Sekretariát Rady

Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace plní Oddělení politiky stárnutí. Sekretariát organizačně a administrativně zabezpečuje fungování Rady.

Spojení na sekretariát Rady:

Mgr. Irena Buršová
tajemnice Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
tel. (+420) 950 192 767
mob. (+420) 778 455 755
E-mail: irena.bursova@mpsv.cz