Projekt nákup a rekonstrukce ÚP ČR Krajské pobočky Jihlava

Cílem projektu je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro činnost služeb zaměstnanosti. Rekonstrukcí získaného objektu budou vytvořeny odpovídající podmínky pro práci zaměstnanců úřadu jak z hlediska poskytovaných služeb, tak z hlediska efektivnosti využití provozních prostředků.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR KrP Jihlava – nákup a rekonstrukce budovy 
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 30 943 884 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 26 302 301 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 31. 08. 2015

Realizace projektu prodloužena do: 30. 6. 2015

Stav ve stávajícím sídle Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě je nevyhovující a kapacitně nedostačující pro všechny agendy svěřené do kompetence Úřadu práce. V současné budově chybí bezbariérový přístup a je zde nedostatečné soukromí pro jednání s klienty. Realizací tohoto projektu bude umožněno kvalitnější poskytování služeb a budou vytvořeny vhodnější podmínky pro klienty úřadu práce i zaměstnavatelské subjekty.

Hlavním přínosem rekonstrukce je vytvoření odpovídajících podmínek pro poskytování služeb zaměstnanosti v regionu, za účelem rozšíření služeb zaměstnanosti pro klienty i pro samotné pracovníky. V prvním nadzemním podlaží vznikne klientské centrum, bude vybudováno 9 přepážkových pracovišť s veřejnou zónou. V 2. nadzemním podlaží budou umístěny kanceláře pro pracovníky služeb zaměstnanosti a ostatní technické místnosti. Nově rekonstruovaná budova bude mít bezbariérový přístup a výtah, tím se zvýší komfort pro klienty a usnadní využití služeb Úřadu práce i pro handicapované klienty. Dojde k efektivnímu využití všech prostor a rekonstrukcí kotelny a zateplením obvodového pláště dojde ke snížení emisí a úspoře nákladů.

Fotogalerie