Rok 2018 (4. ročník)

Ocenění za rok 2018

Mgr. Vlasta Rut Sidonová

Osobnost, která se profesionálně významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů, ve věku 60+.

Paní Rut Sidonová pracuje na Židovské obci v Praze od r. 1994, kdy založila a poté dlouhá léta vedla sociální oddělení. V jeho rámci v roce 1995 založila sdružení dobrovolníků, jehož cílem je navštěvovat staré a osamělé lidi, kteří prošli holokaustem. Organizovala a sama navštěvovala nemocné v různých zařízeních, aby jim tak zpříjemnila chvíle na lůžku. Organizovala výlety zaměřené zejména pro seniorskou skupinu, která často nemá již možnost se dostat mimo svůj domov. Založila speciální "linku důvěry" pro lidi přeživší holokaustu, jejímž cílem je poskytnout všestrannou pomoc seniorům (právní ochrana, sociální, zdravotní pomoc).

roll up ministerstvo MPSV

Mgr. Vlasta Rut Sidonová / JUDr. Jana Lexová

JUDr. Jana Lexová

Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů, ve věku 60+, neprofesionál.

Paní Lexová se angažovala jako dobrovolnice od mladého věku a po celý svůj aktivní kariérní život. Podporovala osamělé seniory návštěvami a drobnou pomocí k ulehčení samoty ve stáří a vedla nové dobrovolnice. Vybudovala a dlouhá léta vedla domov pro seniory v Žinkovech na Plzeňsku. Ve dnes Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum TOTEM v Plzni spolupracovala na vybudování mezigeneračního místa pro setkávání a seberealizaci seniorské populace, kde poskytovala této neziskové organizaci bezplatnou právnickou pomoc. Do společného domu nyní také připívá i jako autorka a lektorka vzdělávacího programu „Moudření – škola zdravého aktivního stárnutí“, jehož záměrem je povzbuzovat seniory, aby se nadále aktivně zapojovali do společenského života.

Mgr. Linda Obrtelová

Osobnost, která se významným způsobem angažuje v oblasti mezigenerační spolupráce, libovolný věk.

Paní Obrtelová se dlouhodobě se věnuje mezigeneračním vztahům posilováním pozitivního vnímání seniorů veřejností. Ve dnes obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která působí v Praze, realizovala dva hlavní mezigenerační programy „Povídej“, v jehož rámci spolupracovala s více jak 200 zařízeními, mateřskými školkami a seniorskými zařízeními po celé ČR; a akreditovaný dobrovolnický program „Přečti“, v němž se angažovalo 120 dobrovolníků-seniorů a seniorek.

roll up ministerstvo MPSV

Mgr. Linda Obrtelová / Ak. mal. Martina Špinková

Ak. mal. Martina Špinková

Zvláštní cena předsedkyně Rady vlády, ministryně práce a sociálních věcí

Paní Špinková spoluzaložila hospicové občanského sdružení Cesta domů, jehož byla od roku 2003 do roku 2012 ředitelkou. Z komorního občanského sdružení, usilujícího o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České republice, se stal i díky jejímu úsilí spolek a od začátku roku 2015 ústav. Dnes je šéfredaktorkou Nakladatelství Cesta domů. Je zodpovědná za publikace, které Cesta domů vydává, připravuje ediční plán, koordinuje práci s autory a výtvarníky, kteří na knihách spolupracují. Na publikacích Cesty domů spolupracovala od počátku jak autorsky, tak redakčně. Podle vzoru Cesty domů a díky jejím zkušenostem máme dnes v České republice několik domácích hospiců – nabízejí mimo jiné služby pro pozůstalé (tedy těm, kterým v nedávné době zemřel někdo blízký a uvítali by pomoc, radu či prosté sdílení). Martina Špinková tak přispívá k tomu, aby se umírání v naší zemi stalo méně smutnou a osamělou událostí.