 Sdružení Podané ruce Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium 1 3 853 000 770 000 596 400 492 200 104 200
S0157/005 Sdružení Podané ruce Doléčovací centrum Jamtana 1 3 300 000 910 000 702 500 420 300 282 200
S0157/010 Sdružení Podané ruce Péče o uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu / Drogové služby ve vězení 1 2 610 000 520 000 410 100 342 000 68 100
S0157/011 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč 1 1 700 000 550 000 428 600 336 400 92 200
S0157/012 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba 1 1 498 000 430 000 337 100 308 100 29 000
S0157/013 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Želva - Víceúčelová drogová služba 1 1 715 000 500 000 390 100 317 100 73 000
S0157/015 Sdružení Podané ruce Práce s klienty v konfliktu se zákonem 1 1 650 868 655 000 494 800 362 700 132 100
S0157/016 Sdružení Podané ruce EIKÓN chráněná práce - pracovní rehabilitace 1 3 050 000 1 321 000 0 0 0
S0157/017 Sdružení Podané ruce Terénní programy Olomouc 1 1 998 000 573 000 434 500 391 000 43 500
S0157/018 Sdružení Podané ruce Víceúčelová drogová služba na Blanensku 1 1 488 000 430 000 0 0 0
S0157/019 Sdružení Podané ruce Terénní programy Brno 1 3 126 000 326 000 0 0 0
S0157/020 Sdružení Podané ruce Nízkoprahový klub a terénní program pro mládež PVC Blansko 2 1 688 000 851 000 643 700 544 200 99 500
S0159/001 P-centrum P-centrum - doléčovací program 1 4 438 580 1 470 000 1 179 600 448 600 731 000
S0159/003 P-centrum Dětské denní centrum 2 1 750 112 453 000 357 100 313 800 43 300
S0162/004 Eset - Help Stanice prvního kontaktu 1 1 108 250 70 000 35 100 19 500 15 600
S0169/001 KLUB HURÁ KAMARÁD Ambulantní centrum o.s. Klub hurá kamarád 1 1 638 501 416 500 209 200 142 400 66 800
S0169/002 KLUB HURÁ KAMARÁD Dům na půlI cesty 2 2 882 960 1 144 650 875 000 531 200 343 800
S0169/003 KLUB HURÁ KAMARÁD Kontaktní centrum o.s. Klub hurá kamarád 1 2 193 102 422 500 292 700 123 300 169 400
S0169/004 KLUB HURÁ KAMARÁD Nízkoprahové aktivity Klubu hurá kamarád 2 1 877 949 882 160 593 000 396 700 196 300
S0169/005 KLUB HURÁ KAMARÁD Komunitní a programový klub v Pardubicích 2 1 301 110 619 700 0 0 0
S0169/006 KLUB HURÁ KAMARÁD Přechodné zaměstnání 2 1 809 260 783 000 483 700 300 800 182 900
S0169/007 KLUB HURÁ KAMARÁD Dům na půl cesty - byty Chrudim 2 450 360 266 250 209 900 122 400 87 500
S0169/011 KLUB HURÁ KAMARÁD Terénní programy o.s. Klub hurá kamarád 1 1 694 350 401 900 333 800 217 500 116 300
S0169/012 KLUB HURÁ KAMARÁD Ambulantní péče o.s. KHK 2 388 844 247 772 195 300 115 700 79 600
S0169/013 KLUB HURÁ KAMARÁD Nízkoprahový klub Kotelna v Hronově 2 534 860 269 984 0 0 0
S0185/001 Velká Ohrada o. s. Poskytování zvláštních sociálních služeb Romům 3 1 221 549 595 774 223 200 159 900 63 300
S0190/001 Společnost pro mukopolysacharidozu Pomozme jim žít a zemřít doma 4 454 000 317 800 222 300 172 400 49 900
S0201/001 Na počátku o. s. Záchrana nenarozeného života - Domov pro dětský život 2 1 573 148 1 084 192 845 300 560 700 284 600
S0204/004 BOÉTHEIA - SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ POMOCI Azylový dům pro matky s dětmi 2 1 495 000 771 000 0 0 0
S0212/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK Klub bez klíče 2 271 824 118 200 0 0 0
S0212/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK Dům pro ženy a matky s dětmi v tísni - azylový dům 2 1 485 974 633 000 0 0 0
S0214/002 Rodina svaté Zdislavy o. s. Poskytování komplexní psychologické pomoci pěstounským rodinám občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy v domcích s mámou a tátou i mimo nich 2 444 741 198 370 0 0 0
S0215/001 Proxima sociale o. s. Modřanské ulice - Terénní sociální práce 2 968 214 269 555 212 500 178 100 34 400
S0215/002 Proxima sociale o. s. Byt pružné sociální intervence a pomoci 2 647 931 214 236 168 900 95 800 73 100
S0215/004 Proxima sociale o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Krok 2 812 957 296 567 233 800 163 100 70 700
S0215/005 Proxima sociale o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól 2 1 016 707 319 910 252 200 207 300 44 900
S0215/006 Proxima sociale o. s. Terénní práce - "Jižák" 2 583 733 180 460 142 300 115 500 26 800
S0215/007 Proxima sociale o. s. Občanská poradna Komunitního Centra Krok 2 820 585 314 042 247 500 183 700 63 800
S0215/008 Proxima sociale o. s. Job klub 2 512 990 121 045 95 400 47 300 48 100
S0226/001 Ratolest Brno o. s. Sociální prevence, pomoc a reintegrace dětí a mládeže ohrožených působením negativních sociálních jevů 2 805 694 336 250 265 100 182 700 82 400
S0226/002 Ratolest Brno o. s. Nízkoprahový klub PAVLAČ 3 863 580 388 500 259 900 202 700 57 200
S0226/004 Ratolest Brno o. s. Nízkoprahový klub Likusák 2 907 116 374 500 295 200 224 300 70 900
S0229/001 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO PREVENCI ZÁVISLOSTÍ A LIDI V NOUZI "POD SLUNEČNÍKEM" Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 1 2 063 170 317 880 263 900 218 300 45 600
