Projekt výstavby nové budovy krajské pobočky Úřadu práce Brno - město

Projekt řeší kapacitní problém krajské pobočky Úřadu práce Brno-město s jediným prioritním cílem, a to po všech stránkách zvýšit úroveň poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v regionu Brno-město.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP Brno-město - výstavba objektu ÚP Brno-město
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) – podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanost v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky
Celkový rozpočet projektu: 136 206 373 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 115 775 417 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 01.04.2011 – 30.06.2014

Realizace projektu ukončena dne: 2. 4. 2014

Současná krajská pobočka Úřadu práce Brno-město je jednou z poboček, u které byly objektivně shledány nejhorší podmínky pro klienty služeb zaměstnanosti a současně zjištěny nedostatečné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání. Činnost krajské pobočky je doposud zabezpečována v pěti objektech v různých částech Brna. Jedná se o dva vlastní objekty, kde jsou zajišťovány služby zaměstnanosti. Dále pak o pronajaté objekty, kde jsou umístěna pracoviště ESF a státní sociální podpory. Ve stávajících objektech jsou veškeré prostory maximálně využity a prostory nelze dále rozšiřovat. Nejsou zde k dispozici odpovídající prostory pro realizaci vzdělávacích akcí, pro provádění skupinového informování klientů ani pro samoobslužné poradenství.

Novostavba krajské pobočky Úřadu práce Brno-město vyřeší prostorové potřeby pro všechny činnosti pod jednou střechou a bude znamenat výrazné zlepšení podmínek pro klienty i pracovníky úřadu. Dispozice objektu jsou navrženy tak, aby byla zachována co největší variabilita uspořádání kanceláří. Dojde ke splnění požadavků na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem architektonického řešení je vytvořit atraktivní objekt, který bude navenek zřetelně vyjadřovat svoji funkci neokázale důstojné a seriózní pomoci a podpory svým klientům.

Fotogalerie