Projekt rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Klatovech

Tento projekt řeší potřebu zvýšení kvality a dostupnosti služeb zaměstnanosti v okrese Klatovy. Nejprve proběhne koupě nové budovy a následně její rekonstrukce, čímž bude umožněno soustředit všechny agendy do jednoho objektu a poskytovat služby z jednoho místa. Tím se vyřeší prostorové potřeby kontaktního pracoviště v Klatovech a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 30 659 228 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 26 060 344 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 31. 10. 2015

V současné době je agenda kontaktního pracoviště v Klatovech soustředěna ve dvou různých objektech, které jsou od sebe vzdáleny cca. 500m. Problém spočívá nejen v tom, že není agenda úřadu soustředěna „pod jednou střechou“, ale taktéž v nedostačující kapacitě těchto pracovišť. Uchazečům o zaměstnání jsou vyhrazeny velmi malé až nedůstojné prostory s omezenou možností přímého větrání.

Pracoviště v Klatovech se snaží o úzkou spolupráci se zaměstnavateli, starosty obecních úřadů a se základními a středními školami v regionu. Prostory pro jednání, či případné besedy s těmito skupinami jsou v současné době taktéž nevyhovující a kapacitně poddimenzované.

Nákupem a následnou rekonstrukcí nové budovy dojde k prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Dojde k soustředění všech agend úřadu do jednoho objektu a poskytování služeb z jednoho místa. Dalším přínosem bude nové, prostornější pracoviště Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, které je v současné době umístěno v jediné místnosti s maximální kapacitou 15 osob. Nelze opomenout ani výhodnou polohu nové budovy, která je umístěna v dosahu městské hromadné dopravy, autobusového a vlakového nádraží. Na rozdíl od stávající situace bude nové pracoviště disponovat i dostatečnou parkovací kapacitou a bude plně bezbariérové.

Fotogalerie