Ročník 2023

VI. ročník ocenění GRATIAS

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ROKU 2023

Vážené dámy, vážení pánové,

ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka vyhlašuje VI. ročník ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky/sociální pracovnice, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice. Název ocenění „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociální pracovníkům/sociální pracovnicím za jejich každodenní náročnou práci a přínos společnosti.

Pravidla:

  • Nominace může zasílat kdokoli, (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 31. října 2022.
  • Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci.
  • Nominovaný/nominovaná musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.
  • Zaslané nominace jsou anonymní, jména navrhovatelů nebudou zveřejněna ani sdělována.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků/sociálních pracovnic, které jsou rozděleny do následujících okruhů:

  • veřejná správa (ministerstva, ÚP ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická zařízení),
  • sociální poradenství,
  • služby sociální prevence,
  • služby sociální péče
  • ostatní (vězeňství, školy a školská zařízení, zdravotnictví),
  • významný přínos v oblasti sociální práce

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni s žádostí o vyjádření a poskytnutí doplňujících informací např. zaslání dalších relevantních dokumentů. Nominovaný také čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka.

Po skončení termínu pro zasílání nominací, tajemník předá zaslané dokumenty hodnotící komisi, která rozhodne o oceněných. Hodnotící komise se skládá ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Stále můžete nominovat sociálního pracovníka/sociální pracovnici roku 2023! Odkaz na formulář zde: https://bit.ly/Gratias2023