Semináře

Připravované semináře

Semináře pro žadatele budou realizovány podle míry zájmu ze strany žadatelů. V případě zájmu o seminář napište na adresu soc.integraceIOP@mpsv.cz. Termíny a oficiální přihlášky ke stažení budou posléze zveřejněny v této sekci.

Seminář pro příjemce bude připraven po výběrové komisi plánované na leden 2011. Termín bude upřesněn.

Uskutečněné semináře

16. 12. 2010 se v Praze uskutečnil seminář pro příjemce finanční podpory v rámci této výzvy. Semináře se účastnili zástupci ze 3 z 6 podpořených organizací. Prezentace k semináři je uveřejněna na těchto stránkách pod názvem „Prezentace pro příjemce“.

V období od vyhlášení výzvy do července 2010 bylo uspořádáno 5 seminářů pro žadatele o finanční podporu k výzvě č. 3 Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b). Semináře byly zaměřeny na představení výzvy a informování žadatelů o podmínkách a způsobu předložení projektové žádosti, jejím hodnocení a administraci před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na dvou seminářích byla představena i výzva č. 55 OP LZZ pro obce Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit pro obce k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Semináře se uskutečnily v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem, přičemž se jich zúčastnilo 109 potenciálních žadatelů a zástupců obcí a nestátních neziskových organizací.

Přehled konaných seminářů pro žadatele:

19. 11. 2009 Praha
23. 11. 2009 Olomouc
16. 12. 2009 Ústí nad Labem
16. 2. 2010 Praha – společný seminář k výzvě č. 3 IOP a výzva č. 55 OP LZZ
20. 7. 2010 Praha – společný seminář k výzvě č. 3 IOP a výzvě č. 55 OP LZZ

Prezentace z posledního uskutečněného semináře je volně dostupná ke stažení.