Projekt – Podpora sociálního bydlení

Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Hlavním cílem projektu Podpora sociálního bydlení je rozvoj systému sociálního bydlení v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce, vzdělávání, výzkumných aktivit a metodických podkladů. V rámci projektu vznikne Kontaktní centrum, jehož pracovníci se již nyní podílejí na přípravě pilotáži systému sociálního bydlení dle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 ve spolupracujících obcích a v průběhu celé pilotáže jim budou poskytovat metodickou a informační podporu. V pozdější fázi projektu budou služby Kontaktního centra rozšířeny i pro další obce a aktéry sociálního bydlení se zájmem o tuto problematiku. Projekt posílí kompetence k poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb, především v oblasti sociální práce na straně klíčových aktérů.

K pilotnímu ověřování systému byla navázána úzká spolupráce MPSV s vybranými obcemi, kterým je poskytována podpora při vytváření a realizaci lokálních koncepcí sociálního bydlení. Jedná se o obce:

Brno
Chomutov
Jindřichův Hradec
Kadaň
Křižánky
Most
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Plzeň
Praha 7
Praha 14
Štětí
Velké Hamry
Veselíčko
Vír

Pro více informací navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz či facebookovou stránku projektu „Sociální bydlení v ČR“.

Dále je možné obrátit se na Kontaktní centrum projektu, které lze kontaktovat kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz, nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin.
Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích.

Poslední aktualizace: 16. 9. 2020