Seznam organizací MPSV

Ke dni 31.12.2006 ukončily svou činnost jako příspěvkové organizace:

S účinností od 1.1.2007 mají podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů tyto dva subjekty postavení veřejných výzkumných institucí, jejichž zřizovatelem je dle cit. zákona MPSV.