Projekt výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech

Projekt výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech umožní vytvořit odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky úřadu práce a přispěje k podstatnému zvýšení úrovně poskytovaných služeb zaměstnanosti občanům regionu. Nová budova nahradí již nevyhovující, prostorově poddimenzované objekty, které doposud soustřeďují agendu Úřadu práce v Karlových Varech.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP Karlovy Vary - výstavba nového sídla úřadu, Závodní ul., K. Vary – Dvory
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce v Karlových Varech
Celkový rozpočet projektu: 58 780 963 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 49 963 819 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 1. 2. 2010 – 30. 4. 2012

Realizace projektu ukončena dne: 15. 6. 2012

Projekt výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech je realizován v rámci čtvrté výzvy, která je mimo jiné zaměřena na podporu (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti.

Budova stávajícího Úřadu práce v Karlových Varech byla vyhodnocena v rámci úřadů práce na celém území ČR jako nejvíce prostorově poddimenzována. Pracoviště slouží od roku 1996 - doby, kdy v Karlovarském okrese bylo evidováno cca 1 000 nezaměstnaných oproti současným cca 7 000 nezaměstnaných. Nepříznivý vývoj nezaměstnanosti a neustálé zvyšování počtu klientů i pracovníků úřadu, vedlo k postupnému využití všech prostorových možností pro zřízení kancelářských prostor. Jen obtížně lze splnit předepsané hygienické normy. Některé činnosti úřadu práce musely být přesunuty do náhradních prostor. Tím došlo k podstatnému zhoršení komfortu práce s klienty v oblasti informačních, poradenských, školicích a zprostředkovatelských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.

Nová budova vyřeší prostorové potřeby úřadu práce. Nahradí již nevyhovující starý objekt, který je kapacitně naprosto nedostačující. Projekt umožní vytvořit odpovídající prostředí pracovníkům úřadu práce a jejich klientům. Přispěje ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb zaměstnanosti. Nová budova úřadu práce se stane součástí nově budovaného administrativně-správního centra Karlovarského kraje.

Fotogalerie