Seznam členů Panelu expertů k problematice restriktivních opatření v rámci poskytování sociálních služeb

Jméno členství Organizace
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. předseda Psychiatrické centrum Praha a Centrum Neuropsychiatrických studií v Praze
Mgr. Tereza Kloučková tajemnice Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení koncepce sociálních služeb MPSV
Mgr. Tereza Čakrtová členka Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení koncepce sociálních služeb MPSV
MUDr. Milena Černá členka Spolek odborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
JUDr. Eduard Kaplan člen zástupce ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny
MUDr. Jan Pfeiffer člen Children‘s High Level Group
Mgr. Romana Kulichová členka Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje
JUDr. Dana Kořínková členka Občanské sdružení Quip - Společnost pro změnu
MUDr. Iva Holmerová, Ph. D. členka Česká gerontologická a geriatrická společnost