Schválené změny procent

V tomto souboru naleznete schválené výše procent - v případě námitek podaných na MPSV do 31.10.2005
Kod projektu Název organizace Název projektu Schválená změna procenta
C0001/009 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Občanská poradna Sociálně pastoračního střediska Communio 70%
C0001/011 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Communio Jablonec Sociálně pastoračního střediska 40%
C0003/982 Sdružení Česká katolická charita Natálie - net Praha 69%
C0004/004 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Středisko Diakonie ČCE "Milíčův dům" v Jaroměři 61%
C0004/011 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Domov odpočinku ve stáří Diakonie ČCE v Myslibořicích 42%
C0004/029 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Kooperační fórum Most 54%
C0004/032 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Středisko Diakonie ČCE - Rokycanech 44%
C0004/057 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Sociální služby v Diakonii ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 70%
C0004/064 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Nízkoprahový klub pro romské děti a mládež na Vsetíně 65%
C0004/066 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Centrum SOS - krizová intervence 10%
C0004/067 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Mezinárodní centrum setkávání Most 78%
C0004/069 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Středisko Diakonie ČCE "Milíčův dům" v Jaroměři 52%
C0005/005 DIAKONIE A MISIE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ ALFA - dům na půl cesty 51%
C0010/001 KONGR.SESTER PREMONSTRATEK ČM. PROVINCIE Domov blahoslavené Bronislavy 43%
C0016/003 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna pro oběti trestných činů a násilí Elips 54%
C0016/007 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel Karviná 1, Domov křesťanské pomoci Karviná 37%
C0016/009 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel II - Domov křesťanské pomoci Třinec 25%
C0016/013 SLEZSKÁ DIAKONIE Střediskopro týrané ženy a děti Sára 61%
C0016/017 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna ELIPS Ostrava 52%
C0016/020 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel III. Bruntál 57%
C0016/023 SLEZSKÁ DIAKONIE Nízkoprahové zařízení POHÁDKA Karviná 66%
C0016/033 SLEZSKÁ DIAKONIE Občanská poradna Ostrava 38%
C0016/034 SLEZSKÁ DIAKONIE Klub On Line 61%
C0016/035 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna s denním centrem, Karviná 61%
C0016/036 SLEZSKÁ DIAKONIE Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 67%
C0016/039 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna ELIPS Třinec 70%
C0016/046 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel Frýdek Místek 48%
C0016/047 SLEZSKÁ DIAKONIE Komunitní centrum pro rodinu a dítě 60%
C0016/048 SLEZSKÁ DIAKONIE Dům na půl cesty 70%
C0016/049 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna s denním centrem, Třinec 44%
C0016/051 SLEZSKÁ DIAKONIE Mateřské centrum Rodinka 57%
C0016/515 SLEZSKÁ DIAKONIE Ráchel - zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče 24%
C0019/002 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Jihlava 17%
C0019/003 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 16%
C0019/006 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Azylový dům pro matky s dětmi Jihlava 25%
C0019/007 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Komunitní centrum Diakonie ECM v Horních Počernicích 12%
C0019/008 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Maják - komunitní centrum pro ohrožené děti a mládež 24%
C0019/019 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Bydlení na půl cesty 25%
C0019/021 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křestanské pomoci Litoměřice 50%
C0036/004 Centrum pro rodinu a sociální péči Spokojená máma - spokojené dítě 51%
C0036/005 Centrum pro rodinu a sociální péči Posílení rodiny 63%
C0045/001 FARNÍ OBEC STAROKATOL.CÍRKVE VANSDORF COMMUNIO Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v ČR 50%
C0049/004 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Kontaktní zařízení K-centrum Příbram 22%
C0049/007 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Azylový dům pro muže bez přístřeší - Beroun 49%
C0049/008 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Komplex služeb Azylového domu pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem 23%
C0049/012 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Charita proti nasílí páchaném na ženách - obětech obchodování s lidmi. 11%
C0050/001 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Azylový dům sv. Pavla s nízkoprahovým denním centrem a domem na půl cesty 55%
C0050/004 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou 14%
C0050/006 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Občanská poradna Jindřichův Hradec 42%
C0050/011 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Poradna pro uprchlíky a migranty České Budějovice 41%
C0050/012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Středisko sociálních služeb v Týně na Vlatavou 66%
C0050/014 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Komunitní centrum pro sociálně ohrožené děti a mládež 46%
C0050/015 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE CHRPA - charitní poradna a azylové bydlení 70%
C0050/017 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Charitní pečovatelská služba s CDS Kamenice nad Lipou 66%