S0234/001 Arkáda - sociálně psychologické centrum K - Centrum - provoz nízkoprahového zařízení s terénním programem 1 1 292 130 200 000 166 100 166 100 0
S0234/003 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linka důvěry v Písku 2 478 708 156 338 123 200 81 700 41 500
S0234/004 Arkáda - sociálně psychologické centrum Program následné péče 1 684 320 183 338 152 200 86 100 66 100
S0234/005 Arkáda - sociálně psychologické centrum Krizové centrum Arkáda 2 789 052 406 687 320 600 298 600 22 000
S0235/004 ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Terapeutická komunita Střítež 4 3 092 944 1 933 400 0 0 0
S0235/007 ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Linka psychopomoci 2 969 461 603 500 0 0 0
S0271/003 SPOLEČENSTVÍ 'ZAČÍT SPOLU' Klubíčko 3 643 720 225 237 0 0 0
S0271/004 SPOLEČENSTVÍ 'ZAČÍT SPOLU' Pixla 2 1 892 625 654 760 0 0 0
S0274/001 Magdalenium Helena 2006 2 2 390 590 376 854 297 100 222 200 74 900
S0276/001 Dokořán o. s. Nízkoprahové centrum Archa 2 1 398 500 967 550 757 000 598 500 158 500
S0277/001 WHITE LIGHT I. O. s. Poskytování sociálních služeb v terapeutické komunitě White Llight I. v roce 2006 1 5 258 310 860 000 706 100 0 706 100
S0277/002 WHITE LIGHT I. O. s. Zajištění služeb zaměstnanosti, poradenství a podpory ex-uživatelů drog v sociálně právní agentuře WHITE LIGHT I. 1 1 355 768 592 361 441 400 300 000 141 400
S0277/005 WHITE LIGHT I. O. s. Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White Light I.v Teplicích v roce 2006 1 2 702 400 371 680 280 100 59 900 220 200
S0282/001 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Terapeutická komunita Sejřek 1 6 669 300 1 875 000 1 463 300 972 200 491 100
S0282/004 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Spektrum - kontakní nízkoprahové centrum 1 1 728 220 366 000 292 800 240 800 52 000
S0286/002 HELIANNA Kontaktní centrum, projekt 2006 1 3 059 593 200 000 0 0 0
S0286/003 HELIANNA Doléčovací centrum a Chráněné bydlení Mladá Boleslav 1 2 345 000 215 844 0 0 0
S0286/004 HELIANNA Terénní program 1 1 647 902 150 000 0 0 0
S0288/002 Český helsinský výbor Komplexní sociálně-právní poradenství cizincům na podporu jejich integrace v ČR 5 1 771 965 982 461 638 500 486 600 151 900
S0293/001 Občanská poradna Brno Občanská poradna 2 1 190 692 744 650 587 100 435 200 151 900
S0296/002 ROZKOŠ BEZ RIZIKA Nejsme na to samy 2 4 891 000 2 342 200 1 570 100 806 000 764 100
S0296/003 ROZKOŠ BEZ RIZIKA Brno je zlatá loď 2 2 446 412 1 595 202 776 000 516 200 259 800
S0307/001 Advaita, občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi Následná péče a ambulantní poradenství pro drogově závislé v Libereckém kraji - sociální práce 1 1 308 074 173 860 144 400 127 400 17 000
S0317/001 SDRUŽENÍ PASTOR BONUS Terapeutická komunita a chráněné bydlení Pastor Bonus 1 2 635 360 900 000 0 0 0
S0320/001 Élektra - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Zabezpečení psychoterapie a krizové intervence rodinám s výskytem sexuálního zneužití 2 1 819 001 1 273 000 709 600 587 300 122 300
S0320/003 Élektra - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Skupinová terapie žen - obětí sexuálního násilí 2 495 200 224 375 0 0 0
S0321/001 Společnost pro ranou péči o. s. Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR (8 pracovišť) 4 13 707 608 9 788 448 7 477 100 5 971 800 1 505 300
S0325/001 Poradna pro integraci Integrace azylantů a cizinců s trvalým pobytem na území ČR 5 3 422 980 1 211 180 646 800 354 800 292 000
S0338/003 Mame otevřeno? O. s. On-line informační servis pro rodiny dětí se specifickými potřebami 4 640 000 385 000 327 200 210 800 116 400
S0339/001 DOM o. s. DOM 8/ Dům na půl cesty 2 1 864 000 1 032 000 734 900 487 300 247 600
S0339/002 DOM o. s. DOM JOB 2 1 182 000 826 000 651 300 365 900 285 400
S0339/003 DOM o. s. DOM 2/ Dům na půl cesty 2 1 182 000 709 000 519 600 369 800 149 800
S0342/001 Šance - resocializační institut Krok do života 1 1 286 366 400 000 323 900 199 300 124 600
S0346/001 "D" - občanské sdružení Občanská poradna Liberec 2 917 927 579 400 456 800 334 100 122 700
S0346/003 "D" - občanské sdružení Poradna pro oběti trestných činů Liberec 2 218 300 152 000 0 0 0
S0348/001 Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Kontakt - kontaktování a následná péče o osoby po úrazovém stavu s rozšířením na osoby s DMO a jiné vrozené vady" 4 8 553 241 1 807 814 1 536 500 1 013 800 522 700
S0354/001 SPOLEČNOU CESTOU Občanské poradenské centrum Jižní Město 2 5 476 470 1 350 000 1 064 600 619 600 445 000
S0358/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HEŘMÁNEK Provozování domu na půli cesty Heřmánek 2 2 570 000 1 190 000 938 400 904 900 33 500
S0359/001 Letní dům, o.s. Socio-terapeutické programy pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 2 1 957 594 972 920 767 100 532 500 234 600
