Sešity sociální práce

V rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce vznikly čtyři odborné publikace - Sešity sociální práce, které jsou zde volně dostupné k nahlédnutí/stažení. Každý monotematicky zaměřený Sešit sociální práce obsahuje úvodní článek garanta, pět článků odborníků/sociálních pracovníků z praxe a na závěrečný popis garanta s doporučením pro sociální pracovníky. Sešity sociální práce jsou tematicky věnované oblastem:

Děkujeme všem garantům a autorům, kteří se podíleli na tvorbě těchto unikátních publikací.