C0050/019 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Středisko osobní asistence Pelhřimov 44%
C0051/002 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Denní stacionář pro seniory a ZP a noclehárna pro muže Rokycany 30%
C0051/004 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary 59%
C0051/007 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Dům na půl cesty Plzeň 37%
C0051/009 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Dům na půl cesty s krizovou buňkou Karlovy Vary 59%
C0051/022 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Poradna Farní charita Karovy Vary 26%
C0051/023 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Denní stacionář pro staré a ZP občany Karlovy Vary 27%
C0051/024 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ Denní stacionář pro zdavotně a mentálně postiženou mládež Karlovy Vary 26%
C0052/002 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Azylový dům pro bezdomovce 57%
C0052/004 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Poradna pro ohroženou mládež - žijeme spolu 51%
C0052/006 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Dům na půl cesty - Agapé 44%
C0052/008 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Komunitní centrum Světluška 51%
C0052/010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Občanská pordna Teplice 53%
C0052/011 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Občanská pordna Rymburk 31%
C0052/012 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Pečovatelská služba pro ridiny s děmi 20%
C0052/014 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Asisteční služba v sociálně slabých rodinách 65%
C0052/015 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Komunitní centrum pro děti ze sociálně slabých rodin Sovička 70%
C0052/016 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Azylový dům Osek 54%
C0052/019 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Nízkoprahový klub Jonáš 70%
C0052/023 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Azylový dům Duchcov 48%
C0052/026 Oblastní charita Teplice Podpora rodinné péče s ohledem na předškolní připravenost 60%
C0052/027 Oblastní charita Teplice Podpora rodinné péče s ohledem na předškolní připravenost Agapé II 60%
C0052/028 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Rozmarýnek 59%
C0053/001 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanské poradenské centrum Polička 66%
C0053/003 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod 62%
C0053/009 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Havlíčkův Brod 68%
C0053/010 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Domov pro matky s dětmi a dětský klub 31%
C0053/014 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Nízkoprahové centrum Jakub 59%
C0053/015 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Poradna pro lidi v tísni 31%
C0053/016 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Přístav Kutná Hora 40%
C0053/018 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Centrum denních služeb Letohrad 64%
C0053/019 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Občanská poradna Dvůr Králové 39%
C0053/023 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Centrum denních služeb Kopretina 32%
C0053/025 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Nová naděje 70%
C0053/026 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 61%
C0053/027 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Denní stacionář pro děti a mládež 62%
C0053/028 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Středisko rané péče 70%
C0053/029 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Centrum osobní asistence 55%
C0053/030 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Denní stacionář pro seniory 65%
C0053/031 DIECÉZNÍ KATOL. CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Charitní pěčovatelská služba 53%
C0054/001 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Azylový dům pro muže Třebíč 57%
C0054/002 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Denní centrum pro lidi bez domova a azylové krátkodobé ubytování 40%
C0054/003 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum pro matku a dítě v Blansku 55%
C0054/006 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matky v tísni Třebíč 52%
C0054/009 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Sociálně právní poradna OCH Brno 39%
C0054/010 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum prevence drochových závislostí, klub Pohoda 50%
C0054/012 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum prevence, Klub Vrakbar Jihlava 33%
C0054/013 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO PONORKA - centrum prevence Žďár nad Sázavou 57%
C0054/014 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO K-centrum Nos Třebíč 42%
C0054/015 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Nízkoprahové preventivní centrum Blansko 34%
C0054/016 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kontaktní centrum Jihlava - centrum u Větrníku 29%
C0054/017 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO D-STOP Bystřice pod Pernštejnem 23%
C0054/018 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kontaktní centrum a terénní program Břeclav 28%
C0054/019 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce 37%
C0054/020 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav 56%
C0054/021 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Sociální poradenství Znojmo 52%
