Projekt výstavby nové budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci

V rámci projektu dojde k výstavbě nové budovy úřadu práce a školicího střediska. Navrhovaný stavební komplex bude budován v městské části Tabulový vrch, v místě bývalého vojenského prostoru a kasáren. Výstavba vyřeší kapacitní problémy stávající krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci, vytvoří odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky služeb zaměstnanosti a zároveň se zvýší dostupnost a komfort dalšího vzdělávání. To by se mělo v konečném důsledku projevit na kvalitě služeb poskytovaných zaměstnanci úřadu.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR - Olomouc - areál Tabulový vrch II
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti,
aktivita a) – podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR
aktivita b) – vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Příjemce: Úřad práce České republiky
Celkový rozpočet projektu: 293 235 325 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 0 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 30.6.2015

Odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele dne: 10. 10. 2013

V současnosti krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci užívá k zabezpečení své činnosti budovu, která není v jejím vlastnictví. Budova je v tuto chvíli již nevyhovující z hlediska kapacitních možností, špatný je i její technický stav. Jelikož vlastníkem budovy je soukromý subjekt, krajská pobočka do ní nemohla investovat po dobu deseti let v rámci udržování a oprav žádné finanční prostředky. Je zde nedostatečné vybavení sociálními zařízeními, v budově není výtah, některé stavební prvky jsou na hranici životnosti, budova nesplňuje energetický audit.

Nové sídlo krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci si klade za cíl zvýšit úroveň poskytovaných služeb zaměstnanosti. Na projekt bude navázáno posílení MHD a přeložení zastávky blíže k sídlu úřadu práce. V rámci projektu bude rovněž vybudováno školicí zařízení, které bude sloužit ke vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti, k pořádání seminářů, konferencí a školení. Projekt je koncipován tak, aby zde mohly vzniknout ubytovací kapacity pro účastníky vícedenních vzdělávacích akcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak získá prostory pro pořádání nadregionálních a celorepublikových školení a porad. Projekt po uvedení do provozu umožní proškolit v následujících pěti letech minimálně 6.800 zaměstnanců služeb zaměstnanosti.

Fotogalerie