Průvodce možnostmi financování dětských skupin

Výzva č. 061 OPZ+ – Vybudování dětských skupin (2)

Výzva č. 061 OPZ+, zaměřená na vytvoření nových dětských skupin (neinvestiční výdaje na adaptaci prostor) spolu s podporou prvního roku provozu, byla vyhlášena dne 25. 3. 2024. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 8. 4. 2024. Financování probíhá formou zjednodušeného vykazování, kdy se obsazenost DS vykazuje zejména na základě uzavřených smluv, podobně jako je tomu u státního příspěvku na podporu provozu DS. Alokace výzvy byla stanovena na 300 mil. Kč, ze kterých je 200 mil. Kč vyčleněno na podporu krajů, obcí a jimi zřízených organizací a také organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, 100 mil. Kč je vyčleněno pro ostatní žadatele.

Výzva č. 045 NPO – Budování kapacit dětských skupin – veřejný sektor

Výzva Národního plánu obnovy zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 17. 3. 2023.

Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Národního plánu obnovy. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

Výzva č. 046 NPO – Budování kapacit dětských skupin – občanský sektor

Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin pro občanský sektor, byla vyhlášena dne 16. 10. 2023.

Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Národního plánu obnovy. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence dětských skupin, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

Financování provozu dětských skupin ze státního rozpočtu

Podrobnější informace k příspěvku na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Poslední aktualizace: 25. 4. 2024