Rozvoj politik zaměstnanosti

Projekty zaměřené na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace především se zaměřením na digitální dovednosti pro zájemce každého věku a stupně vzdělání, pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Cílem je s předstihem reagovat na očekávané změny trhu práce a prevence nezaměstnanosti.

Alokace: 7 miliard Kč

Harmonogram: dokončení investice do 31. prosince 2025

 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Poslední aktualizace: 12. 3. 2024