C0054/022 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Linka důvěry Blansko 63%
C0054/023 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov sv. Agáty Břeclav 45%
C0054/025 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrum prevence drogových závislostí - Klub Zámek Třebíč 44%
C0054/026 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Denní centrum pro bezdomovce a noclehárna hodonín 50%
C0054/027 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro matky s dětmi v tísni Hodonín 37%
C0054/028 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní sociálně-právní poradna Bučovice 24%
C0054/029 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Malá řemesla Jihlava 44%
C0054/030 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Pomoc cizincům a uprchlíkům v nouzi Brno 62%
C0054/031 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Magdala Blansko 53%
C0054/033 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Centrumsociální prevence Blansko 61%
C0054/034 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Komunitní centrum Puteren o Vudar Blansko 70%
C0054/037 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO HOME CARE CHOPS Jihlava 61%
C0054/038 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Vzdělávání školitelů - podpora rodiny 70%
C0054/039 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Vcharitní pečovatelská služba v rodinách Třebíč 54%
C0054/040 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Rozšíření a zkvalitnění domácí hospoicové péče 28%
C0054/041 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Denní centrum duševního zdraví Paprsek naděje Třebíč 65%
C0054/042 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Úsměv Třebíč 61%
C0054/043 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní domov pokojného stáří Luka nad Jihlavou 61%
C0054/044 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní domov pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy 52%
C0054/045 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pokojného stáří v Telči 49%
C0054/046 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pokojného stáří v Kněžicích 43%
C0054/047 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pokojného stáří Nižkov 51%
C0054/049 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Domov pro seniory a ZP Hrotovice 59%
C0054/050 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Kluv v 9 68%
C0054/051 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Denní stacionář Velké Meziříčí 40%
C0054/052 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní domov pokojného stáří v Nové Říši 52%
C0054/055 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Charitní domov pokojného stáří v Kostelci u Jihlavy 58%
C0054/056 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Raná péče Třebíč 70%
C0054/057 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Klub Ratolest Blansko 70%
C0054/058 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Poradna pro ženy a dívky 70%
C0054/059 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Mateřské centrum Kopretina 62%
C0055/001 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní dům Samaritán - pomoc můžům bez domova 59%
C0055/002 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům Samaritán Otrokovice 48%
C0055/003 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín 45%
C0055/005 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Centrum prevence - Nízkoprahový klub WU-WEJ 61%
C0055/006 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba 41%
C0055/007 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Sociálně psychologická poradna 70%
C0055/008 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 36%
C0055/009 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Občanská poradna - Veselí nad Moravou 48%
C0055/011 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní stacionář Khamoro 68%
C0055/012 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní centrum Plus 31%
C0055/013 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé 53%
C0055/014 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 61%
C0055/015 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Nováý domov Otrokovice 59%
C0055/017 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Komunitní centrum Zeferio 70%
C0055/018 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům pro matky s děmi 63%
C0055/020 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní centrum sociální pomoci Zlín 39%
C0055/022 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Denní centrum Uherský Brod 61%
C0055/024 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Klub romských dětí a žen 70%
C0055/026 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Krizová pomoc Holešov 58%
C0055/027 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Azylový dům pro matky s děmi v tísni 70%
C0055/029 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní středisko pro pomoc uprchlíkům a cizincům 62%
C0055/031 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Centrum pro znevýhodněné romské matky s dětmi 55%
C0055/032 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Denní centrum - služby pro lidi bez přístřeší 50%
C0055/033 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Charitní dům Samaritán - pomoc ženám bez domova 65%
C0055/040 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Chráněné pracoviště pro diskriminované skupiny obyvatel 26%
C0055/041 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC Podporované zaměstnávání Romů 70%
