Sekretariát Rady

Funkci sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace plní Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti. Sekretariát organizačně a administrativně zabezpečuje fungování Rady.

Spojení na sekretariát Rady:

Ing. Emilie Jašová, Ph.D.
Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
mob. (+420) 221 922 863
E-mail: emilie.jasova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023