Projekt vybudování informačně – vzdělávacího střediska v Karlovarském kraji

Cílem vybudování informačně-vzdělávacího střediska je poskytovat klientům informace o trhu práce a možnostech vzdělávání v Karlovarském kraji, čímž dojde ke zkvalitnění služeb zaměstnanosti v tomto regionu.

Karlovarský kraj je problematickým regionem z pohledu struktury zaměstnanců i jejich kvalifikace, která je neuspokojivá. Vzhledem k omezené nabídce dochází k odlivu mladých talentů a kvalifikovaných lidských zdrojů. Problémem je i slabé místní partnerství mezi zúčastněnými aktéry-jejich zapojení do společného projektu a aktivit (např. do Rady pro rozvoj lidských zdrojů).

Odstranit tyto problémy a jejich následky je posláním projektu Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje. Jeho cílem je zejména uspokojit potřeby cílových skupin (konkrétních uchazečů o zaměstnání, podnikatelských subjektů v regionu, veřejné správy, vzdělávacích institucí) poskytováním komplexních informací v oblasti dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, celoživotního (dalšího) vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod. Tyto aktivity budou prováděny pracovníky střediska v kooperaci s pobočkou úřadu práce a ostatními projektovými partnery.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 30 000 000,00 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 25 500 000,00 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 30. 4. 2015

Odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele dne: 9. 1. 2014

Fotogalerie