Sekretariát Rady

Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace plní Oddělení politiky stárnutí. Sekretariát organizačně a administrativně zabezpečuje fungování Rady.

Spojení na sekretariát Rady:

Mgr. Barbora Plíšková
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování
Odbor sociálních služeb a sociální práce
mob. (+420) 724 054 860
E-mail: barbora.pliskova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 6. 4. 2020