C0056/001 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní dům sv. Františka 31%
C0056/002 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy 70%
C0056/007 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Linka důvěry - Opava 70%
C0056/008 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Středisko vzájemné pomoci 61%
C0056/009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Občanská poradna 70%
C0056/010 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní sociálně právní poradna pro ženy a dívky 30%
C0056/011 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Resocializační zařízení pro ženy a dívky drogově závislé 46%
C0056/012 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Mladí lidé - Středisko dětí a mládeže 37%
C0056/013 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charitní středisko pro děti a mládež Karviná 57%
C0056/015 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Centrum prevence pro děti a mládež ohrožených závistlostmi 47%
C0056/017 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Neškola 70%
C0056/018 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Vesnička soužití v Ostarvě 61%
C0056/019 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Středisko humanitární pomoci sv. Alexandra Ostrava 70%
C0056/021 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Domov Agapé 32%
C0056/024 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Charita Frýdek - Místek 68%
C0058/001 Farní charita Česká Lípy Předškolička u Velryby 70%
C0064/001 Schonstattské hnutí Rodiny pro rodiny 38%
F0032/001 LINKA DŮVĚRY SOS - RENATA NEKOLOVÁ Prevence krizových stavů a jejich důsledků,prevence 53%
F0047/001 JUDr. Božena Dolejská POMOC A PÉČE - Pečovatelská služba a jídelna v Třebíči 29%
F0047/002 JUDr. Božena Dolejská POMOC A PÉČE - Pečovatelská služba v Jaroměřicích nad Rokytnou 48%
F0047/003 JUDr. Božena Dolejská Pomoc a péče - pečovatelská služba v obcích 62%
P0002/001 CHERIONT T o.p.s. Provoz komunitního centra CHEIRON T 40%
P0007/002 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Dětské krizové centrum - tísňová péče 70%
P0007/004 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Jupiter 70%
P0007/005 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Dům na půl cesty v Havlíčkově Brodě 85%
P0027/001 POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO DĚDINA REHABILITACE A REKVALIFIKACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o.p.s. 76%
P0045/501 Linka důvěry České Budějovice, o.p.s. Linka důvěry České Budějovice 46%
P0050/001 PROFEM - KONZULTAČNÍ STŘEDISKO AdvoCats for Womwn - centrum a síť bezplatného právního poradenství ženám 45%
P0054/001 Občanské poradenské středisko o.p.s. Občanská sociální poradna - krajská síť 57%
P0058/002 DROP IN,O.P.S. Sociální práce v DROP IN o.p.s. 60%
P0064/001 HELP-IN, O.P.S. Poradna pro sociální zapezpečení 47%
P0072/001 AZYL.DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI O.P.S. Provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín v roce 2005 50%
P0092/001 TyfloCentrum Jihlava o.p.s. Denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v kraji Vysočina 70%
P0098/002 SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ O.P.S. TSP v romských komunitách 58%
P0098/003 SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ O.P.S. Mámy a tátové, pojďte k nám 70%
P0098/004 SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ O.P.S. Šance pro Romy 70%
P0101/001 Gender Studies, o.p.s. Pohádková opravovna aneb Jak to bylo doopravdy 80%
P0101/002 Gender Studies, o.p.s. Speciální cena Soutěže o nejlepší společnosti s rovnými příležitosmi v ČR 66%
P0101/004 Gender Studies, o.p.s. Romské ženy v ČR 79%
S 0163/003 Centrum pro rodinný život Prevence sociální izolace matek na mateřské dovolené 67%
S 0163/004 Centrum pro rodinný život Na cestě k rodině - jednou budeme partneři, manželé a rodiče 68%
S 0693/003 Centrum pro rodinu a sociální péči život Komplexní program přípravy na manželství 70%
S 1004/001 Rodinné centrum Praha Společná příprava na život v manželství 70%
S0004/001 ARCUS - ONKO CENTRUM Onko centrum sociálních služeb 37%
S0006/001 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce Tusarova 60 34%
S0006/002 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Dům Josefa Korbela - Azylový dům pro lidi bez přístřeší 32%
S0006/004 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům Armády spásy, Na Spojce 2 38%
S0006/005 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce Nákladní 7 34%
S0006/006 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociílní péče 40%
S0006/007 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce U Nových válcoven 31%
S0006/011 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům Armády spásy , Samaritán 40%
S0006/012 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava-Fifejdy 42%
S0006/013 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Biskupcova 45%
S0006/016 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Staňkova 6 26%
S0006/018 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Nízkoprahové centrum pro mládež - Jonáš 61%
S0006/020 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Obránců míru 42%
S0006/021 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Jugoslávská 27%
S0006/023 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, M.Majerové 40%
S0006/024 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Božkova 35%
