Prostředky krajům pro nestátní neziskové subjekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením pro rok 2005.

Dotační výběrové řízení je určeno krajům. Podmínky dotačního výběrového řízení ministerstva jsou stanoveny "Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2005".

Žádost o dotaci je možné podat do 30. listopadu 2004 na adresu: Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.