Projekt rekonstrukce Úřadu práce Blansko

Projekt rekonstrukce budovy Úřadu práce v Blansku vytvoří odpovídající podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu práce a přispěje tak k podstatnému zvýšení úrovně poskytovaných služeb zaměstnanosti občanům regionu. Rekonstrukce a modernizace objektu přispěje k rozšíření kapacit a umožní soustředit veškerou agendu Úřadu práce v Blansku do jediné budovy.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: Úřad práce v Blansku - rekonstrukce budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce v Blansku
Celkový rozpočet projektu: 27 500 700 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 23 375 595 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 1. 7. 2010 – 31. 8. 2014

Realizace projektu ukončena dne: 31. 7. 2014

Projekt rekonstrukce budovy Úřadu práce v Blansku je realizován v rámci čtvrté výzvy, která je mimo jiné zaměřena na podporu (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti.

Rekonstruovaná budova je v současné době jedním ze tří objektů, kde je spravována agenda úřadu práce v Blansku. Budova byla zprovozněna na konci 80. let minulého století a od té doby nebyla nikdy rekonstruována. Dle původního architektonického záměru nemělo jít pouze o administrativní využití. Odpovídá tomu i současné nevyhovující dispoziční řešení, nejsou splněny požadavky na bezbariérovost.

Z projektu budou rekonstruovány a modernizovány stávající i doposud nevyužívané prostory. To umožní soustředit všechny služby oblasti zaměstnanosti do jednoho objektu s odpovídajícími podmínkami pro zaměstnance a klienty úřadu práce. Energetický audit upozornil na špatný tepelně - technický stav budovy, který bude vyřešen výměnou dveřních a okenních výplní a zateplením fasády. Úzké chodby nahradí prostorné čekárny, budova bude celkově modernizována a přizpůsobena požadavkům bezbariérového přístupu.

Fotogalerie