Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Investice jsou určené na modernizaci a rozvoj pobytových, ambulantních a terénních služeb sociální péče a nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.

Cílem je zkvalitnění sociální péče a podpora přechodu ke komunitní sociální a dlouhodobé péči v České republice.

Alokace: 8,582 mld Kč

Harmonogram: dokončení investice do 2. čtvrtletí 2026

 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Poslední aktualizace: 20. 3. 2024