Rok 2012

III. čtvrtletí

Název příjemce IČ příjemce Název projektu/akce/operace Objem alokovaných prostředků celkem /
Objem vyplacených prostředků za období od 1.1.
IQ Roma servis, o.s. 65341511 "Ethnic Friendly společnost" 940 174,70 Kč / 83 056 Kč