Sekretariát Rady

Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace plní Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti. Sekretariát organizačně a administrativně zabezpečuje fungování Rady.

Spojení na sekretariát Rady:

Mgr. Jana Řeháková Fučíková
Odbor rodinné politiky, ochrany dětí a sociálního začleňování
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
tel. (+420) 950 192 132
e-mail: jana.rehakova2@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 15. 1. 2024