Rada vlády pro seniory plánovala činnost na letošní rok

ilustrační foto

V úterý 21. února 2017 proběhlo 30. jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, které předsedá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Na programu jednání byla zpráva o činnosti Rady za rok 2016 a plán činnosti na letošní rok.

Rada podpořila iniciativu ministryně Michaely Marksové směřující ke sloučení různých ocenění předávaných u příležitosti Mezinárodního dne seniorů do jedné akce. Zástupci ministerstva seznámili Radu s přípravou nového strategického materiálu pro oblast přípravy na stárnutí na období 2018–2022 v gesci MPSV. Dalším programem jednání bylo zapojení členů Rady do Národních konventů a mezinárodní konference k přípravě na demografické změny.

Závěrem se členové Rady věnovali tématu reformy psychiatrické péče, zejména praktických aspektů reformy, dostupnost péče mimo velká města, a důležitost decentralizace a deinstitucionalizace.

Autor: tiskové oddělení

FOTOGALERIE

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled