Reflexe přijatých opatření v rámci epidemie Covid-19

Hlavním bodem 40. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace byla reflexe k doporučeným postupům pro pracovníky sociálních služeb i jejich klienty během vyhlášeného nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19. Od 16. března bylo dočasně přerušeno fungování některých sociálních služeb. Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně pro řízení Sekce podpory seniorů zmínila zapojení MPSV do celostátní linky 1212. V případě MPSV se jednalo o „senior linku“, kde bylo odpovídáno na dotazy seniorů týkající se epidemie COVID-19. V případě potřeby je možné linku kdykoli obnovit. V současnosti připravuje MPSV společně s MZ plán na ochranu zranitelných osob, který bude dokončen v nejbližší době. Za dva týdny bude uskutečněn kulatý stůl s poskytovateli sociálních služeb, kterých se epidemie COVID-19 nejvíce dotkla. Všechna opaření a postupy vytvořené ve spolupráci s MZ, Asociací poskytovatelů sociálních služeb, Životem 90 a dalšími, jsou dostupná na stránkách MPSV. Nyní je nutno sestavit jeden ucelený dokument, vycházející ze zkušeností a přijatých opatření, který bude stručný a srozumitelný všem pro případné podobné situace v budoucnosti. V současné době byl uzavřen příjem žádostí na získání mimořádné dotace, kde si mohli poskytovatelé sociálních služeb žádat o prostředky na odměny jejich zaměstnanců za jejich práci během vyhlášeného mimořádného stavu. Bude vyhlášeno pravděpodobně druhé kolo. Podařilo se také schválit dodatečné zafinancování sociálních služeb v souvislosti se zvýšenými náklady během epidemie COVID-19 ve výši 1 miliardy korun. Peníze budou zaslány přímo zřizovatelům nikoli přes kraje. Poté paní ministryně vyzvala přítomné ke komentářům, pochvalám a poznámkám k výše zmíněnému.