Semináře

Zde naleznete informace o připravovaných i již zrealizovaných seminářích a materiály z nich.

Připravované semináře

Na říjen je plánován další individuální seminář pro příjemce, který bude zaměřen na vysvětlení podmínek pro bezproblémovou realizaci projektu.

Systém individuálních školení pro příjemce je zvolen z důvodu komplexní podpory jednotlivým příjemcům a nastavení obsahu semináře na konkrétní podmínky registrace akce, případně rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zrealizované semináře

20. 9. 2010 se dále uskutečnil individuální semináře pro příjemce, respektive žadatele, který již započal s realizací projektu.

20. 9. 2010 se uskutečnil seminář pro žadatele, který informoval o připravované revizi výzvy a dopadu změn na žadatele. Semináře se zúčastnilo 24 osob, zejména krajských úředníků, dále zástupce rozvojových agentur a zástupce zařízení.

10. 3. 2010 byli žadatelé na semináři informováni o změnách, které proběhly v důsledku revize Výzvy č. 2, IOP, oblasti intervence 3.1.

Na semináři bylo přítomno 18 účastníků z 10 krajů.

12. 10. 2009 se uskutečnil druhý seminář pro žadatele, který se zaměřil stejně jako první seminář na základní informace o výzvě, předkládání žádostí o podporu a jejich administraci.

Semináře se účastnili zástupci 12 krajů ČR a dále byli přítomní zástupci odborníků a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří se problematikou transformace také zabývají.

30. 7. 2009 proběhl seminář k Výzvě č. 2 Integrovaného operačního programu. Seminář byl zaměřen na informování žadatelů o podmínkách a způsobu předložení žádosti, jejím hodnocení a administraci před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Seminář byl určen 4 krajům, jejichž zařízení jsou pro přípravu projektových žádostí nejlépe připravena. Semináře se zúčastnilo 14 zástupců krajů, vybraných zařízení sociálních služeb a odborníků zaměřených na problematiku transformace v sociálních službách.