Projekt nákup a dovybavení objektu pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Ostravě

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb zaměstnanosti pro klienty a vytvoření efektivního a hospodárného realizování systému řízení práce z titulu snížení počtu pracovišť a jejich centralizace do strategicky významné lokality. Nákupem budovy a rekonstrukcí dojde zároveň k úspoře nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Ostrava – nákup a dovybavení objektu Zahradní 12
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky
Celkový rozpočet projektu: 43 501 122 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 36 975 954 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 31. 08. 2015

Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě disponuje přímo v městě Ostravě 10 pracovišti, z toho 3 vlastními a 7 v pronájmu. Nákupem objektu na ul. Zahradní 12 v centru města získá Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě strategicky umístěné pracoviště, kterým dojde ke snížení celkového počtu pronajatých prostor a úspoře nákladů na úhradu nájemného. Vyřeší se také nevyhovující podmínky pro klienty služeb zaměstnanosti a zajistí vhodné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Kromě nákupu objektu budou v rámci projektu provedeny i drobné stavební úpravy. Úpravy vzduchotechniky, elektropráce, elektrická požární signalizace, elektrické zabezpečovací systémy, úpravy zdravotechniky a vytápění, úprava strukturované kabeláže včetně rekonstrukce datového rozvaděče, dále bude objekt vybaven novým nábytkem.

Fotogalerie