S0006/027 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Projekt systémového zajištování výkonu alternativních trestů a opatření 33%
S0006/030 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Gen. Píky 13%
S0010/004 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící 70%
S0010/005 ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Tlumočnické služby pro neslyšící 85%
S0013/003 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR Služby sociálního poradenství a koordinace péče o ZP děti a jejich rodiny 51%
S0027/001 SJEDNOCENÁ ORG.NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Výcvik asistenčních psů pro osoby se ZP 15%
S0027/004 SJEDNOCENÁ ORG.NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Prevence nezaměstnanosti a podpora pracovních míst 70%
S0027/008 SJEDNOCENÁ ORG.NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Sociální práce a sociální právní poradenství pro ZP 67%
S0027/021 SJEDNOCENÁ ORG.NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Zavádění prův. a předč. služeb pro zrakově a komb. postižené 70%
S0030/001 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Poradenská střediska Českého klubu nedoslýchavých HELP 70%
S0040/001 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kontaktní centrum pro drogově závislé 30%
S0040/002 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké 17%
S0040/502 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Terénní program 8%
S0046/001 FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Sociální poradenství pro sluchově postižené 36%
S0046/005 FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Středisko ranépéče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým postižením 46%
S0046/006 FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Středisko ranépéče Tamtam komplexní primární podpora rodiny dětí se sluchovým postižením 41%
S0047/001 FOKUS Rozvij komunitního přístupu v péči o duševně nemocné ČR 55%
S0059/001 LATA-STUDENT.SDR.PRO POMOC RIZIK.MLÁDEŽI Dobrovolnická pomoc mládeži 60%
S0060/003 LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ Pro Váš úsměv " 70%
S0060/006 LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ Celostátní síť pomoci zdravotně postiženým 69%
S0065/015 NADĚJE Integrační program - Dům Naděje Litomyšl 20%
S0065/019 NADĚJE Integrační program Praha 44%
S0065/020 NADĚJE Integrační program - Dům Naděje Česká Třebová 10%
S0065/028 NADĚJE Integrační program Písek 19%
S0065/044 Naděje Potravinová banka Litomyšl 25%
S0073/003 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ Dispečink a provozování bezbarierových mikrobusů ČR 41%
S0081/001 SANANIM Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou keramickou dílnou SANANIM 22%
S0081/002 SANANIM Kontaktní centrum SANANIM 17%
S0081/003 SANANIM Terapeutická komunita Karlov 15%
S0081/004 SANANIM Terapeutická komunita Němčice 16%
S0081/005 SANANIM Terénní programy Sananim 12%
S0081/006 SANANIM Denní stacionář - psychoterapeutické centrum 13%
S0081/007 SANANIM Drogové informační centrum SANANIM 2%
S0081/008 SANANIM Romský terénní program SANANIM 39%
S0081/009 SANANIM Dolečovací centrum s chráněnými byty pro matky s dětmi 27%
S0095/001 SDRUŽ.PRO KOMPLEX.PÉČI PŘI DĚT.MOZK.OBR. Středisko rané péče pro dětskou mozkovou obrnu 70%
S0096/029 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Speciální služby 2005 55%
S0096/052 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Denní centrum Barevný svět 70%
S0097/002 SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Zřizování a provoz klubů a komunitních center CMP 70%
S0097/003 SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Zdravotní a sociální poradenství pro pacienty po CMP 70%
S0102/015 SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Seznamka zdravotně postižených 44%
S0109/001 SOLIDARITA - OS ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Pracovně právní poradenství, poradenská a věcná pomoc 70%
S0112/001 SPIN Videotrénink interakcí v České republice 58%
S0112/002 SPIN Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 55%
S0122/002 SKP-CENTRUM Azylový dům pro muže 26%
S0122/003 SKP-CENTRUM Azylový dům pro ženy a matky s dětmi " Paprsek" 22%
S0122/004 SKP-CENTRUM Denní centrum pro lidi v otížné životní situaci 52%
S0128/002 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Sociálně rehabilitační služby a specifické poradenství pro sluchově postižené 58%
S0128/003 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Stacionář neslyšících 48%
S0128/006 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Stacionář SNN v ČR pro sluchově postižené 34%
S0128/011 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Poradenství a specifické služby pro sluchově postižené 60%
S0130/001 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR Centrum služeb a koordinace péče o osoby postižené civil.chorobami 56%
S0132/001 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Centra denních služeb okresních výborů STP v ČR 70%
S0138/015 ŽIVOT 90 AREION - tísňová péče pro seniory a zp 65%
S0138/017 ŽIVOT 90 Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně včetně databáze informací pro seniory a jejich blízké 45%
S0147/015 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK Kontaktní centrum Litoměřice 23%
S0147/016 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ PÉČE 61%
S0147/017 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - ÚŘAD ČČK Dům Berounka 45%
S0157/001 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Walhalla 32%
