Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Semilech

Obsahem projektu jsou veškeré nezbytné kroky zbývající pro úspěšnou realizaci rekonstrukce budovy ÚP v Semilech na adrese Bořkovská 572, 513 01 Semily. Rekonstrukce povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti zaměstnanosti. Projekt je zcela v souladu s podporovanou aktivitou 3.3 a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR. Rekonstrukcí bude dosaženo uživatelsky přátelského a komfortního prostředí pro klienty služeb zaměstnanosti, a to s odpovídajícími provozními náklady. Udržitelnost projektu bude zajištěna po jeho ukončení Ministerstvem práce a sociálních věcí, jehož prostřednictvím bude financován provoz a údržba ÚP.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR Semily – rekonstrukce budovy

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky
Celkový rozpočet projektu: 19 067 020 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 16 206 967 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

V rámci projektu bude budova úřadu práce zrekonstruována v moderní instituci umožňující inovativní řešení služeb zaměstnanosti, jak pro poskytování podpory zaměstnavatelským subjektům, tak i a to zejména uchazečům o zaměstnání v rámci preventivních opatření na korekci míry nezaměstnanosti a uplatnitelnosti na trhu práce také studentům základních a středních škol, jimž se úřad práce také do značné míry věnuje. Cílem projektu je podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti klientům služeb zaměstnanosti vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a uplatitelnosti na trhu práce. V rámci aktivity 3.3 a) je pak podpora zaměřena na zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb zaměstnavatelským subjektům a zejména na prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Projektem bude dosaženo uživatelsky přátelského a komfortního prostředí pro klienty služeb zaměstnanosti, a to s odpovídajícími provozními náklady. Rekonstrukcí budovy budou zajištěny moderní prostory pro 35 zaměstnanců úřadu práce. Zásadní proměnou projde zejména učebna IPS v 2.NP (informační a poradenské centrum), která se rozšíří a zmodernizuje tak, aby odpovídala požadavkům klientů služeb zaměstnanosti (v tomto případě zejména uchazečům o zaměstnání a studentům základních a středních škol a také uchazečům o zaměstnání) na komplexní poskytování poradenských služeb pro lepší uplatnitelnost na trhu práce, volbu či změnu povolání i orientaci v běžném životě.

Fotogalerie