Seminář k pracovním materiálům k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících

Dne 18. 3. 2014 se uskutečnil seminář k pracovním materiálům k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících. Seminář proběhl v prostorách Jabok – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické v Praze. Velice děkujeme za zapůjčení prostor a za milou spolupráci při organizaci semináře.

Seminář navštívilo 48 účastníků, kteří vnesli do diskuze nové podněty a připomínky. Ty budou zařazeny k připomínkám, které již MPSV obdrželo, a budeme s nimi nadále pracovat.

Účastníci byli během semináře opětovně informováni o možnosti zaslat své postřehy, podněty a připomínky k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících skrze formuláře umístěné na Portálu služeb prevence, dostupné z Sociální práce a vzdělávání (mpsv.cz), nebo prostřednictvím e-mailu melanie.zajacova@mpsv.cz a radek.suda@mpsv.cz.

Děkujeme Vám za Váš čas, který předloženým dokumentům věnujete, a za zaslané připomínky.

Prezentaci promítanou na semináři naleznete v nabídce vlevo.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023