Projekt vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Plzeňském kraji

Cílem Vybudování informačně-vzdělávacího střediska je sdružovat a poskytovat informace o trhu práce a možnostech vzdělávání v Plzeňském kraji, čímž dojde ke zkvalitnění služeb zaměstnanosti v tomto regionu.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c) – vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Příjemce: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Celkový rozpočet projektu: 21 212 791 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 18 030 873 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2015

Realizace projektu ukončena dne: 30. 6. 2015

Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti vyžaduje uplatnění nových nástrojů služeb zaměstnanosti, které by doplnily a rozšířily nabídku služeb Úřadu práce ČR. Zde se vytváří prostor pro další veřejné subjekty, které mohou pružněji reagovat na aktuální potřeby. Právě takovýmto subjektem bude nově vybudované informačně-vzdělávací středisko, které se zaměří na odstraňování některých bariér uplatnitelnosti uchazečů a zájemců na trhu práce.

Základní informace budou klientům dostupné v samoobslužných informačních kioscích, které budou moci návštěvníci využívat v informační hale samostatně, případně za asistence recepčního. K dispozici klientům budou navíc i vyškolení poradci, kteří jsou schopni hlubším způsobem analyzovat jejich potřeby a doporučovat jim možné způsoby, jak zlepšit své postavení na trhu práce. K vlastnímu rozvoji klientů poslouží studijní prostory a výpočetní technika. Ve 2. patře objektu pak bude realizováno skupinové poradenství, kde se ve velmi omezeném rozsahu budou realizovat i některé typy vzdělávání, které v regionu zcela chybí nebo je ještě vzdělavatelé nebudou mít ve svých nabídkách služeb.

Projekt má investiční charakter a dotační prostředky budou sloužit především k rekonstrukci objektu, v němž bude středisko umístěno a k nákupu technického a kancelářského vybavení.

Fotogalerie