S0362/001 Občanské sdružení Povídej Linka důvěry - centrum krizové intervence 2 1 240 000 570 000 449 400 409 800 39 600
S0369/001 ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Zabezpečení stacionářů sociální pomoci a služeb sluchově postiženým 4 2 793 416 1 955 391 1 474 800 1 071 500 403 300
S0373/001 Občanská poradna - Jihlava Občanské poradenství 2 876 600 598 000 471 500 452 600 18 900
S0376/001 Občanské sdružení AVE Provoz nízkoprahového kontaktního zařízení pro drogově závislé 1 1 355 255 361 427 0 0 0
S0376/002 Občanské sdružení AVE Provoz nízkoprahového zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP 2 921 644 478 676 377 400 319 100 58 300
S0382/001 Most k naději o. s. Asistent pro terénní kontakt 2006 1 3 698 162 1 722 452 1 369 400 1 068 100 301 300
S0382/002 Most k naději o. s. Linka duševní tísně Most 2 1 708 019 1 125 976 887 800 715 400 172 400
S0382/004 Most k naději o. s. Reedukace 2006 2 363 499 243 052 191 600 126 700 64 900
S0382/005 Most k naději o. s. Labyrinth 2 161 460 104 630 0 0 0
S0382/981 Most k naději o. s. K-centrum Most 2005 1 2 828 792 557 785 463 200 118 800 344 400
S0384/006 Občanské sdružení světlo Kadaň Zapojení sociálně vyloučených skupin a etnických menšin do majoritní společnosti pomocí kvalitní soustavné terénní sociální práce. 3 777 960 501 350 0 0 0
S0385/001 Circle of Life o. s. Doléčování, chráněné bydlení, chráněné pracovní programy a rekvalifikace 1 3 943 426 2 010 000 1 586 700 664 600 922 100
S0394/001 Acorus, občanské sdružení PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM ACORUS - pomoc obětem domácího násilí 2 4 354 662 2 019 778 1 592 700 1 014 300 578 400
S0400/001 UNIE KOMPAS T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 2 1 028 341 501 057 395 100 310 800 84 300
S0400/002 UNIE KOMPAS Klíč - terénní práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 2 658 134 352 233 277 600 257 100 20 500
S0400/003 UNIE KOMPAS LOGOS - psychologické poradenství v NZDM 2 506 426 282 138 222 400 158 500 63 900
S0400/004 UNIE KOMPAS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Otrokovicích 2 745 194 310 335 244 600 220 600 24 000
S0401/002 Zahrada 2000 sdružení občanů Nechci být sám 2 256 855 179 445 0 0 0
S0402/001 Spirála o. s. Komplexní péče o občany v krizi 2 2 921 800 1 265 250 958 300 788 000 170 300
S0402/008 Spirála o. s. Dona centrum v Ústí nad Labem - pomoc osobám ohroženým domácím násilím 2 978 271 471 450 0 0 0
S0407/001 Sdružení Nové Město na Moravě Občanská poradna Nové Město na Moravě, člen Asociace občanských poraden ČR 2 731 396 486 976 376 100 270 300 105 800
S0407/003 Sdružení Nové Město na Moravě Poradna pro děti a rodiče - Ezop 2 2 129 093 1 360 047 982 600 657 100 325 500
S0408/001 Prevent o. s. Krizové a kontaktní centrum Strakonice 1 1 474 436 330 000 257 500 216 000 41 500
S0408/002 Prevent o. s. Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice 1 1 217 782 300 000 239 000 239 000 0
S0408/003 Prevent o. s. Krizové centrum Prachatice 2 359 930 230 000 169 400 131 800 37 600
S0408/004 Prevent o. s. Centrum následné péče v Českých Budějovicích 1 1 031 492 350 000 0 0 0
S0408/981 Prevent o. s. Jihočeský streetwork 1 1 680 093 435 000 328 100 278 300 49 800
S0409/002 POPSI-Programy obč.pomoci a soc.intervence Krizová poradna 2 444 516 300 516 236 900 236 900 0
S0410/001 Občanská poradna Plzeň Občanská poradna Plzeň 2 775 000 433 000 341 400 261 000 80 400
S0411/002 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Komplexní psychosociální poradenství pro ženy - oběti domácího násilí a jejich děti - krizové poradenství, krizová linka a azylové ubytování 2 1 863 538 1 063 538 838 600 822 900 15 700
S0415/002 Akademie J.A. Komenského Karviná Středisko volného času dětí a mládeže OÁZA 2 926 140 689 949 511 100 481 600 29 500
S0417/003 KAPPA-HELP Zajištění provozu a služeb Kontaktního a krizového centra KAPPA 1 2 079 046 643 615 509 700 171 600 338 100
S0417/004 KAPPA-HELP ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAPPA - HELP 3 785 000 518 460 279 900 51 300 228 600
S0417/981 KAPPA-HELP Terénní program KKC Kappa 1 980 006 121 747 101 000 37 500 63 500
S0425/002 Hestia - Národní dobrovolnické centrum o. s. Program Pět P Praha - pokračování sociálně preventivního programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 1 364 580 492 290 288 500 285 100 3 400
S0427/003 KONÍK Resocializační program - následná péče pro bývalé uživatele drog, děti a mládež s výchovnými problémy 1 372 950 257 828 197 200 170 700 26 500
S0434/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 2 2 893 945 1 307 669 923 600 759 800 163 800
S0434/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER "TRIANGL" 2 242 400 159 672 0 0 0
S0434/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Komunitní centrum na Pražské a Okružní ulici v Hradci Králové 3 3 139 600 1 617 578 986 600 771 400 215 200
S0435/001 "Náš domov Koclířov" Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi 2 1 694 286 863 179 586 800 404 200 182 600
