Projekt nákupu administrativní budovy - Úřad práce ČR - Praha

Cílem realizace projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti a zvýšení úrovně poskytovaných služeb. V rámci projektu bude pořízena budova, která se nachází v městské části Praha 7, na ul. Dobrovského 1278/25, a následně proběhne její dovybavení nábytkem, stroji a zařízením, které potřebuje Úřad práce ČR ke své činnosti.

V tomto projektu se skloubí dvě aktivity oblasti 3.3 IOP, aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti a aktivita b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti. Realizací projektu vzniknou moderní kapacitní prostory pro pracovníky Generálního ředitelství ÚP ČR, pracovníky kontaktního pracoviště Praha východ a kontaktního pracoviště Praha západ, dále potom call centrum a nové centrální školicí středisko včetně technického zázemí a parkovacích ploch o celkové užitné ploše 12 431 m2. Přínosem projektu je také vylepšení bezbariérového přístupu pro občany se sníženou mobilitou. V nově získaném objektu budou prostory umožňující plné rozvinutí poradenských činností pro cílovou skupinu zaměstnanců Úřadu práce ČR v rámci jejich průběžného vzdělávání s rozsahem celorepublikového školení pro zaměstnance všech krajských poboček ÚP ČR. Díky centrálnímu školicímu středisku bude umožněno realizovat jednotný systém vzdělávání s ustáleným lektorským sborem, což bude mít pozitivní dopad na činnost celého ÚP ČR.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Praha – nákup administrativní budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, aktivita b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 240 148 780 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 204 126 463 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 31. 11. 2015

Fotogalerie