Rodičovský příspěvek

Co se změní

Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší od 1. 1. 2020 na 300 000 Kč,
pro vícerčata na 450 000 Kč

Navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let k 1. 1. 2020
a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020

Měsíční limit čerpání rodičovské pro rodiny, které nedoložily příjem, se zvýší

Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít od nového roku nárok na vyšší měsíční čerpání.
Maximální hranice čerpání se zvýší ze 7 600 Kč na 10 000 Kč.

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin

Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí/ dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek.
Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

Při úmrtí jednoho nebo více dětí z vícerčat budou mít rodiče větší zastání

Nově bude mít ministryně práce a sociálních věcí pravomoc rozhodnout o nepřepočítání výše rodičovského příspěvku při úmrtí jednoho nebo více dětí z vícerčat. Bude tak existovat možnost individuálně reagovat na citlivou situaci rodin a lépe jim pomoci.

Co zůstává stejné

Věk dítěte 4 roky

Nárok na příspěvek zaniká, pokud byly dítěti 4 roky, nebo v případě, že rodič vyčerpal celkovou částku 300 000 Kč.

Výpočet maximální měsíční částky, kterou můžete čerpat

Výši rodičovské si určí každý rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy (platí zejména u studentů, OSVČ, nezaměstnaných, apod.), bude od nového roku maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč, u vícerčat na 15 000 Kč. V opačném případě je maximální hranice srovnatelná s peněžitou pomocí v mateřství.

Možnost výši rodičovského příspěvku flexibilně měnit

Každé 3 měsíce je možné požádat na úřadu práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku. Částka nesmí být samozřejmě vyšší než maximální měsíční částka, kterou můžete čerpat.

Možnost během pobírání rodičovského příspěvku pracovat

Pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje s návratem do práce.

Co teď rodiče čeká?

Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet žádná složitá papírování. Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc Kč zvýší na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám automaticky! Nikdo tak nebude muset na úřadech práce o zvýšení celkové částky žádat! Řešit budou muset jen případné úpravy čerpání měsíční částky. Všichni příjemci, kterých se tato úprava dotkne, budou o změnách informování dopisem.

I po přijetí novely bude v lednu 2020 rodičovský příspěvek vyplácen ve stejné výši, jaká rodiči náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy nejdříve po 3 měsících. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou.

Kam se můžou rodiče obrátit?

MPSV ve spolupráci s Úřadem práce zajistí maximální podporu a poradenství pro rodiče. Zaměstnanci ÚP ČR jsou připraveni poskytnout všem příjemcům rodičovského příspěvku potřebné informace tak, aby věděli, jak mají postupovat. Na kontaktních pracovištích ÚP ČR se příchozí rodiče mohou obracet na informátory, kteří je nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského příspěvku. Rodičům je k dispozici také emailová adresa rodicak@uradprace.cz, kam se mohou se svými dotazy obracet.

Nejčastější dotazy

Budu mít na vyšší rodičovskou nárok?

Odpovězte si na otázku:

Mám nárok ještě na lednovou splátku rodičovské? Ano: mám nárok, Ne: nemám nárok. Pozn.: lednová splátka je vyplacena v únoru.

Co mám udělat pro to, abych dostala navýšení? Kde mám zažádat?

Není potřeba nikde žádat, celková částka rodičovského příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše.

Mému dítěti budou již brzy 4 roky, co mám teď dělat, abych navýšení vyčerpala?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit bude od nového roku 10 000 Kč měsíčně (15 000 Kč u vícerčat). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte.

Rodičovskou mám naplánovanou do března 2020, nechci ale prodlužovat, chci se vrátit do práce podle plánu, vyčerpám navýšení?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité podpory v mateřství. Pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit bude od nového roku 10 000 Kč měsíčně. V případě, že si nemůžete o tolik zvýšit měsíční čerpání, automaticky se Vám pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Důležité ale je, že prodloužení čerpání rodičovského příspěvku Vám nezkomplikuje Vaše plány, do práce je možné se vrátit, jak jste chtěla, a souběžně pobírat rodičovský příspěvek.

Mám dvouleté dítě, kdy si mám zvýšení rodičovské zařídit, abych ji měla co nejdřív?

Celková částka rodičovského příspěvku se navýší automaticky všem rodičům, kterých se to týká. Nemusíte proto o navýšení žádat na úřadě. Rodičovskou stihnete vyčerpat včas. Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit bude od nového roku 10 000 Kč měsíčně. Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Nemusíte tedy změnu čerpání řešit ihned po novém roce, ale kdykoli v průběhu roku a částku stihnete vyčerpat.

Poslední aktualizace: 17. 12. 2019