S0435/004 "Náš domov Koclířov" Most naděje 2 326 810 188 230 148 400 27 700 120 700
S0436/003 REINTEGRA Poradenské a vzdělávací centrum pro dlouhodobě nezaměstnané 2 814 430 500 000 394 200 193 700 200 500
S0449/003 ÚTOČIŠTĚ Víceúčelové sociální zařízení v Chodově 2 866 860 574 135 397 000 308 200 88 800
S0449/005 ÚTOČIŠTĚ Dům na půli cesty s postpenitenciární péčí v Oloví 2 1 725 300 983 121 0 0 0
S0450/001 JAHODA Nízkoprahové kluby JAHODA a DŽAGODA 2 1 070 124 425 500 335 500 213 700 121 800
S0450/002 JAHODA Kluby JAHODA v azylových domech v Praze 2 389 084 201 500 158 800 87 500 71 300
S0451/007 Fokus Vysočina Kontaktní centrum VIA - pro regiony Havlíčkův Brod a Pelhřimov 1 1 635 000 350 000 0 0 0
S0453/002 NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc ROMOVÉ PRO SPOLEČNOST - Rozvoj speciálních poradenských a podpůrných služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením, včetně sociální terénní práce. 3 1 301 584 911 000 609 400 544 100 65 300
S0453/006 NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc INTERVENCE - Poradenské a návazné služby pro sociálně slabé občany, ohrožené sociální exkluzí a větším výskytem soc.patologických jevů. 2 991 226 693 850 0 0 0
S0461/001 Res vitae o. s. Krizové centrum s Linkou důvěry - samostatný projekt Linka důvěry 2 997 976 691 700 316 500 274 300 42 200
S0461/002 Res vitae o. s. Krizové centrum s Linkou důvery - samostatný projekt Krizové centrum 2 998 820 687 200 319 200 289 700 29 500
S0468/001 Lačhe Čhave PRO 2006 3 927 400 644 000 430 800 348 500 82 300
S0473/001 Občanské sdružení Krok Terapeutická resocializační komunita Krok 1 4 943 141 1 028 039 537 300 392 900 144 400
S0473/002 Občanské sdružení Krok Program následné péče Pokrok 1 1 112 683 370 053 286 600 221 000 65 600
S0473/004 Občanské sdružení Krok Agentura pro občany 2 1 838 909 645 028 297 500 263 300 34 200
S0476/001 CADUCEUS - SDRUŽENÍ PRO PODPŮRNÁ SPOLEČENSTVÍ Romanodrom 3 2 221 940 1 646 980 0 0 0
S0476/501 CADUCEUS - SDRUŽENÍ PRO PODPŮRNÁ SPOLEČENSTVÍ Komunitní práce s ohroženou mládeží 2 3 662 420 2 553 060 1 265 000 1 042 700 222 300
S0491/001 SPOLEČNĚ - JEKHETAME Komplexní komunitní program realizovaný v komunitních centrech zřizovaných v lokalitách katastrálního území Ostravy hustě osídlených romskými rodinami 3 4 597 990 2 391 237 1 599 700 1 098 600 501 100
S0495/001 Občanské sdružení NET Nízkoprahová kontaktní střediska pro osoby s drogovou závislostí pro oblast Karviné a Bohumína 1 681 773 265 569 0 0 0
S0495/501 Občanské sdružení NET Terénní programy pro uživatele návykových látek pro oblast Karviné a Bohumína 1 1 673 665 509 856 408 500 257 400 151 100
S0503/003 Svaz důchodců České republiky Alternativní doplňková pečovatelská služba včetně osobní asistence 4 3 863 500 2 333 600 0 0 0
S0504/002 Centrum nové naděje o.s. Sociálně poradenský servis 2 1 247 993 807 570 558 400 375 200 183 200
S0505/003 Centrum pro otázky migrace (COM) Právní, sociální a psychologická asistence cizincům při jejich integraci do české společnosti 5 3 074 124 1 909 500 1 050 100 913 200 136 900
S0507/001 Dobrovolnické centrum o. s. Dobrovolnická služba rodinám na Ústecku 2 947 285 574 413 420 500 315 900 104 600
S0507/003 Dobrovolnické centrum o. s. Dobrovolnická pomoc rodinám ohroženým sociální exkluzí v romských komunitách 2 587 847 344 598 0 0 0
S0508/001 Dům křesťanské pomoci - Bethel v Litoměřicích, o.s. Dům na půli cesty v Litoměřicích - resocializační pobyt 2 1 773 181 967 500 762 900 488 900 274 000
S0508/003 Dům křesťanské pomoci - Bethel v Litoměřicích, o.s. Volnočasové centrum Alfa 2 1 176 660 652 000 482 200 283 500 198 700
S0509/501 ELIM - křestanská společnost pro evangalizaci a diakonii Opava Práce ve prospěch dětí ohrožených sociálně patologickými jevy v Opavě + provoz Integrovaného centra na sídlišti 2 2 508 629 1 000 000 688 400 570 200 118 200
S0521/001 Laxus, o.s. KONTAKTNÍ CENTRUM LAXUS 2006 1 2 646 200 535 000 444 400 394 600 49 800
S0521/002 Laxus, o.s. Drogové služby ve vězení Laxus 2006 1 1 086 000 305 000 253 300 253 300 0
S0521/004 Laxus, o.s. Ambulantní program Laxus 2006 1 1 314 000 311 000 258 300 258 300 0
S0521/502 Laxus, o.s. TERÉNNÍ PROGRAMY LAXUS 2006 1 2 222 222 490 020 407 000 407 000 0
S0525/001 Občanská poradna Žďár nad Sázavou Projekt Občanské poradny Žďár nad Sázavou 2 429 626 179 280 0 0 0
S0526/001 Občanská poradna Praha Občanská poradna Praha 1 2 896 760 430 600 0 0 0
S0527/002 ORFEUS Centrum denních služeb "Orfeus" 4 4 925 591 3 447 914 2 797 700 2 112 600 685 100
S0527/007 ORFEUS Linka krizové intervence pro osoby se zdravotním postižením a v sociální krizi - "K -linka ORFEUS" 2 4 847 060 3 390 982 0 0 0
S0531/001 Právní občanská poradna Dialog Právní pomoc pro občany v sociální nouzi (poradenství a osvěta) 2 600 658 317 580 231 800 170 600 61 200
S0532/002 o. s. Prev-Centrum Centrum komunitních aktivit 2 1 635 800 681 200 537 100 504 800 32 300
