Seminář: Zapojte se do Konzultačního procesu k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících

24. 4. 2014

Seminář se uskutečnil dne 24. 4. 2014 od 9:00 do 16:30 v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, místnost E 10, na adrese Víta Nejedlého 573, Hradec Králové. Velice děkujeme za pronájem prostor a za milou spolupráci při organizaci semináře.

Seminář navštívilo 46 účastníků, kteří vnesli do diskuze nové podněty a připomínky. Ty budou zařazeny k připomínkám, které již MPSV obdrželo, a bude se s nimi nadále pracovat.

Prezentace promítané na semináři naleznete v nabídce vlevo.

Výstupy

Prezentace přednášejících