Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Prostějově

Cílem projektu je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro činnost služeb zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Rekonstrukcí objektu vzniknou odpovídající podmínky pro činnost úřadu jak z hlediska poskytovaných služeb, tak z hlediska hospodárného využití finančních prostředků.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Prostějov – rekonstrukce
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 27 980 597 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 23 783 507 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Prostějově využívá k zajištění své činnosti dvě budovy, které jsou v současné době již prostorově nevyhovující a chybí zde jak vhodné zázemí pro klienty, tak i dostatečný prostor pro archiv. Realizací tohoto projektu budou obě pracoviště sloučena „pod jednu střechu“ a služby budou klientům tím pádem poskytovány z jednoho místa. Nová budova, která projde kompletní rekonstrukcí, je navíc umístěna v klidné části města, blízko centra, autobusového a vlakového nádraží a také v dosahu MHD. Vzniknou tak lepší podmínky pro klienty úřadu práce i pro zaměstnance.

Rekonstrukce Prostějovského kontaktního pracoviště ÚP ČR zahrnuje úpravu vnitřních dispozic za účelem rozšíření pro klienty služeb zaměstnanosti. Současně proběhne kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, budou vybudována WC s bezbariérovým přístupem a stávající výtah bude nahrazen moderním, který bude taktéž bezbariérový. S ohledem na závěry energetického auditu bude u celé budovy kompletně zateplen obvodový plášť, čímž dojde k výraznému snížení provozních nákladů.

Fotogalerie