projekt Vzdělávání průvodců pro zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Základní informace o projektu.

Projekt „Vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb“ byl realizován formou veřejné zakázky od března 2007 do srpna 2008. Projekt byl součástí systémového projektu MPSV „Systém kvality v sociálních službách“. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dodavatelem veřejné zakázky pro oblast vzdělávání ve Standardech kvality sociálních služeb byla firma Fides Populi, s.r.o..

MPSV sledovalo realizací projektu dva základní záměry, kterými byla vnitřní podpora kvality sociálních služeb poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zástupci se účastnili vzdělávání a vnější podpora dalších poskytovatelů sociálních služeb, u kterých mají vyškolení průvodci provádět konzultace.

Výstupy projekt se vztahovaly 4 cílům:

 1. „Vytvoření vzdělávacího programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb“:
  výstupy: Vzdělávací program včetně závěrečné zkoušky, Role, profil a odborné kompetence průvodců a Etický kodex
 2. „Výběr a vyškolení průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb (tj. pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb“:
  výstupy: Koncepce výběrového řízení na pozici průvodce, vyškolení průvodců - seznam
 3. „Vytvoření metodiky pro výkon činnosti průvodce v zavádění standardů kvality sociálních služeb“,
  výstupy: Vybrané metody práce průvodce, odborné konzultace u kulatého stolu
 4. „Pilotní ověření metodiky pro výkon činnosti průvodce v zavádění standardů kvality sociálních služeb“
  výstupy: Monitorovací zprávy s kritérii hodnocení poskytovatelů, realizované ověřování návrhu metodiky ve službách školených průvodců