Projekt výstavby budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR a školicího střediska v Pardubicích

Výstavba nové moderní administrativní budovy vytvoří odpovídající prostorové podmínky pro práci krajské pobočky a kontaktního pracoviště ÚP ČR v Pardubicích a zároveň poskytne vzdělávací prostory pro zaměstnance služeb zaměstnanosti. Primárním cílem projektu je sjednocení služeb poskytovaných krajskou pobočkou do jednoho místa. Sekundárním cílem je pak umožnit efektivnější proces zvyšování kvalifikace pracovníků ve službách zaměstnanosti.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, aktivita b) - vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 1 580 443 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 1 343 377 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

Odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele dne: 13. 4. 2015

Předmětem projektu je výstavba nové budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR a školicího střediska v Pardubicích. V projektu tedy dochází ke sloučení dvou aktivity oblastí intervence 3.3, a to aktivity a) a b). Hlavním cílem je sjednocení poskytovaných služeb do jednoho místa v rámci města, čímž dojde i ke zvýšení kvality těchto služeb.

Krajská pobočka zabezpečuje v současné době svoji činnost ve třech různých objektech, které se nacházejí v různých částech Pardubic. Budova, ve které jsou zajišťovány služby zaměstnanosti, je ve vlastnictví ÚP ČR, avšak státní sociální podpora je umístěna ve vypůjčených prostorách, které jsou ve vlastnictví státu. Vzdělávací středisko sídlí v pronajatých prostorách. Všechny budovy ale mají jedno společné, a to nevyhovující podmínky, jak pro zaměstnance, tak pro klienty služeb zaměstnanosti.

Výstavbou nové krajské pobočky vzniknou moderní prostory pro 127 zaměstnanců ÚP ČR. Školicí středisko bude fungovat jako samostatná budova, spojena s administrativní budovou úřadu práce krčkem. První budova bude sloužit jako administrativní centrum pro potřeby krajské pobočky a kontaktního pracoviště a nabídne svým klientům podzemní parkoviště s 27 parkovacími místy. Druhá budova, využívaná pro potřeby školicího střediska, poskytne zaměstnancům služeb zaměstnanosti možnost ubytování s kapacitou 32 osob.

Fotogalerie