Seznam projektů, které byly v r. 2003 dotovány z RVKPP

Kód projektu Název organizace Název projektu Dotace RVKPP DOTACE RVKPP - dodatek
C0003/167 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Auritus- centrum pro lidi ohrož. drogou - Tábor 945 000  
C0003/177 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum drogových závislostí Třebíč 405 000  
C0003/179 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum Jihlava 350 000  
C0003/184 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum drog Kyjov 504 000  
C0003/228 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum a terénní program Břeclav 512 000 65 000
C0003/245 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum Hodonín a ter.prog. Harm reduction 494 000  
C0003/248 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum PLUS,Kroměříž 344 000  
C0003/343 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní zařázení K-centrum Příbram 273 000  
C0003/981 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Citadela 200 000 100 000
F0045/981 K- centrum- centrumpro drogové závislosti - MUDr. Hnídek K- centrum- centrumpro drogové závislosti 852 000 160 000
P0008/981 PONTIS ŠUMPERK O.P.S. Kontaktní centrum v Šumperku 273 000 100 000
P0009/981 RENARKON O.P.S. Streetwork 460 000  
P0009/982 RENARKON O.P.S. Kontaktní street centrum 590 000  
P0009/983 RENARKON O.P.S. Kontaktní street centrum Frýdek-Místek 528 000 50 000
P0018/981 CENTRUM PROTIDROG.PREVENCE A TERAPIE OPS Provozování nízkopravového zařízení K - centra centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni 1 499 000  
P0018/982 CENTRUM PROTIDROG.PREVENCE A TERAPIE OPS Provozování terénního programu Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni 431 000  
P0058/981 DROP IN Nízkoprahové středisko Drop-in o.p.s. 2 265 000 500 000
P0058/982 DROP IN Terénní program soc. asistentů - Streetwork 1 040 000 100 000
S0040/001 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kontaktní centrum pro drogově závislé 746 000  
S0081/002 SANANIM Kontaktní centrum SANANIM 2 385 000 150 000
S0081/005 SANANIM Terénní programy Sananim 1 905 000  
S0147/006 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK Krizové centrum ČČK Praha 2 - Hlavní nádraží 550 000  
S0147/015 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK Kontaktní centrum Litoměřice 621 000  
S0157/001 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' K- centrum Walhalla 691 000  
S0157/002 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Kontaktní centrum Drug Azyl 920 000  
S0157/009 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Program terénní práce 1 100 000  
S0157/010 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Péče o uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu/ Drogové služby ve vězení 400 000  
S0157/011 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' KONTAKTNÍ CENTRUM "CHARÁČ" 466 000  
S0157/012 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Kontaktní centrum Znojmo 475 000  
S0157/013 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Kontaktní centrum Želva (sociální služby) 240 000 50 000
S0157/015 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Práce s klienty v konfliktu se zákonem 250 000  
S0157/016 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Centrum Eikón - program podporovaného zaměstnání 160 000  
S0157/017 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Terénní práce Olomouc 302 000  
S0157/981 SDRUŽENÍ 'PODANÉ RUCE' Prevence zneužívání syntetických drog 180 000  
S0162/004 ESET-HELP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Stanice prvního kontaktu 149 000  
S0169/003 KLUB 'HURÁ KAMARÁD' Kontaktní centrum AD 1 000 000 150 000
S0229/001 KONTAKTNÍ CENTRUM "POD SLUNEČNÍKEM" Kontaktní a poradenské centrum "Pod slunečníkem" 760 000  
S0234/001 ARKÁDA-SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM K- centrum - sociální a kontaktní práce,krizová intervence 435 000 75 000
S0282/004 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Spektrum - kontakní nízkoprahové centrum 497 000  
S0286/002 HELIANNA Kontaktní centrum Mladá Boleslav projekt 2003 Sociální práce, kontaktní práce 272 000  
S0376/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - AVE Provoz nízkoprahového kontaktního zařízení pro drogově závislé 350 000  
S0380/002 DAIMONION Kontaktní centrum "HAUS" 642 000  
S0380/003 DAIMONION Terénní práce "STREET WORK" 248 000  
S0382/001 MOST K NADĚJI Asistent pro terénní kontakt 2003 287 000  
S0382/981 MOST K NADĚJI K-CENTRUM MOST 2003 1 200 000  
S0384/981 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ K - centrum Karlovy Vary s terénním programem 904 000 200 000
S0384/982 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ K - centrum Chomutov s terénním programem 950 000  
S0384/983 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ K - centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K - centra Chomutov 636 000  
S0395/002 SPOL.PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHSOC. POMOCI OBČANŮM Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice 200 000  
S0408/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT Krizové a kontaktní centrum Strakonice 320 000 200 000
S0408/981 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT Jihočeský streetwork 470 000  
S0417/003 KAPPA-HELP ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A SLUŽEB KONTAKTNÍHO A KRIZOVÉHO CENTRA KAPPA- ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 580 000 95 000
S0417/981 KAPPA-HELP Terénní program Kontaktního a krizového centra Kappa 475 000  
S0439/001 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Kontaktní a krizové centrum KOTEC 572 000  
S0439/008 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Terénní práce na Tachovsku 170 000  
S0439/983 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Terénní práce v Aši 230 000  
S0451/503 FOKUS VYSOČINA Kontaktní centrum VIA 366 000  
S0495/501 O.S.NET Nízkoprahové kontaktní středisko pro osoby s drogovou závislostí v okrese Karviná 320 000 100 000
S0512/981 HNUTÍ OBČAN. SOLIDARITY A TOLERANCE HOST Terénní práce s romskými uživateli drog v Praze 1 077 000  
S0521/001 LAXUS KONTAKTNÍ CENTRUM O.S. LAXUS 620 000 96 000
S0521/502 LAXUS Terénní programy Hradec Králové 2003 562 000  
S0616/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEMIRAMIS KONTAKTNÍ CENTRUM NYMBURK K-CENTRUM 583 000  
S0677/981 OBČ.SDRUŽ. "MLÁDEŽ V TÍSNI-CENTRUM KLÍČ" Centrum KLÍČ 408 000  
S0679/981 KONTAKTNÍ A KRIZOVÉ CENTRUM V RAKOVNÍKU Kontaktní a krizové centrum v Rakovníku 297 000  
S0685/001 Občanské sdružení Háječek Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost 247 000  
S0685/981 Občanské sdružení Háječek Terénní program Kontaktního a doléčovacího centra pro drogovou závislost 340 000  
S0794/981 Ulice - Agentura terénní sociální Agentura terénní sociální 472 000  
S0795/981 K-centrum KRYSTAL Sociální služby v nízkoprahovém zařízení 292 000  
S0081/981 SANANIM Práce s uživateli drog ve vazbách   294 000
S0271/981 SPOLEČENSTVÍ 'ZAČÍT SPOLU' Aver Drom   354 000
S0439/010 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Terénní práce v Sokolově   50 000
S0439/982 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Terénní práce v Chebu   100 000
S0451/502 FOKUS VYSOČINA K-centrum pro pomoc v problému s drogami   400 000
S0512/982 HNUTÍ OBČAN. SOLIDARITY A TOLERANCE HOST Kontaktní středisko pro romské uživatele drog v Praze   560 000
C E L K E M     40 287 000 3 949 000