Seminář Služby pro rodiny a děti

Dne 16. 8. 2011 proběhl pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR Mgr. Heleny Langšádlové seminář Služby pro rodiny a děti.