Projekt výstavby a rekonstrukce administrativní budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti a podporuje zvýšení úrovně poskytovaných služeb. V projektu bude podpořena agenda v rámci aktivity 3.3a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, a to vytvoření materiálně technické základy pro vlastní krajskou pobočku úřadu práce v Liberci.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR Liberec - výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti

Příjemce: Úřad práce ČR
Celkový rozpočet projektu: 225 351 240 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 0 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 1. 2. 2012 – 30. 11. 2015

Odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele dne: 21. 5. 2014

Potřebnost vybudování nové pobočky Úřadu práce ČR v Liberci byla opakovaně řešena již od roku 2007. V současné době sídlí krajská pobočka v pronajatých prostorách, které jsou od roku 2012, kdy došlo k převodu agendy hmotné nouze, nedostatečné a zcela nevyhovující. Navíc je u této budovy placen komerční nájem a není možné investovat do její rekonstrukce.

Nákupem a následnou rekonstrukcí administrativní budovy v Liberci, ul. Dr. Milady Horákové 632, bude vyřešen kapacitní problém a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky služeb zaměstnanosti krajské pobočky úřadu práce v Liberci.

V rámci projektu bude vybudována moderní instituce umožňující inovativní řešení služeb zaměstnanosti, jak pro poskytování podpory zaměstnavatelským subjektům, tak a to zejména, uchazečům o zaměstnání. Zkvalitnění služeb zaměstnanosti přispěje ke snížení míry nezaměstnanosti. Zlepší se podmínky pro podporu rekvalifikací a využití různých programů pro podporu zaměstnanosti.

Cílem tohoto projektu je získání administrativní budovy v centru města Liberce, která bude uživatelsky přátelská pro klienty, s dobrou dostupností pro veřejnost, přiměřenou parkovací plochou a odpovídajícími náklady na provoz.

Fotogalerie