S0157/002 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Drug Azyl 11%
S0157/003 Sdružení Podané ruce Terapeutická komunita Podcestný mlýn 17%
S0157/004 Sdružení Podané ruce Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium 18%
S0157/005 Sdružení Podané ruce Doléčovací centrum JAMTANA 28%
S0157/010 Sdružení Podané ruce Péče o uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu 22%
S0157/011 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč 35%
S0157/012 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Netopeer 32%
S0157/015 Sdružení Podané ruce Práce s klienty v konfliktu se zákonem 40%
S0157/016 Sdružení Podané ruce Centrum Eikón - program podporovaného zaměstnání 49%
S0157/017 Sdružení Podané ruce Terénní programy Olomouc 28%
S0159/001 P-CENTRUM P-centrum - doléčovací program 28%
S0162/003 ESET-HELP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Konzultační centrum pro závislé 49%
S0162/004 ESET-HELP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Stanice prvního kontaktu 6%
S0169/001 KLUB HURÁ KAMARÁD AD centrum 2005 21%
S0169/002 KLUB HURÁ KAMARÁD Dům na půl cesty 36%
S0169/003 KLUB HURÁ KAMARÁD Kontaktní centrum 16%
S0169/004 KLUB HURÁ KAMARÁD Nízkoprahové aktivity Klub hurá kamarád 45%
S0169/005 KLUB HURÁ KAMARÁD Komunitní a programový klub v Pardubicích 35%
S0169/011 KLUB HURÁ KAMARÁD Terénní práce v Pardubicích 42%
S0169/012 KLUB HURÁ KAMARÁD Ambulantní péče o.s. 49%
S0185/001 SDRUŽENÍ 'VELKÁ OHRADA' Poskytování zvláštních sociálních služeb Romům 52%
S0190/001 SPOLEČNOST PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU "Pomozme jim žít a zemřít doma" 55%
S0204/001 BOÉTHEIA - SPOL.KŘESŤANSKÉ POMOCI Azylový dům pro bezdomovce - muže 37%
S0212/001 CEMA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Centrum sociální intervence 42%
S0215/008 PROXIMA SOCIALE - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Job klub - Praha 11 21%
S0222/001 ELIM-KŘESŤ.SPOL.PRO EVANG.A DIAK.VSETÍN Azylový dům ELIM 36%
S0234/004 ARKÁDA-SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM Program následné péče 52%
S0234/005 ARKÁDA-SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM Krizové centrum Arkáda 43%
S0235/004 ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Terapeutická komunita Střítež 34%
S0271/001 SPOLEČENSTVÍ 'ZAČÍT SPOLU' Centrum pro rodinu 39%
S0274/001 MAGDALENIUM Helena 2005 12%
S0276/001 DOKOŘÁN NC ARCHA 53%
S0277/002 WHITE LIGHT I. občanské sdružení Zajištění služeb zaměstnanosti, poradenství 52%
S0282/001 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Terapeutická komunita Sejřek 26%
S0282/004 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Spektrum - kontaktní nízkoprahové centrum 24%
S0293/001 OBČANSKÁ PORADNA BRNO Občanská poradna 63%
S0320/001 ÉLEKTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zabezpečení psychoterapie a krizové intervence rodinám s výskytem sexualního zneužití 63%
S0359/001 LETNÍ DŮM - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Socio - terapeutické programy pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 21%
S0362/001 POVÍDEJ - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Linka důvěry - centrum krizové intervence 45%
S0369/001 ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Zabezpečení stacionáře sociální pomoci a služeb sluchově postiženým 65%
S0373/001 OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA Občanské poradenství 41%
S0376/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - AVE Provoz nízkoprahového zařízení pro drogově závislé 40%
S0376/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - AVE Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 36%
S0382/002 MOST K NADĚJI Linka duševní tísně Most 64%
S0382/004 MOST K NADĚJI Reedukace 2004 70%
S0382/981 MOST K NADĚJI K-CENTRUM MOST 2004 26%
S0384/006 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ Monitoring soc. a zdrav. situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě 70%
S0394/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ACORUS Zvyšování kompetencí soc. prac. v problematice dom. nálilí 70%
S0395/001 SPOLEČNOST PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHSOCIÁLNÍ POMOCI OBČANŮM Krizové centrum Prachatice 70%
S0400/001 UNIE KOMPAS T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 39%
S0400/002 UNIE KOMPAS Klíč - terénní práce s dětmi a mládeží 44%
S0400/003 UNIE KOMPAS LOGOS - poradna pro děti a dospívající v nouzi 26%
S0402/001 SPIRÁLA Centrum krizové intervence - komplexní péče o občany v krizi 35%
S0407/001 SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Občanská poradna 60%
S0407/003 SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Poradna pro děti a rodiče - EZOP 65%
S0409/002 POPSI O.S.-PROGR.OBČAN.POMOCI A SOC.INT. Krizová poradna 60%
S0412/002 Kulturní a mateřské centrum KMCB zajištění činnosti KMCB 32%
S0417/004 KAPPA-HELP Romské komunitní centrum Kappa - Help 65%
S0417/981 KAPPA-HELP Teréní program KKC Kappa - Help 13%
S0434/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 50%
S0434/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER "TRIANGL" 65%
S0439/011 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Azylový program Společenství ( Jan 10 ) 51%
S0448/001 MŮJ DOMOV Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče 53%
S0449/001 ÚTOČIŠTĚ Středisko následné péče pro drogově závislé a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Oloví 44%
S0449/002 ÚTOČIŠTĚ Středisko následné péče pro drogově závislé a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Libovici 64%