S0532/003 o. s. Prev-Centrum Centrum poradenství pro mládež a rodiny 1 2 927 860 362 220 300 800 201 200 99 600
S0533/001 REMEDIUM PRAHA OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM 2 1 496 118 716 562 511 800 359 300 152 500
S0534/001 Občanské sdružení Rodiče Rodiče dětí ohrožených drogami 1 875 472 576 072 419 200 419 200 0
S0536/001 Selesiánské hnutí mládeže, Klub - Plzeň Středisko volného času a sociální péče 2 1 482 000 567 000 275 400 275 400 0
S0542/003 Senior o. s. Linka pomoci pro seniory 4 3 161 471 2 204 661 1 306 000 988 500 317 500
S0542/021 Senior o. s. Informační centra pro seniory 4 3 862 730 2 652 300 0 0 0
S0544/002 Sokrates Ústí nad Labem Terénní program Sokrates Ústí nad Labem - 2006 2 2 056 500 1 364 040 0 0 0
S0544/003 Sokrates Ústí nad Labem Středisko prvního kontaktu - Informační a poradenské středisko - IPS 2 723 200 323 200 0 0 0
S0549/001 Občanské sdružení Vzájemné soužití Rozvoj včasné pomoci romským obyvatelům Ostravy ohrožených marginalizací 3 11 300 000 7 500 000 0 0 0
S0552/001 Občanské sdružení R-ego Činnost poradenského centra R-ego, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 2 629 376 180 000 141 900 119 500 22 400
S0553/501 Jihočeská růže o. s. Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 2 1 379 500 944 496 435 100 435 100 0
S0585/001 Občanské sdružení Savore Občanská poradna 2 340 832 248 832 0 0 0
S0585/501 Občanské sdružení Savore Savore - kulturní, sociálně-vzdělávací základna VII. 3 828 772 513 272 253 700 253 700 0
S0593/501 SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE Středisko pro děti a mládež 2 1 066 475 327 975 226 700 126 500 100 200
S0601/001 INEX - Sdružení dobrovolných aktivit Sociálně-preventivní projekt pro znevýhodněné děti a mládež 2 559 000 215 000 169 500 115 900 53 600
S0611/001 Společné soužití Litvínov Žijeme spolu 3 769 745 535 320 334 500 249 500 85 000
S0611/002 Společné soužití Litvínov Romské ženy 3 422 904 296 464 0 0 0
S0611/901 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ LITVÍNOV Sociálně-poradenské a informační centrum pro Romy 3 496 276 347 318 164 900 107 700 57 200
S0613/001 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Plánované rodičovství, sexuální výchova a reprodukční zdraví (poradenství) 2 544 567 331 267 0 0 0
S0615/001 VILLA VALLILA Dům na půli cesty ve Ville Vallile 2 2 170 000 370 000 291 700 197 100 94 600
S0616/001 Občanské sdružení Semiramis Kontaktní centrum Nymburk - K-centrum 1 1 581 059 333 775 277 200 277 200 0
S0616/002 Občanské sdružení Semiramis Stacionární terénní práce ve věznici Jiřice 1 519 426 239 911 0 0 0
S0616/003 Občanské sdružení Semiramis Terénní programy K-centra Nymburk 1 1 236 723 389 746 0 0 0
S0620/001 Malý princ Neprošvihnout dětství 2 293 142 200 000 0 0 0
S0631/002 Sokrates 2 Terénní práce 2006 2 981 528 555 000 231 600 192 800 38 800
S0631/004 Sokrates 2 Centrum sociální pomoci 2006 2 474 200 299 400 0 0 0
S0635/001 Česká společnost pomoci dětem Tilia Sociálně-právní poradna 2 375 500 156 000 75 700 70 300 5 400
S0637/001 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Provoz DONA linky - nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí v ČR 2 4 608 500 1 581 986 1 247 400 816 900 430 500
S0646/001 Aranka - Dvůr Vyšínek Aranka - Romové 3 368 220 258 400 0 0 0
S0647/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AGAPE Občanská poradna Rychnov n. Kněžnou 2 576 462 198 800 156 700 140 300 16 400
S0648/002 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora sociálně znevýhodněných dětí ze sídliště Černý Most 2 1 300 743 200 000 157 600 51 200 106 400
S0654/001 InternetPoradna.cz o. s. Zajištění provozu InternetPoradny 4 1 680 000 590 000 501 500 501 500 0
S0658/001 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Terénní práce v obci Prachovice 2 998 875 669 300 527 800 390 100 137 700
S0658/002 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Nízkoprahový klub FUTUR 2 1 087 557 761 505 600 500 411 000 189 500
S0658/003 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Streetwork Chrudim - Ulice 2 1 084 750 749 000 590 600 454 400 136 200
S0658/005 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Terénní komunitní projekt Kopretina 2 1 148 881 760 925 526 200 378 400 147 800
S0660/001 Občanské sdružení Ječmínek Zřízení azylového domu pro matky (otce) s dětmi 2 1 913 678 900 000 686 000 406 200 279 800
S0661/001 Pes pomůže o. s. Zajištění speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi 4 2 400 000 1 680 000 82 300 0 82 300
S0662/001 Sdružení Virtus Pro lepší vztahy 2 793 973 546 673 431 000 370 700 60 300
S0665/001 o. s. Člověk člověku, sdružení pro podporu rozvoje sociální práce a prevence ve společnosti POKEC - centrum komunitní práce Praha 2 2 1 152 500 387 500 212 600 149 000 63 600
S0666/002 EPONA o. s. Z ulice zpět ke koním a do přírody 3 651 500 456 050 84 700 67 600 17 100
