Projekt rekonstrukce školicího střediska Úřadu práce ČR v Sokolově

V rámci projektu bude rekonstruováno školicí středisko kontaktního pracoviště Sokolov krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Realizace projektu je nezbytná pro posílení kapacity školicích středisek zaměstnanců resortu MPSV, předně pracovníků ve službách zaměstnanosti. Současný stav je dlouhodobě nevyhovující jak z hlediska kapacity tak i současných požadavků na proces vzdělávání. Docíleno by mělo být tedy především posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to v tomto případě rekonstrukcí stávajícího zařízení ve vlastnictví státu a zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR - Sokolov - rekonstrukce školicího střediska
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita b) – vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 11 131 123 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 9 461 454 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 4.11.2015

Aktuálně disponuje resort MPSV značně omezeným počtem školicích zařízení a středisek, z nichž několik je navíc provozováno v prostorách pouze pronajatých, což je spojeno s vynakládáním značných finančních prostředků. V případě vybudování školicího střediska prostřednictvím rekonstrukce stávajícího zařízení (zasedacího sálu a zvolených okolních prostor) v budově kontaktního pracoviště Sokolov se jedná o účelnou investici do majetku, jenž je ve vlastnictví státu. Existence potřeby možnosti poskytovat uvedeným zaměstnancům kvalitní vzdělávání je zcela zřejmá a vychází z obecně platného faktu, že výkon nejen činností v rámci resortu MPSV, ale napříč celou veřejnou správou musí být realizován kvalitně a odpovídajícím personálem. Neustále rostoucí požadavky na výkon a časté změny způsobené především legislativními úpravami jsou v této oblasti běžné a frekventované. I z toho vychází potřeba častého a pružného předávání kvalitních informací a nových poznatků. Jsou-li tyto skutečnosti realizovány v moderním prostředí, uživatelsky příjemným způsobem a za pomoci vhodných prostředků, je jistě stanoveného cíle, tedy proškolení personálu, dosaženo mnohem efektivněji.

Fotogalerie