S0449/003 ÚTOČIŠTĚ Víceúčelové sociální zařízení v Chodově 62%
S0451/001 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Mimonemocniční psychiatrická rehabilitace a sociální práce dlouhodobě duševně nemocných 56%
S0451/002 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov 70%
S0451/004 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Job club v regionu Havlíčkův Brod a Pelhřimov 70%
S0451/005 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Staconář pro mentálně, tělesně a duševně nemocné Chotěbořice 40%
S0451/006 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Kavárna na půl cesty Pelhřimov 70%
S0451/951 SDR.PRO PÉČI O DUŠEV.NEM.-FOKUS VYSOČINA Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod 69%
S0453/002 NOPO-NEZÁVISLÁ OBČANSKÁ PORADNA OLOMOUC Romové pro společnost 70%
S0453/004 NOPO-NEZÁVISLÁ OBČANSKÁ PORADNA OLOMOUC Všichni máme právo na svou rodinu 70%
S0453/005 NOPO-NEZÁVISLÁ OBČANSKÁ PORADNA OLOMOUC Komunitní centrum Čhavore 70%
S0461/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RES VITAE Krizové centrum s Linkou důvěry 67%
S0461/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RES VITAE Krizové centrum s Linkou důvěry - samostatný projekt Krizové centrum 47%
S0461/004 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RES VITAE Středisko sociální pomoci a služeb 8%
S0462/001 Nový Prostor Street - paper 13%
S0468/001 LAČHE ČHAVE 2005 PRO 70%
S0473/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROK Terapeutické resocializační komunita KROK 17%
S0473/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROK Program následné péče PoKROK 29%
S0473/004 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROK Agentura pro občany 32%
S0503/003 Svaz důchodců ČR Alternativní doplňková pečovatelská služba včetně osobní asistence 77%
S0504/002 CENTRUM NOVÉ NADĚJE Sociálně poradenský servis 56%
S0509/501 ELIM-KŘESŤ.SPOL.PRO EVANGEL.A DIAK.OPAVA Práce ve prospěch dětí ohrožených sociálně - patologickými jevy v Opavě 28%
S0521/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LAXUS Kontaktní centrum Laxus 2005 20%
S0527/002 ORFEUS Centrum denních služeb "Orfeus" 68%
S0531/001 PRÁVNÍ OBČANSKÁ PORADNA "DIALOG" PRÁVNÍ POMOC PRO OBČANY V SOCIÁLNÍ NOUZI / PORADENSTVÍ A OSVĚTA/ 50%
S0536/001 SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE, KLUB - PLZEŇ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU A SOCIÁLNÍ PÉČE 22%
S0542/003 SENIOR Linka pomoci pro seniory 70%
S0544/002 SOKRATES ÚSTÍ NAD LABEM Terénní program Sokrates Ústí nad Labem - 2005 58%
S0549/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ ROZVOJ VČASNÉ POMOCI ROMSKÝM OBYVATELŮM OSTRAVY OHROŽENÝCH MARGINALIZACÍ 70%
S0549/005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ ROZVOJ VČASNÉ POMOCI ROMSKÝM OBYVATELŮM Moravskoslezského kraje 70%
S0552/001 R-EGO Činnost poradenského centra R-EGO 32%
S0599/901 SEKCE ROMSKÝCH PORADCŮ ČR Sociálně-právní, ekonomická poradna a monitoring informací 48%
S0601/001 INEX-SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT Sociálně praventivní projekt pro znevýhodněné děti a mládež 34%
S0611/001 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Žijeme spolu 70%
S0611/002 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Romské ženy 70%
S0611/901 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Sociálně-poradenské a informační centrum pro Romy 70%
S0628/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESTER Prevence exkluze v romských komunitách, SDM Javorník 28%
S0630/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM - LADA Centrum denních služeb v Pacově pro osoby s mentálníma kombinovaným ostižením 69%
S0631/002 SOKRATES 2 Terénní práce 2005 67%
S0635/001 ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA Sociálně-právní poradna 24%
S0646/001 ARANKA - DVŮR VYŠÍNEK Aranka - Romové 30%
S0647/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AGAPE Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou 20%
S0648/004 Sdružení na pomoc dětem s handicapem Podpora rodin s dětmi 66%
S0654/001 INTERNETPORADNA.CZ Zajištění provozu InternetPoradny 45%
S0655/001 O.S. VOR JIHLAVA Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví - Centrum denních služeb 57%
S0658/001 ŠANCE PRO TEBE CHRUDIM Terénní práce v obci Prachovice 68%
S0658/002 ŠANCE PRO TEBE CHRUDIM Nízkoprahový klub Futur 66%
S0658/003 ŠANCE PRO TEBE CHRUDIM Streetwork Chrudim - Ulice 65%
S0658/005 ŠANCE PRO TEBE CHRUDIM Terénní komunitní projekt Kopretina 57%
S0660/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JEČMÍNEK Zřízení azylového domu pro matky (otce) s dětmi 32%
S0661/001 PES POMŮŽE Zajištění speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi 34%
S0662/001 SDRUŽENÍ VIRTUS "Pro lepší vztahy" 50%
S0675/001 Kolpingova rodina Smečno Dům rodin 24%
S0675/004 Kolpingova rodina Smečno Rodinná poradna 31%
S0675/005 Kolpingova rodina Smečno Poradna pro ženy a dívky 70%
S0675/006 Kolpingova rodina Smečno Krátkodobé pobyty pro sociálně slabé matky 70%
S0681/001 SOPOS-CL Česká Lípa Sociální a sociálně- právní poradenstv pro občany v nepříznivé sociální situaci 70%
S0688/001 OTEVŘENÉ SRDCE Azylový dům pro matky s dětmi - Otevřené srdce 44%
S0695/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA NADĚJE Azylový dům pro matky s dětmi Jirkov 69%
S0695/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA NADĚJE Projekt práce s dětmi a mládeží OS CN 05 50%
S0696/002 KOMUNITNÍ CENTRUM CHÁNOV Sociální a komunitní práce v Chánově 70%
