Projekt – Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR

Projekt Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR, realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_004/0000245), začal svou činnost v lednu roku 2023. Jeho hlavním cílem je rozšíření systémového přístupu a inovativních prvků mezi realizátory sociálního bydlení v ČR. Mimo to projekt po celou dobu podrobně informuje o sociálním bydlení jak odbornou, tak širokou veřejnost.

Stěžejní součástí projektu je jeho Národní kontaktní centrum, které poskytuje metodickou a informační podporu realizátorům sociálního bydlení z výzev č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ na podporu sociálního bydlení napříč celou ČR. Obě výzvy jsou postaveny na principu Housing Led a pod něj spadající princip Housing First (okamžitý přístup k bydlení bez předchozí přípravy). Mapu všech realizátorů a další informace naleznete zde. Národní kontaktní centrum jednotlivé realizátory vzájemně propojuje, a to nejen prostřednictvím přenosu dobré praxe, ale také díky organizaci workshopů a jiných společných akcí.

Národní kontaktní centrum dále vytváří metodické materiály a šiří důležité výstupy sloužící k osvětě nejen aktérů sociálního bydlení. Součástí práce je také poradenství, a to nejen pro obce či NNO (metodická a informační podpora), ale také pro občany v bytové nouzi. Těm Národní kontaktní centrum poradí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením, a co jim nabízí stát či obce při řešení náročných životních situací spojených s bydlením.

Národní kontaktní centrum je možné kontaktovat e-mailem: socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky: +420 778 455 761. Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem (adresa: Na Maninách 876/7, Praha – Holešovice).

Během fungování projektu budou navíc odpilotovány inovativní přístupy, které jsou přímo provázány se Zákonem o podpoře v bydlení (koordinace sociálního bydlení v širších územních celcích prostřednictvím Kontaktního místa pro bydlení a sociálně-realitní agentury). Ty budou posíleny o výzkumné a analytické materiály a následně pomohou k efektivnímu přenosu na systémovou úroveň i pro rozšíření dobré praxe.

Veškeré další informace, novinky, materiály ke stažení, příklady dobré praxe apod. je možné nalézt na webových stránkách projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zdrojem důležitých informací a aktualit nejen z oblasti sociálního bydlení je také facebooková stránka projektu Sociální bydlení v ČR. Na svém YouTube kanálu projekt opětovaně zveřejňuje odborné webináře k tématu sociálního bydlení, dále pak záznamy z pořádaných workshopů a konferencí. Mimo jiné projekt pravidelně vydává elektronický magazín Mít domov, který obsahuje aktuality z MPSV, ze světa a z oblasti sociálního bydlení, odborné články české i zahraniční, názory zástupců veřejné správy i NNO atp.

Poslední aktualizace: 19. 10. 2023