S0669/001 OBČANSKÁ INSPIRACE Socíální služby Komunitního centra Občanská inspirace Praha 14 2 985 000 500 060 242 900 115 900 127 000
S0671/002 Svaz Romů v Břeclavi Centrum 3 1 127 840 621 240 0 0 0
S0673/001 OS VIA COMMODA Centrum pro mládež KAM 2 1 152 758 461 103 363 500 284 400 79 100
S0681/001 SOPOS-CL Česká Lípa Sociální a sociálně-právní poradenství pro občany v nepříznivé sociální situaci 2 227 415 159 020 125 300 83 900 41 400
S0682/001 Přátelé města Milovic Sociálně právní poradna 3 488 400 341 880 0 0 0
S0688/001 Občanské sdružení Otevřené srdce Azylový dům pro matky s dětmi - Otevřené srdce 2 2 298 200 1 300 000 980 600 576 500 404 100
S0692/001 Petrov - sdružení pro práci s dětmi a mládeží Pomoc romským dětem 3 640 100 215 000 106 300 0 106 300
S0695/001 Občanské sdružení Cesta naděje Azylový dům pro matky s dětmi Jirkov 2 345 000 240 000 189 200 141 900 47 300
S0695/002 Občanské sdružení Cesta naděje Projekt práce s dětmi a mládeží OS CN 05 2 1 544 424 745 000 515 200 449 500 65 700
S0697/002 Sdružení Ledovec Vznik a podpora týmu krizové intervence 2 415 886 237 000 0 0 0
S0698/001 Romská unie Romské komunitní a kontaktní centrum 3 546 756 218 652 0 0 0
S0698/002 Romská unie Prevence sociálního vyloučení pro romské rodiče s dětmi do 6 let věku. 3 496 720 298 052 0 0 0
S0700/002 YMCA Praha Nízkoprahový klub YMKÁRIUM 2 687 305 280 638 221 200 163 600 57 600
S0702/001 Filadelfie U-kryt a B.U.S - pomoc dětem a mládeži 2 1 219 200 843 500 665 100 560 700 104 400
S0708/005 Romské sdružení občanského porozumění Sociální prevence a sociální služba klientům Probační a mediační služby střediska Nymburk 2 432 202 140 400 0 0 0
S0710/002 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Právní informační servis pro cizince 5 1 527 537 610 736 0 0 0
S0712/001 Občanské sdružení Pod křídly Projekt Pod křídly - výstavba chráněného bydlení a domu na půl cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské a ústavní výchovy 2 277 480 161 940 127 600 109 500 18 100
S0712/002 Občanské sdružení Pod křídly Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly 2 345 270 210 060 165 500 137 100 28 400
S0714/001 Na křižovatce Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Na křižovatce Varnsdorf 1 890 000 504 468 337 900 296 000 41 900
S0714/002 Na křižovatce Občanská poradna Na křižovatce Varnsdorf 2 772 000 500 400 362 900 305 100 57 800
S0716/001 HELPES-Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Následná péče o klienty - majitele asistenčních psů 4 3 029 963 1 582 176 1 344 800 1 259 800 85 000
S0717/002 Sdružení romských občanů Krok za krokem 3 410 772 357 072 0 0 0
S0719/001 Občanské sdružení "Návraty" Poradenské centrum - Návraty 2 214 975 142 642 112 400 70 300 42 100
S0724/006 INKANO Písek Občanská poradna 2 367 021 172 021 135 600 121 900 13 700
S0725/001 IQ ROMA SERVIS IQ Roma Servis - Centrum komunitní a terénní sociální práce 3 3 992 204 2 794 543 1 768 900 1 440 400 328 500
S0731/001 Dětský svět Zábřeh Výchovně-vzdělávací centrum pro děti ze sociálně-slabých rodin 2 412 140 290 140 228 700 176 300 52 400
S0732/001 Romano dives o. s. Bydlení, práce, kvalifikace - tři součásti rozvoje romské komunity. 3 1 256 700 799 582 365 300 285 700 79 600
S0757/001 Občanská poradna Třebíč Občanská poradna Třebíč 2 669 293 452 000 312 600 247 600 65 000
S0757/002 Občanská poradna Třebíč Poradna pro cizince 5 248 954 164 636 0 0 0
S0758/001 Diakonie husitská - STROM Poskytování sociálních služeb občanům v nepříznivé sociální situaci 2 2 311 240 854 500 642 200 479 800 162 400
S0763/002 Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE Naše světla 4 336 702 169 000 0 0 0
S0773/001 Pro Vás Klub Zóna, nízkoprahové zařízení pro rizikovou mládež 2 648 000 320 000 221 300 221 300 0
S0776/001 Charitní sdružení Děčín o. s. Občanská poradna Děčín 2 672 293 301 369 237 600 165 100 72 500
S0776/002 Charitní sdružení Děčín o. s. Asistenční služba pro rodiny s dětmi 2 731 390 368 200 290 300 225 700 64 600
S0783/001 Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP 2 425 180 280 000 220 700 181 300 39 400
S0794/981 Ulice-Agentura terénní sociální práce Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 1 732 500 402 500 334 300 334 300 0
S0795/981 KRYSTAL - sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými Slunce - služby nízkoprahového centra 1 2 114 995 743 678 617 800 488 200 129 600
S0798/001 Khamoro-Romské integrační centrum Khamoro-Romské integrační centrum 3 1 718 388 1 030 150 0 0 0
S0805/001 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu MAMMA HELP CENTRA - provoz center pro ženy s diagnózou ca mammy 4 2 800 464 600 000 510 000 459 000 51 000
S0806/001 Liberecké rómské sdružení Terénní sociální práce v Libereckém regionu 3 810 219 567 000 224 600 224 600 0
S0807/001 Občanské sdružení Prostor K-centrum Kolín 1 1 399 100 340 000 282 400 282 400 0
S0807/002 Občanské sdružení Prostor Terénní program na okrese Kolín a Kutná Hora - Mobilní terénní program 1 1 386 100 340 000 0 0 0
