Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Havířově

Cílem projektu je lepší dostupnost a poskytovaní služeb klientům v oblasti zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Rekonstrukcí zároveň dojde k úspoře provozních nákladů a nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Havířov – rekonstrukce pavilonu B pro potřeby zaměstnanosti
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 21 302 414 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 18 107 052 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Havířově je v současné době dislokováno ve dvou objektech. Centralizací kontaktního pracoviště do jedné budovy, jedné lokality v rámci města, se vyřeší aktuální problémy, jako je dostupnost služeb zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek, zajištění bezbariérového přístupu, úspora nákladů na provoz a údržbu budov a úspora nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách. Rekonstrukcí budou vytvořeny odpovídající podmínky jak pro klienty tohoto pracoviště, tak pro zaměstnance.

Rekonstrukce objektu kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Havířov zahrnuje komplexní rekonstrukci I. PP., III. A IV. NP. V celé budově bude provedena výměna oken a dveří, zateplení pláště a střechy, vybudování vnějšího výtahu včetně bezbariérového vstupu do objektu. Bude rovněž provedeno technické oddělení budovy od zbývající části budovy.

Fotogalerie