Rok 2010

III. čtvrtletí 2010

Název příjemce IČ příjemce Název projektu/akce/operace Objem alokovaných prostředků celkem / Objem vyplacených prostředků za období od 1.1.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 45773009 Social innovation in activating unemployed older people aged 50+ 560 608 Kč / 140 152 Kč