S0810/003 Třebíčské centrum Pozitivní působení na mládež a starší děti prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivačních služeb Třebíčského centra 2 399 899 257 248 0 0 0
S0811/002 Občanské sdružení Rybka Zajištění sociálních služeb pro klienty AD Husinec 2 1 607 938 915 199 0 0 0
S0819/001 Občanské sdružení LOGO Centrum podpory komunikace 4 1 442 842 985 000 837 200 485 000 352 200
S0821/004 SOZE Šance 2006 5 1 988 527 1 295 604 842 000 288 700 553 300
S0821/005 SOZE Právní, sociální a psychologické poradenství pro žadatele o azyl 2 3 319 824 1 632 864 0 0 0
S0821/006 SOZE Azylový dům pro cizince - osamělé rodiče s dětmi a rodiny 2 2 040 606 1 270 336 0 0 0
S0822/001 Bunkr - klub mladých Klub mladých v Třinci 2 1 327 080 883 000 696 300 608 000 88 300
S0827/003 IMPULS Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín Personální zajištění služeb pro zdravotně postižené děti mládež a dospělé, děti z dětských domovů a rodiny s dětmi v pěstounské péči 2 360 000 322 560 0 0 0
S0829/001 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro děti a rodinu - provoz ambulantní části 2 1 688 162 984 341 776 200 434 600 341 600
S0834/002 Občanské sdružení R-Mosty Romské komunitní centrum 3 1 233 972 540 470 0 0 0
S0835/003 Občanské sdružení Společný život Poskytování sociálního poradenství a cílená pomoc při řešení bytových a sociálních problémů v sociálně vyloučených romských komunitách formou terénní sociální práce. 3 613 500 429 450 287 200 236 900 50 300
S0836/001 Centrum pro integraci cizinců o. s. Pomoc handicapovaným azylantům a cizincům v začlenění do české společnosti 4 1 686 400 870 900 740 100 477 100 263 000
S0836/002 Centrum pro integraci cizinců o. s. Sociální poradenství pro azylanty a cizince v produktivním věku 5 1 408 800 705 600 458 600 314 000 144 600
S0839/001 Spektrum Vysočina Pomoc obětem domácího násilí 2 1 259 290 881 059 0 0 0
S0841/002 Organizace pro pomoc uprchlíkům Podpora integrace znevýhodněných skupin migrantů 5 1 615 283 1 113 298 563 800 277 000 286 800
S0846/001 V.O.D.A. Linka důvěry Kladno 2 1 202 460 300 000 0 0 0
S0848/001 YMCA v Ústí nad Labem nízkoprahový klub Freestyl 2006 2 981 904 679 700 0 0 0
S0852/001 KAMÍNEK, společenství pracující s dětmí a mládeží NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DIXIE 2 1 253 255 486 456 383 500 241 600 141 900
S0854/001 Občanské sdružení Na cestě Centrum Archa 2 1 273 125 710 260 560 000 489 100 70 900
S0855/002 Občanské sdružení Rozum a Cit Asistenční služba - pomoc postiženým dětem žijícím v náhradní rodině 4 1 167 481 799 841 0 0 0
S0857/001 PROSTOR PRO o.s. Klídek - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 2 405 242 1 421 831 1 121 200 861 000 260 200
S0860/001 Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 2 607 600 327 600 258 300 258 300 0
S0861/001 Občanské sdružení Pomoc všem potřebným Občanská poradna 2 821 460 445 136 0 0 0
S0863/001 Občanská poradna Nymburk Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 2 687 814 472 091 372 100 293 100 79 000
S0873/001 Open House o. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Open House" 2 1 391 060 956 560 692 400 567 100 125 300
S0875/001 Street Boskovice, o.s. Street-kontakt Boskovice 2 634 300 101 489 70 100 58 400 11 700
S0880/002 Občanská poradna Beroun Občanská poradna Beroun - vybudování pracoviště Neratovice 2 638 450 446 915 0 0 0
S0882/001 STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků) STŘED - realizátor sociálně preventivních programů pro děti a mládež. 2 1 954 745 1 351 086 1 037 600 870 500 167 100
S0889/002 o.s. For-Teenager Apel Nízkoprahový klub Exit 2 598 734 409 840 323 100 270 700 52 400
S0893/001 VIDA Vida Centra - informaní centra pro problematiku duševního zdraví a nemoci 4 2 389 680 1 660 385 975 000 497 200 477 800
S0896/006 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA 2 13 114 407 6 749 940 5 094 300 3 404 100 1 690 200
S0899/002 Český západ o. s. Dále s odvahou řešit 3 656 880 452 015 302 300 183 600 118 700
S0900/002 Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary Občanská poradna - Karlovy Vary 3 2 931 276 2 046 276 0 0 0
S0904/001 Sdružení Romano Jasnica Poradenská informační centra na Ústecku 3 1 108 306 659 326 0 0 0
S0905/001 Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít spolu" Občansko - právní poradenství 3 1 053 586 731 256 361 400 262 800 98 600
S0906/001 DARJAV LIDÉ V ROMSKÉ LOKALITĚ 3 994 054 690 364 0 0 0
S0928/003 Kotec, o.s. Programy protidrogové prevence na Tachovsku 1 831 655 440 500 365 900 302 800 63 100
S0928/009 Kotec, o.s. Programy protidrogové prevence pro chebsko,Sokolovsko, a M.Lázně 1 3 536 117 1 032 626 497 100 382 500 114 600
S0928/010 Kotec, o.s. Nízkoprahový klub Klub ve Stříbře 2 395 771 274 771 216 600 85 700 130 900
S0930/002 Trialog - poradenské centrum Občanská poradna 2 882 580 397 928 0 0 0
