Rok 2014

I. čtvrtletí 2014

Název příjemce IČ příjemce Název projektu/akce/operace Objem alokovaných prostředků celkem / Objem vyplacených prostředků za období od 1.1.
NVF, o.p.s. 25751417 „Skills for future“ 258 995 Kč / 181 831 Kč