Průvodce možnostmi financování dětských skupin

Plánované výzvy:

Výzva č. 049 OPZ+ – Vybudování dětských skupin (1)

Výzva č. 049 OPZ+ byla vyhlášena dne 10. 3. 2023, příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 17. 3. 2023. V rámci výzvy č. 049 OPZ+ je možné žádat o podporu na vytvoření nových dětských skupin (neinvestiční výdaje na adaptaci prostor) spolu s podporou prvního roku provozu. Financování bude probíhat formou tzv. jednotkového vykazování, změnou oproti minulým výzvám z OPZ je vykazování obsazenosti na základě uzavřených smluv, jako je tomu u státního příspěvku na podporu provozu DS. Více informací naleznete na stránkách výzvy Výzva 049 OPZ+ - www.esfcr.cz.

Výzva č. 045 NPO – Budování kapacit dětských skupin

Výzva Národního plánu obnovy zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 17. 3. 2023.

Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Národního plánu obnovy. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence dětských skupin, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu (vyjma organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, kterým bude příspěvek na provoz vyplácen pomocí prostředků z OPZ+).

Financování provozu dětských skupin ze státního rozpočtu

Podrobnější informace k příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Poslední aktualizace: 27. 3. 2023