Programy ekonomické migrace

Vybrané resorty státní správy v úzké spolupráci od roku 2012 realizovaly či garantovaly několik projektů ekonomické migrace. Hlavním cílem těchto projektů ekonomické migrace bylo dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří zaplní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílí tak konkurenceschopnost českých společností.

 

Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí s účinností od 1. září 2019 realizuje programy ekonomické migrace (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/) schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, a to Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec

 1. Program klíčový a vědecký personál (nahradil Projekt Fast Track a Welcome Package)

  Cílem Programu je poskytnout podporu významným českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a společnostem typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince v postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty.

  Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance ze všech třetích zemí. V případě žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády stanovena kvóta.

  Na straně zaměstnanců je tento program určen pro vnitropodnikově převedené specialisty, manažery a pracovníky v pozici statutární orgánů a pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (s výjimkou zdravotnických profesí, pro které je pouze určen Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec);

  (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/)

 2. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (nahradil Pilotní projekt Ukrajina a Indie)

  Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.

  Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance ze všech třetích zemí. V případě žádostí o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády stanovena kvóta.

  Na straně zaměstnanců je tento program určen pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání
  CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, a na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), které zaměstnaly či zaměstnávají alespoň 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti.

  (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/)

 3. Program kvalifikovaný zaměstnanec (nahradil Režim Ukrajina a Režim ostatní státy: Mongolsko, Filipíny, Srbsko + Režim zemědělec)

  Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

  Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory, Kazachstánu, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie.

  Na straně zaměstnanců je tento program určen pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, a na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců ke dni podání žádosti o zařazení do Programu.

  (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/)

 

Program Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

V současné době je také ve spolupráci Ministerstva zemědělství s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a MPSV s účinností od 1. prosince 2019 realizován Program Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mimoradne-pracovni-vizum-novy-nastroj.html) schválený vládou podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.

! Tento Program je však v důsledku ruské agrese na Ukrajině v současné době pozastaven !

Cílem Programu Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům podnikajícím v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství, kteří do ČR potřebují přivést zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o mimořádné pracovní vízum na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě.

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) označené kódem a názvem

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,

 • 02 Lesnictví a těžba dřeva,

 • 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo

 • 11 Výroba nápojů.

Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO) kódem a názvem

 • 51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,

 • 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,

 • 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,

 • 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),

 • 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,

 • 752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci,

 • 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,

 • 817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru,

 • 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,

 • 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby),

 • 834 Obsluha pojízdných zařízení,

 • 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo

 • 93292 Pomocní dělníci ve výrobě.

​​​​​​​

Program digitální nomád

Program míří na skupinu vysoce kvalifikovaných a špičkových pracovníků z oblasti IT – tzv. digitálních nomádů. Cílem Programu je reagovat na měnící se trendy v oblasti mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů a usnadnit jejich usazování v ČR.

Program se vztahuje na občany Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických nebo Tchaj-wanu.

Více informací na https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-digitalni-nomad--275277/.

 

Poslední aktualizace: 17. 8. 2023