S0931/001 Romodrom o. s. Vězeňský program 2006 2 1 577 234 1 072 072 698 400 540 800 157 600
S0932/001 Neposeda, občanské sdružení Mít kam jít: III. Sociální služby o.s. Neposeda 2 1 018 100 390 300 269 900 204 900 65 000
S0934/002 Liga lidských práv o. s. Rozšíření dopadu telefonického a e-mailového poradenství obětem domácího násilí 2 595 745 394 601 0 0 0
S0941/001 Národní rada zdravotně postižených ČR Sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením 4 1 407 000 985 000 837 200 354 600 482 600
S0942/002 CENTROM o. s. Projekt komplexní sociální péče o romské komunity v Ostravě 3 3 702 935 2 017 432 0 0 0
S0945/001 Plán B, o. s. Klub Labyrint 2 684 606 413 892 326 300 255 400 70 900
S0946/001 Modrý kříž v České republice Modrý kříž v Karviné 1 2 518 078 1 754 878 0 0 0
S0946/002 Modrý kříž v České republice Modrý kříž Frýdek Místek 1 1 503 436 1 048 236 0 0 0
S0946/003 Modrý kříž v České republice Modrý kříž Třinec 1 1 305 368 909 168 0 0 0
S0948/001 Poradna pro uprchlíky o. s. Právní a sociální poradenství nezletilým cizincům bez doprovodu na území České republiky a podpora spolupráce státních a nestátních subjektů odpovědných za péči o NBD na území České republiky. 5 821 040 541 672 0 0 0
S0950/002 Sdružení Klíček, o. s. Víc, než střecha nad hlavou 4 1 546 328 1 025 900 0 0 0
S0956/002 Občanské sdružení Cesta Integrace Provoz nízkoprahového Klubu Cesta pro rizikové a neorganizované děti a mládež v roce 2006 2 1 181 728 689 837 0 0 0
S0964/002 občanské sružení Slovo 21 Rodina Odvedle 2006 5 1 451 128 991 500 545 200 154 200 391 000
S0964/003 občanské sružení Slovo 21 Bulletin SLOVO- informace pro cizince i o cizincích 5 568 800 395 500 224 500 90 100 134 400
S1028/001 Hyperaktivita - Institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti Ve Vlastních rukou 2 734 536 439 332 0 0 0
S1029/001 romské občanské sdružení MIRET centrum sociálně právních služeb a poradenství MIRET 3 1 704 836 1 190 836 0 0 0
S1031/001 "Klub Bambus" Zrizovaní socialne právní poradny pro Vietnamce 5 826 254 200 000 0 0 0
S1033/001 Romské centrum Hodonín Sociální poradenství 3 1 451 802 1 016 261 0 0 0
S1034/001 Most pro lidská práva Práce a bydlení pro cizince 5 409 400 324 700 0 0 0
S1035/001 Sdružení ruský mluvicích Židů v ČR CENTRUM PRAVNÍ A SOCIÁLNÍ POMOCI RUSKÝ MLUVICÍM ŽIDŮM A KULTURNÍ CENTRUM RUSKY MLUVÍCÍCH ŽIDŮ V ČR 5 2 509 229 1 756 429 0 0 0
S1036/001 Linka důvěry Hradec Králové Linka důvěry Hradec Králové 2 1 413 356 931 000 726 200 607 200 119 000
S1037/001 Občanské sdružení ZIP (Zábava, Informace, Poradenství a pomoc) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Havířově - Klub 3NYTY 2 1 200 000 682 260 493 000 425 400 67 600
S1038/001 Babášek, o.s. Integrace romských dětí do společnosti - nové obzory 3 825 100 600 000 0 0 0
S1039/001 Občanské sdružení NARCIS Podané ruce 2 333 060 333 060 0 0 0
S1041/001 Sdružení Pardubických Romů Specifická primární prevence a harm reduction v Romské komunitě v Pardubicích 1 1 282 286 879 870 0 0 0
S1042/001 Občanské sdružení Bonanza Prevence s koňmi 2 816 906 452 690 0 0 0
S1043/001 Čikatar Het o.s. Podpora mladých matek ohrožených závislostí a alternativa pro experimentující mládež 1 400 000 280 000 0 0 0
S1044/001 Ruský klub, České Budějovice Občanská sociálně-právní poradna pro cizince 5 1 013 313 945 913 0 0 0
S1044/002 Ruský klub, České Budějovice Ruský klub 5 256 339 222 760 0 0 0
S1044/003 Ruský klub, České Budějovice Integrace zranitelných skupin 5 306 787 232 447 0 0 0
S1045/001 Athinganoi Sociálně-vzdělávací poradenská centra mládeže 3 841 760 589 180 0 0 0
S1046/001 Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava Pavučina 2 761 000 267 000 0 0 0
S1047/001 občanské sdružení Na louce Probační resocializační program SLON (Spolu se Lépe Odnaučíme Neřesti) 2 314 863 237 963 0 0 0
S1048/001 OBERIG o.s. Vznik Informačního a vzdělávacího střediska - "Slovanský dům" v Ústí nad Labem 5 2 158 890 1 510 990 795 200 600 200 195 000
S1050/001 Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR Sociální pomoc azylantům a cizincům při integraci v ČR 5 1 533 859 997 517 399 000 357 000 42 000
S1051/001 občanské sdružení Lepší zítřek Terénní sociální práce pro Kadaň a Prunéřov 3 1 854 259 590 590 0 0 0
S1051/002 občanské sdružení Lepší zítřek Komunitní centrum Lepší zítřek 3 1 424 229 619 109 0 0 0
S1053/001 ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice Nocležna pro bezdomovce - muže - ELIM Hranice 2 1 278 692 779 750 0 0 0
S1054/001 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) Služba Mentor 3 129 145 89 220 0 0 0
S1055/001 YMCA Ostrava Nízkoprahový klub pro mládež YMCA Ostrava 2 622 162 353 256 0 0 0
S1056/001 JASPIS NZDM Jaspis Kroměříž 2 988 944 606 444 0 0 0
S1057/001 AGARTA Kontaktní centrum Klíč 1 1 475 772 333 092 276 600 261 700 14 900
S1058/001 Lotos Brno Byty na půl cesty pro osoby závislé na alkoholu 2 2 895 533 1 359 670 874 900 522 300 352 600