S0700/003 YMCA PRAHA Mateřské centrum Klubíčko 69%
S0700/005 YMCA PRAHA Mateřské centrum Domoček 63%
S0701/002 NEDROG Klubko 1 50%
S0701/004 NEDROG Klubko 3 58%
S0702/001 Filadelfie U-kryt a B.U.S - pomoc dětem a mládeži 54%
S0710/001 PORADNA PRO OBČANSTVÍ,OBČ.A LIDSKÁ PRÁVA Návrat dítěte do rodiny 33%
S0712/001 Občanské centrum Pod křídly výstavba chráněného bydlení a domů na půl cesty 49%
S0712/002 Občanské centrum Pod křídly Občanská poradna při o.s. Pod křídly 67%
S0714/001 Na křižovatce Kontakní a poradenské centrum pro drogově závislé NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf 56%
S0714/002 Na křižovatce Občanská poradna NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf 60%
S0716/001 HELPPES - Centrum výcviků psů pro postižené Výcvik asistenčních psů s následnou péčí o klienta 27%
S0719/001 Občanské sdružení "Návraty" Poradenské centrum - Návraty 57%
S0725/001 IQ ROMA SERVIS IQ ROMA SERVIS - Centrum komunitní a sociální práce 70%
S0731/001 DĚTSKÝ SVĚT ZÁBŘEH Výchovně vzdělávací centrum pro děti ze sociálně slabých rodin 70%
S0734/002 Sdružení pro ranou péči v Pardubicích Zřízení Rodinného integračního centra 70%
S0757/001 OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČ OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČ 69%
S0773/001 Pro Vás Klub Zóna - nízkoprahové zařízení pro rizikovou mládež 38%
S0776/001 CHARITNÍ SDRUŽENÍ DĚČÍN Občanská poradna Děčín 37%
S0776/002 CHARITNÍ SDRUŽENÍ DĚČÍN Asistenční služba pro rodiny s dětmi 64%
S0783/001 Občanské sdružení STROP Občanská poradna 69%
S0787/001 ALFA HUMAN SERVICE Informační servis pro rodiče dětí se ZP Alfabet 68%
S0795/981 K-CENTRUM KRYSTAL Slunce - služby nízkoprahového centra 31%
S0798/001 KHAMORO-ROMSKÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM Khamoro - Romské Integrační Centrum 49%
S0810/001 TŘEBÍČSKÉ CENTRUM Plnohodnotný a bezpečný život našich spoluobčanů 48%
S0822/001 Bunkr - klub mladých Klub mladých v Třinci 58%
S0834/002 Občanské sdružení R - MOSTY Romské komunitní centrum 48%
S0836/001 CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ Pomoc handicapovaným azylantům a cizincům v začlenění do české společnosti 51%
S0836/002 CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ Poskytování sociálního poradenství azylantům a cizincům v produktivním věku 51%
S0852/001 KAMÍNEK,SPOLEČ.PRACUJÍCÍ S DĚTMI A MLÁD. Nízkoprahový klub Dixie 34%
S0856/003 HOST-HOME-START ČR HoSt - podpora rodin 70%
S0860/001 OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE Občanská poradna Pardubice 40%
S0861/001 Občanské sdružení Pomoc všem potřebným Občanská poradna 50%
S0863/001 OBČANSKÁ PORADNA NYMBURK Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 67%
S0882/001 STŘED - SDRUŽ.TŘEBÍČSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ Realizátor sociálně-preventivních programů pro děti a mláděž 70%
S0882/002 STŘED - SDRUŽ.TŘEBÍČSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ Poradenství a sociální asistence pro ženy a dívky v situaci ….. 70%
S0887/001 Pevnost - České centrum znakového jazyka Kurzy českého znakového jazyka pro tlumočníky 50%
S0888/001 HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA, o.s. Pečovatelská a hospicová péče v domovech důchodců a v LDN 46%
S0893/001 VIDA Vida Centra - informaní centra pro problematiku duševního zdraví a nemoci 67%
S0896/001 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA OSTRAVA 51%
S0896/002 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Karviná 69%
S0896/003 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Třinec 65%
S0896/004 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Bruntál 65%
S0896/005 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Ústí nad Labem 69%
S0905/001 O.S.dětí a mládeže ZAČÍT SPOLU Občansko - právní poradenství 70%
S0928/003 KOTEC Programy protidrogové prevence na Tachovsku 11%
S0928/009 KOTEC Programy protidrogové prevence pro Chebsko 24%
S0928/010 KOTEC Nízkoprahový klub PARKLUB ve Stříbře 59%
S0928/011 KOTEC Nízkoprahový klub KOTEC v Tachově 61%
S0929/003 o.s. Amalthea Centrum náhradní rodinné péče Pardubice 69%
S0931/001 ROMODROM Vězeňský program 2005 70%
S0932/001 NEPOSEDA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Mít kam jít : III. Sociální služby o.s. Neposeda 42%
S0941/001 NÁRODNÍ RADA ZDRAV.POSTIŽENÝCH ČR Sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené 70%
S0946/001 MODRÝ KŘÍŽ V ČR Modrý kříž v Karviné 70%
S0954/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROMA VIDNAVA Rodinné centrum 70%
S0960/001 OS Balanc Festival Balanc 9%
S0962/001 Econnect Občanská společnost 70%
S0963/001 Pansophia Podpora aktivit neziskových organizací v Jč 75%
S0970/001 Centrum pro rodinu Hradec Králové Program pro snoubence a manželské páry 70%
S0971/001 CEVAP Výchova mládeže k zdravému manželství a odopvěd. rodičoství 70%
S0978/001 Křesťanské centrum pro rodinu - Hodonín Komunitní centrum Stalice 63%
S1005/001 YMCA Setkání manželství - rodina 26%
S1010/001 Společnost Freetime Rodina v barvách duhy 48%
S1011/001 Rodinné centrum Kašpárek Rok v Rodinném centru Kašpárek 42%
S1012/001 Sluníčko - sdružení pro podporu rodinného a teřského centra Sluníčko - sdružení pro podporu rodinného a teřského centra 34%
S1013/001 Síť mateřských center v ČR Profesionalizace Sítě MC v ČR 66%
S1020/001 Světluška - občanské sdružení realizace MC s ohledem na integraci slabších sociálních skupin 70%
S1022/001 Český rybářský svaz Trvalá pomoc hendicapovaným rybářům, vyžadujícím osobní asistenci 66%